Tủ mạng-Rack

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D600 VietRack...

Giá :

4,180,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D600 VietRack VRW12G155

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 11U, Rack Cabinet 19” 11U series - D600 VietRack...

Giá :

4,070,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 11U, Rack Cabinet 19” 11U series - D600 VietRack VRW11

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack...

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack VRW10

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D550 VietRack...

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D550 VietRack VRW12G155

 
Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D450 VietRack...

Giá :

3,080,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D450 VietRack VRW12G145

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack...

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack VRW10G145

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G145

Giá :

3,080,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G145

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09

Mua hàng

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06

Giá :

2,420,000 vnđ

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06

Mua hàng

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06G145

Giá :

2,420,000 vnđ

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06G145

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G155

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G155

Mua hàng

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-880

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-880

Mua hàng

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-8100

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-8100

Mua hàng

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-8110

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-8110

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-660

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-660

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-680

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-680

Mua hàng

Khay cố định chuẩn 19 inch AMTEC AMFS30

Khay cố định chuẩn 19 inch AMTEC AMFS30

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-6100

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-6100

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-6110

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-6110

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-860

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-860

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-880

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-880

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-8100

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-8100

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-8110

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-8110

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-660

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-660

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-680

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-680

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-6100

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-6100

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-6110

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-6110

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-860

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-860

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-880

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-880

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-8100

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-8100

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-8110

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-8110

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-660

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-660

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-680

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-680

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-6100

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-6100

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-6110

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-6110

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-860

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-860

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-880

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-880

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-8100

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-8100

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-8110

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-8110

Mua hàng

Tủ Rack 19” 27U NETONE NET-PD-2701B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 1000...

Giá :

7,272,000 vnđ

Tủ Rack 19” 27U NETONE NET-PD-2701B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 1000 (Black)

Mua hàng

Tủ Rack 19” 20U NETONE NET-PD-2001B NET Rack 19'' Systems 20U - Series 1000...

Tủ Rack 19” 20U NETONE NET-PD-2001B NET Rack 19'' Systems 20U - Series 1000 (Black)

Mua hàng

NET-PD-4280B NET Rack 19'' Systems 42U - Series 800 (Black)

Giá :

10,777,600 vnđ

NET-PD-4280B NET Rack 19'' Systems 42U - Series 800 (Black)

Mua hàng

NET-PD-3680B NET Rack 19'' Systems 36U - Series 800 (Black)

NET-PD-3680B NET Rack 19'' Systems 36U - Series 800 (Black)

Mua hàng

Tủ Rack 19” 20U Netone NET-PD-2780B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 800...

Tủ Rack 19” 20U Netone NET-PD-2780B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 800 (Black)

Mua hàng

Tủ Rack 19” 06U NETONE MD-0640W

Giá :

1,500,000 vnđ

Tủ Rack 19” 06U NETONE MD-0640W

Mua hàng

Tủ treo tường Wall Mount Rack 9U ECP-WM9UW550C

Giá :

1,550,000 vnđ

Tủ treo tường Wall Mount Rack 9U ECP-WM9UW550C

Mua hàng

Tủ treo tường Wall Mount Rack 6U ECP-WM6UW550C

Giá :

1,350,000 vnđ

Tủ treo tường Wall Mount Rack 6U ECP-WM6UW550C

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7852

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7852

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9568

Giá :

5,643,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9568

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1132B

Giá :

5,107,500 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1132B

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1016B

Giá :

1,345,200 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1016B

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7553

Giá :

7,552,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7553

Mua hàng

Rack PDU 2G APC AP8853

Giá :

11,217,600 vnđ

Rack PDU 2G APC AP8853

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC ER7HCM

Giá :

649,800 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC ER7HCM

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8600A

Giá :

3,716,400 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8600A

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8602A

Giá :

3,374,500 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8602A

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8425A

Giá :

1,903,800 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8425A

Mua hàng

Thanh quản lý cáp dọc APC AR8442

Giá :

4,081,500 vnđ

Thanh quản lý cáp dọc APC AR8442

Mua hàng

Thanh quản lý cáp dọc APC ER7RCC42

Giá :

2,362,800 vnđ

Thanh quản lý cáp dọc APC ER7RCC42

Mua hàng

Keyboard Drawer Black 17-inch APC AR8126ABLK

Giá :

8,094,000 vnđ

Keyboard Drawer Black 17-inch APC AR8126ABLK

Mua hàng

Khay để thiết bị APC ER7SHELF

Giá :

2,131,800 vnđ

Khay để thiết bị APC ER7SHELF

Mua hàng