TỦ MẠNG VIETRACK

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06G145

Giá :

2,420,000 vnđ

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06G145

Mua hàng

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06

Giá :

2,420,000 vnđ

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G145

Giá :

3,080,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G145

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D450 VietRack...

Giá :

3,080,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D450 VietRack VRW12G145

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G155

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G155

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack...

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack VRW10G145

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D550 VietRack...

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D550 VietRack VRW12G155

 
Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack...

Giá :

3,300,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 10U, Rack Cabinet 19” 10U series - D600 VietRack VRW10

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 11U, Rack Cabinet 19” 11U series - D600 VietRack...

Giá :

4,070,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 11U, Rack Cabinet 19” 11U series - D600 VietRack VRW11

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D600 VietRack...

Giá :

4,180,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D600 VietRack VRW12G155

Mua hàng