Tủ mạng-Rack

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-860

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-860

Mua hàng

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-6110

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-6110

Mua hàng

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-6100

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-6100

Mua hàng

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-680

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-680

Mua hàng

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-660

Tủ Rack 48U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC48-660

Mua hàng

THANH NGUỒN CHO TỦ COMRACK CR-PDU-16A3C13

THANH NGUỒN CHO TỦ COMRACK CR-PDU-16A3C13

Mua hàng

THANH NGUỒN CHO TỦ COMRACK CR-PDU-16A6C13

THANH NGUỒN CHO TỦ COMRACK CR-PDU-16A6C13

Mua hàng

Tủ COMRACK CRS-321000 19” 36U 1000

Tủ COMRACK CRS-321000 19” 36U 1000

 

 

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7852

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7852

Mua hàng

Tủ Rack 19” 20U Netone NET-PD-2780B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 800...

Tủ Rack 19” 20U Netone NET-PD-2780B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 800 (Black)

Mua hàng

NET-PD-3680B NET Rack 19'' Systems 36U - Series 800 (Black)

NET-PD-3680B NET Rack 19'' Systems 36U - Series 800 (Black)

Mua hàng

Tủ Rack 19” 20U NETONE NET-PD-2001B NET Rack 19'' Systems 20U - Series 1000...

Tủ Rack 19” 20U NETONE NET-PD-2001B NET Rack 19'' Systems 20U - Series 1000 (Black)

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-8110

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-8110

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-8100

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-8100

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-880

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-880

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-860

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-860

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-6110

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-6110

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-6100

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-6100

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-680

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-680

Mua hàng

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-660

Tủ Rack 46U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC46-660

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-8110

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-8110

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-8100

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-8100

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-880

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-880

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-860

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-860

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-6110

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-6110

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-6100

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-6100

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-680

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-680

Mua hàng

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-660

Tủ Rack 42U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC42-660

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-8110

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-8110

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-8100

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-8100

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-880

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-880

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-860

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-860

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-6110

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-6110

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-6100

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-6100

Mua hàng

Khay cố định chuẩn 19 inch AMTEC AMFS30

Khay cố định chuẩn 19 inch AMTEC AMFS30

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-680

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-680

Mua hàng

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-660

Tủ Rack 36U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC36-660

Mua hàng

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-8110

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-8110

Mua hàng

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-8100

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-8100

Mua hàng

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-880

Tủ Rack 27U 19 inch Royal-DC DATACENTER AMTEC AM-DC27-880

Mua hàng

Cable Management VIVANCO VCCPCMNM1

Giá :

208,000 vnđ

Cable Management VIVANCO VCCPCMNM1

Mua hàng

Plastic Cable Management VIVANCO VCCPCMP1

Giá :

286,000 vnđ

Plastic Cable Management VIVANCO VCCPCMP1

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC ER7HCM

Giá :

649,800 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC ER7HCM

Mua hàng

6-port PDU VIVANCO VC70608CS

Giá :

795,000 vnđ

6-port PDU VIVANCO VC70608CS

Mua hàng

6-port PDU UK Type VIVANCO VC70613U

Giá :

871,000 vnđ

6-port PDU UK Type VIVANCO VC70613U

Mua hàng

6-port PDU UK Type VIVANCO AUE2250W4-06CHITMB

Giá :

871,000 vnđ

6-port PDU UK Type VIVANCO AUE2250W4-06CHITMB

Mua hàng

6-port PDU US Type VIVANCO VC70615US

Giá :

885,000 vnđ

6-port PDU US Type VIVANCO VC70615US

Mua hàng

6-port PDU US Type VIVANCO VC7061015US

Giá :

975,000 vnđ

6-port PDU US Type VIVANCO VC7061015US

Mua hàng

8-port PDU UK Type VIVANCO VC70813U

Giá :

1,079,000 vnđ

8-port PDU UK Type VIVANCO VC70813U

Mua hàng

8-port PDU US Type VIVANCO VC70815US

Giá :

1,092,000 vnđ

8-port PDU US Type VIVANCO VC70815US

Mua hàng

8-port PDU German Type VIVANCO VC70813GS

Giá :

1,092,000 vnđ

8-port PDU German Type VIVANCO VC70813GS

Mua hàng

10-port PDU UK Type VIVANCO VC71013U

Giá :

1,235,000 vnđ

10-port PDU UK Type VIVANCO VC71013U

Mua hàng

10-port PDU US Type VIVANCO VC71015US

Giá :

1,248,000 vnđ

10-port PDU US Type VIVANCO VC71015US

Mua hàng

10-port PDU German Type VIVANCO VC71013GS

Giá :

1,248,000 vnđ

10-port PDU German Type VIVANCO VC71013GS

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1016B

Giá :

1,345,200 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1016B

Mua hàng

Tủ treo tường Wall Mount Rack 6U ECP-WM6UW550C

Giá :

1,350,000 vnđ

Tủ treo tường Wall Mount Rack 6U ECP-WM6UW550C

Mua hàng

Tủ treo tường Wall Mount Rack 6U ECP-WM6U550C

Giá :

1,450,000 vnđ

Tủ treo tường Wall Mount Rack 6U ECP-WM6U550C

Mua hàng