Tổng đài điện thoại

Tổng đài điện thoại -Bảng giá tốt nhất , Thi công lắp đặt (195 Sản phẩm)

Panasonic KX-TVM50

Giá :

18,760,000 vnđ

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

Mua hàng

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Mua hàng
HOT

Cáp điện thoại 50 đôi VIVANCO CAT.3 (CM, Grey)

Giá :

98,000 vnđ

Cáp điện thoại 50 đôi, chuẩn chống cháy CM, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT.3 U/UTP 50 Pair Backbone Cable, CM, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU35CMG3

Mua hàng
HOT

Cáp điện thoại 50 đôi VIVANCO CAT.3 (PVC, Grey)

Giá :

88,000 vnđ

Cáp điện thoại 50 đôi, PVC, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT.3 U/UTP 50 Pair Backbone Cable, PVC, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU35PVG3

Mua hàng
HOT

Cáp điện thoại 25 đôi VIVANCO CAT.3 (PVC, Grey)

Giá :

48,000 vnđ

Cáp điện thoại 25 đôi, PVC, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT.3 U/UTP 25 Pair Backbone Cable, PVC, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU32PVG3

Mua hàng

Cáp điện thoại 25 đôi VIVANCO CAT.3 (CM, Grey)

Giá :

56,000 vnđ

Cáp điện thoại 25 đôi, chuẩn chống cháy CM, màu xám, 305 mét/cuộn.

- CAT 3 U/UTP 25 Pair Backbone Cable, CM, Grey, 305m/Drum.

- Part number: VCCAUU32CMG3

Mua hàng

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Giá :

7,950,000 vnđ

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

Giá :

43,360,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

Giá :

42,160,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

Giá :

40,580,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

Giá :

39,380,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

Giá :

32,800,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh

Giá :

31,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh

Giá :

30,020,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh

Giá :

28,820,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

Giá :

22,240,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh

Giá :

21,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh

Giá :

18,260,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

Giá :

9,840,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Giá :

8,260,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-NS300
Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánh

Giá :

23,440,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 CO-48 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánh

Giá :

16,480,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-40 máy nhánh

Giá :

22,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-40 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-56 máy nhánh

Giá :

27,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-56 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-64 máy nhánh

Giá :

29,000,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-64 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánh

Giá :

30,400,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-72 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-80 máy nhánh

Giá :

34,560,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-80 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-88 máy nhánh

Giá :

35,960,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-88 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-96 máy nhánh

Giá :

37,360,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-96 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-104 máy nhánh

Giá :

41,520,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-104 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-112 máy nhánh

Giá :

42,920,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-112 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-120 máy nhánh

Giá :

44,320,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-120 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 trung kế-120 máy nhánh

Giá :

48,100,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 16 trung kế-120 máy nhánh

Mua hàng

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP

Giá :

3,780,000 vnđ

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136

Giá :

80,590,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Giá :

88,070,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Giá :

95,550,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208

Giá :

103,030,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232

Giá :

139,120,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256

Giá :

146,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304

Giá :

161,580,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328

Giá :

169,040,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352

Giá :

176,520,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra

Giá :

6,240,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra

Giá :

6,340,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra

Mua hàng
HOT

Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra

Giá :

8,600,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra

Mua hàng

Khung chính tổng đài Panasonic KX-TDA600

Giá :

20,580,000 vnđ

Khung chính tổng đài Panasonic KX-TDA600

Mua hàng

Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE600

Giá :

28,880,000 vnđ

Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE600

Mua hàng

Điện thoại không dây Smart IP wireless phone Panasonic KX-TGP600

Điện thoại không dây Smart IP wireless phone Panasonic KX-TGP600

Mua hàng

Điện thoại bàn không dây DECT IP Panasonic KX-TPA65

Điện thoại bàn không dây DECT IP Panasonic KX-TPA65

Mua hàng

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TPA60

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TPA60

Mua hàng

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA285

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA285

Mua hàng

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA185

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA185

Mua hàng

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-HDV20

Giá :

2,180,000 vnđ

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-HDV20

Mua hàng

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X

Giá :

3,024,500 vnđ

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X

Mua hàng

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546X

Giá :

5,252,800 vnđ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546X

Mua hàng

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Giá :

1,860,000 vnđ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Mua hàng

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333X

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333X

Mua hàng

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521X

Giá :

2,162,000 vnđ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521X

Mua hàng

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

Giá :

1,040,000 vnđ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

Mua hàng

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT346

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT346

Mua hàng

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT136

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT136

Mua hàng

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT343

Điện thoại tổng đài IP-PT PANASONIC KX-NT343

Mua hàng

Điện thoại tổng đài IP Panasonic KX-NT321

Điện thoại tổng đài IP Panasonic KX-NT321

Mua hàng

Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX-NT700

Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX-NT700

Mua hàng

Khung phụ Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE620

Giá :

14,860,000 vnđ

Khung phụ Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE620

Mua hàng

Card DSP 16 kênh PANASONIC KX-TDE0110

Giá :

8,080,000 vnđ

Card DSP 16 kênh PANASONIC KX-TDE0110

Mua hàng

Card DSP 64 kênh PANASONIC KX-TDE0111

Giá :

46,380,000 vnđ

Card DSP 64 kênh PANASONIC KX-TDE0111

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-24 máy nhánh

Giá :

13,440,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-24 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-32 máy nhánh

Giá :

15,810,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-32 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-8 máy nhánh

Giá :

7,180,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-8 máy nhánh

Mua hàng