Tổng đài IP Grandstream

License cho 100 máy Grandstream Hotel Connect

Giá :

49,000,000 vnđ

License cho 100 máy Grandstream Hotel Connect

Mua hàng

License mở rộng Grandstream License Extra

License mở rộng Grandstream License Extra

Mua hàng

Bộ điều khiển backup tự động Grandstream HA100

Giá :

18,500,000 vnđ

Bộ điều khiển backup tự động Grandstream HA100

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Giá :

17,250,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Giá :

10,350,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Giá :

7,700,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Mua hàng

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Giá :

43,500,000 vnđ

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Mua hàng