Tổng đài IP Grandstream

License cho 100 máy Grandstream Hotel Connect

Giá :

49,000,000 vnđ

License cho 100 máy Grandstream Hotel Connect

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Giá :

43,500,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Mua hàng

Bộ điều khiển backup tự động Grandstream HA100

Giá :

18,500,000 vnđ

Bộ điều khiển backup tự động Grandstream HA100

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Giá :

17,250,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Giá :

10,350,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Giá :

7,700,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Mua hàng

License mở rộng Grandstream License Extra

License mở rộng Grandstream License Extra

Mua hàng