Tổng đài LG-Ericsson

Bàn giám sát cuộc gọi LG-Ericsson LDP-7048DSS

Giá :

2,256,000 vnđ

Bàn giám sát cuộc gọi LG-Ericsson LDP-7048DSS

Mua hàng

Bàn giám sát cuộc gọi LG-Ericsson LDP-7248DSS

Giá :

2,136,000 vnđ

Bàn giám sát cuộc gọi LG-Ericsson LDP-7248DSS

Mua hàng

Điện thoại lập trình LG-Ericsson LDP-7024D

Giá :

3,216,000 vnđ

Điện thoại lập trình LG-Ericsson LDP-7024D

Mua hàng

Điện thoại lập trình kỹ thuật số LG-Ericsson LDP-7224D

Giá :

1,764,000 vnđ

Điện thoại lập trình kỹ thuật số LG-Ericsson LDP-7224D

Mua hàng

Các card mở rộng dùng cho tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80

Giá :

3,270,000 vnđ

Các card mở rộng dùng cho tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80

Mua hàng

Khung phụ tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 EKSU

Giá :

8,860,000 vnđ

Khung phụ tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 EKSU

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-64 máy nhánh

Giá :

33,300,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-64 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-56 máy nhánh

Giá :

30,030,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-56 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-48 máy nhánh

Giá :

26,760,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-48 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-40 máy nhánh

Giá :

24,670,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-40 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-32 máy nhánh

Giá :

16,710,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-32 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-32 máy nhánh

Giá :

15,810,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-32 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-24 máy nhánh

Giá :

13,440,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-24 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-24 máy nhánh

Giá :

12,540,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-24 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-16 máy nhánh

Giá :

10,450,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-16 máy nhánh

Mua hàng

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-8 máy nhánh

Giá :

7,180,000 vnđ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-8 máy nhánh

Mua hàng