Tủ mạng-Rack

Tủ rack 19-inch 48U APC ER8822

Giá :

45,896,500 vnđ

Tủ rack 19-inch 48U APC ER8822

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U APC AR2480

Giá :

44,380,500 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U APC AR2480

Mua hàng

Tủ Rack APC AR3150

Giá :

44,332,500 vnđ

Tủ Rack APC AR3150

Mua hàng

Tủ rack 19-inch 42U APC ER6222

Giá :

36,025,000 vnđ

Tủ rack 19-inch 42U APC ER6222

Mua hàng

Tủ Rack APC AR3100

Giá :

34,845,000 vnđ

Tủ Rack APC AR3100

Mua hàng

Tủ rack 19-inch 48U APC ER8812

Giá :

34,804,500 vnđ

Tủ rack 19-inch 48U APC ER8812

Mua hàng

Tủ rack 19-inch 42U APC ER8212

Giá :

34,428,000 vnđ

Tủ rack 19-inch 42U APC ER8212

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U APC AR2400

Giá :

34,325,400 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U APC AR2400

Mua hàng

Tủ rack 19-inch 42U APC ER6212

Giá :

29,332,500 vnđ

Tủ rack 19-inch 42U APC ER6212

Mua hàng

Ổ cắm điện Rack ATS APC AP7723

Giá :

26,450,000 vnđ

Ổ cắm điện Rack ATS APC AP7723

Mua hàng

Tủ rack 19-inch 24U APC ER6482

Giá :

25,189,500 vnđ

Tủ rack 19-inch 24U APC ER6482

Mua hàng

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-8110

Giá :

20,943,000 vnđ

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-8110

Mua hàng

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-8100

Giá :

20,448,000 vnđ

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-8100

Mua hàng

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-880

Giá :

19,370,000 vnđ

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-880

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 32U VIVANCO VB8833.56.100

Giá :

17,330,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 32U VIVANCO VB8833.56.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB8042.56.X00

Giá :

16,237,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB8042.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8042.55.X00

Giá :

16,237,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8042.55.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB8042.55.X00

Giá :

16,081,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB8042.55.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE8042.56.100

Giá :

15,951,000 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE8042.56.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8042.56.X00

Giá :

15,886,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8042.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8842.55.X00

Giá :

15,158,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8842.55.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE8842.56.100

Giá :

14,911,000 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE8842.56.100

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 13U APC AR100

Giá :

14,888,400 vnđ

Tủ Rack 19-inch 13U APC AR100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8842.56.X00

Giá :

14,486,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8842.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6042.56.X00

Giá :

14,430,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6042.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6042.55.X00

Giá :

14,275,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6042.55.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 15U VIVANCO VB8815.56.100

Giá :

14,196,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 15U VIVANCO VB8815.56.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8042.13.X00

Giá :

14,118,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8042.13.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE6042.56.100

Giá :

14,027,000 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE6042.56.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6042.56.X00

Giá :

13,975,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6042.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VB6842.56.100

Giá :

13,325,000 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VB6842.56.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6842.56.X00

Giá :

13,260,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6842.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6842.55.X00

Giá :

13,222,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6842.55.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE8842.13.100

Giá :

13,143,000 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE8842.13.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6842.55.X00

Giá :

13,105,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6842.55.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8842.13.X00

Giá :

13,078,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE8842.13.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6842.56.X00

Giá :

12,987,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6842.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6042.55.X00

Giá :

12,248,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6042.55.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6642.55.X00

Giá :

12,181,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6642.55.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6042.13.X00

Giá :

12,051,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6042.13.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE6642.56.100

Giá :

12,038,000 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE6642.56.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 36U VIVANCO VE6836.56.100

Giá :

12,015,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 36U VIVANCO VE6836.56.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6642.56.X00

Giá :

11,999,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6642.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6042.13.100

Giá :

11,960,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6042.13.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6642.56.X00

Giá :

11,635,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6642.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6642.55.X00

Giá :

11,479,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VB6642.55.X00

Mua hàng

Rack PDU 2G APC AP8853

Giá :

11,217,600 vnđ

Rack PDU 2G APC AP8853

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE6842.13.100

Giá :

11,115,000 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE6842.13.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6842.13.X00

Giá :

11,065,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6842.13.X00

Mua hàng

NET-PD-4280B NET Rack 19'' Systems 42U - Series 800 (Black)

Giá :

10,777,600 vnđ

NET-PD-4280B NET Rack 19'' Systems 42U - Series 800 (Black)

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 24U VIVANCO VE6824.55.X00

Giá :

10,192,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 24U VIVANCO VE6824.55.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 24U VIVANCO VE6824.56.X00

Giá :

10,075,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 24U VIVANCO VE6824.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE6642.13.100

Giá :

10,008,800 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U VIVANCO VE6642.13.100

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6642.13.X00

Giá :

9,984,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 42U VIVANCO VE6642.13.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 24U VIVANCO VE6624.55.X00

Giá :

9,399,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 24U VIVANCO VE6624.55.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 24U VIVANCO VE6624.56.X00

Giá :

9,325,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 24U VIVANCO VE6624.56.X00

Mua hàng

Tủ Rack 19inch 24U VIVANCO VE6824.13.X00

Giá :

8,307,000 vnđ

Tủ Rack 19inch 24U VIVANCO VE6824.13.X00

Mua hàng

Keyboard Drawer Black 17-inch APC AR8126ABLK

Giá :

8,094,000 vnđ

Keyboard Drawer Black 17-inch APC AR8126ABLK

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7553

Giá :

7,552,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7553

Mua hàng

Tủ Rack 19” 27U NETONE NET-PD-2701B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 1000...

Giá :

7,272,000 vnđ

Tủ Rack 19” 27U NETONE NET-PD-2701B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 1000 (Black)

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7552

Giá :

6,854,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7552

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9568

Giá :

5,643,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9568

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1132B

Giá :

5,107,500 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1132B

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9559

Giá :

4,887,500 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9559

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D600 VietRack...

Giá :

4,180,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D600 VietRack VRW12G155

Mua hàng

Thanh quản lý cáp dọc APC AR8442

Giá :

4,081,500 vnđ

Thanh quản lý cáp dọc APC AR8442

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 11U, Rack Cabinet 19” 11U series - D600 VietRack...

Giá :

4,070,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 11U, Rack Cabinet 19” 11U series - D600 VietRack VRW11

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9565

Giá :

3,967,500 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9565

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8600A

Giá :

3,716,400 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8600A

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8602A

Giá :

3,374,500 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8602A

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G155

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G155

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack...

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack VRW10G145

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D550 VietRack...

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D550 VietRack VRW12G155

 
Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack...

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack VRW10

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G145

Giá :

3,080,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G145

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D450 VietRack...

Giá :

3,080,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D450 VietRack VRW12G145

Mua hàng

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06G145

Giá :

2,420,000 vnđ

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06G145

Mua hàng

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06

Giá :

2,420,000 vnđ

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06

Mua hàng

Thanh quản lý cáp dọc APC ER7RCC42

Giá :

2,362,800 vnđ

Thanh quản lý cáp dọc APC ER7RCC42

Mua hàng

Rock Mountable Drawer VIVANCO VC702303X00

Giá :

2,327,000 vnđ

Rock Mountable Drawer VIVANCO VC702303X00

Mua hàng

Khay cố định APC AR8105BLK

Giá :

2,302,800 vnđ

Khay cố định APC AR8105BLK

Mua hàng

Tủ treo tường 2 thân Wall Mount Rack 12U ECP-12WM2T550C

Giá :

2,250,000 vnđ

-         Tủ mạng treo tường 12U, 2 thân.

-         Tủ được thiết kế patch để treo lên tường hoặc có thể gắn bánh xe.

-         Cánh trước được gắn khoá CAMLOCK  giúp nâng cao tính bảo mật của tủ.

-         Tủ được làm bằng thép SPCC – SD 1.2 mm.

-         Quạt được gắn trên nóc tủ, cùng với các khe làm mát ở hai bên hông tủ giúp nâng cao khả năng toả nhiệt của hệ thống

-         Lỗ vô dây được thiết kế ở nóc và đáy tủ giúp việc đi dây được thực hiện một cách dễ dàng.

Mua hàng

Tủ treo tường Wall Mount Rack 19inch 6U VIVANCO VA.5606.01.X00

Giá :

2,145,000 vnđ

Tủ treo tường Wall Mount Rack 19inch 6U VIVANCO VA.5606.01.X00

Mua hàng

Khay để thiết bị APC ER7SHELF

Giá :

2,131,800 vnđ

Khay để thiết bị APC ER7SHELF

Mua hàng