Thiết bị thông minh SmartZ

Trung tâm kết nối nhà thông minh Zigbee SmartZ GZ3

Trung tâm kết nối nhà thông minh Zigbee SmartZ GZ3

Mua hàng

Thiết bị mở rộng sóng và cảm biến nhiệt độ SmartZ SRE (pin)

Giá :

650,000 vnđ

Thiết bị mở rộng sóng và cảm biến nhiệt độ SmartZ SRE (pin)

Mua hàng

Thiết bị mở rộng sóng và cảm biến nhiệt độ SmartZ SRE-AC...

Giá :

767,000 vnđ

Thiết bị mở rộng sóng và cảm biến nhiệt độ SmartZ SRE-AC (Adapter)

Mua hàng

Trung tâm điều khiển nhà thông minh SmartZ STK V2 (STK mini)

Giá :

1,313,000 vnđ

Trung tâm điều khiển nhà thông minh SmartZ STK V2 (STK mini)

Mua hàng

Trung tâm điều khiển nhà thông minh SmartZ STK

Giá :

2,041,000 vnđ

Trung tâm điều khiển nhà thông minh SmartZ STK

Mua hàng