TỦ MẠNG APC RACK

Tủ rack 19-inch 48U APC ER8822

Giá :

45,896,500 vnđ

Tủ rack 19-inch 48U APC ER8822

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U APC AR2480

Giá :

44,380,500 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U APC AR2480

Mua hàng

Tủ Rack APC AR3150

Giá :

44,332,500 vnđ

Tủ Rack APC AR3150

Mua hàng

Tủ rack 19-inch 42U APC ER6222

Giá :

36,025,000 vnđ

Tủ rack 19-inch 42U APC ER6222

Mua hàng

Tủ Rack APC AR3100

Giá :

34,845,000 vnđ

Tủ Rack APC AR3100

Mua hàng

Tủ rack 19-inch 48U APC ER8812

Giá :

34,804,500 vnđ

Tủ rack 19-inch 48U APC ER8812

Mua hàng

Tủ rack 19-inch 42U APC ER8212

Giá :

34,428,000 vnđ

Tủ rack 19-inch 42U APC ER8212

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 42U APC AR2400

Giá :

34,325,400 vnđ

Tủ Rack 19-inch 42U APC AR2400

Mua hàng

Tủ rack 19-inch 42U APC ER6212

Giá :

29,332,500 vnđ

Tủ rack 19-inch 42U APC ER6212

Mua hàng

Ổ cắm điện Rack ATS APC AP7723

Giá :

26,450,000 vnđ

Ổ cắm điện Rack ATS APC AP7723

Mua hàng

Tủ rack 19-inch 24U APC ER6482

Giá :

25,189,500 vnđ

Tủ rack 19-inch 24U APC ER6482

Mua hàng

Tủ Rack 19-inch 13U APC AR100

Giá :

14,888,400 vnđ

Tủ Rack 19-inch 13U APC AR100

Mua hàng

Rack PDU 2G APC AP8853

Giá :

11,217,600 vnđ

Rack PDU 2G APC AP8853

Mua hàng

Keyboard Drawer Black 17-inch APC AR8126ABLK

Giá :

8,094,000 vnđ

Keyboard Drawer Black 17-inch APC AR8126ABLK

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7553

Giá :

7,552,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7553

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7552

Giá :

6,854,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7552

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9568

Giá :

5,643,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9568

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1132B

Giá :

5,107,500 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1132B

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9559

Giá :

4,887,500 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9559

Mua hàng

Thanh quản lý cáp dọc APC AR8442

Giá :

4,081,500 vnđ

Thanh quản lý cáp dọc APC AR8442

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9565

Giá :

3,967,500 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9565

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8600A

Giá :

3,716,400 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8600A

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8602A

Giá :

3,374,500 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8602A

Mua hàng

Thanh quản lý cáp dọc APC ER7RCC42

Giá :

2,362,800 vnđ

Thanh quản lý cáp dọc APC ER7RCC42

Mua hàng

Khay cố định APC AR8105BLK

Giá :

2,302,800 vnđ

Khay cố định APC AR8105BLK

Mua hàng

Khay để thiết bị APC ER7SHELF

Giá :

2,131,800 vnđ

Khay để thiết bị APC ER7SHELF

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8425A

Giá :

1,903,800 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC AR8425A

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1016B

Giá :

1,345,200 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC EPDU1016B

Mua hàng

Thanh quản lý cáp ngang APC ER7HCM

Giá :

649,800 vnđ

Thanh quản lý cáp ngang APC ER7HCM

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7852

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP7852

Mua hàng