TỦ MẠNG VIETRACK

Tủ Rack 27U Vietrack VRV27-680

- Chiều cao: 27U.

- Chiều rộng: 600mm.

- Chiều sâu: 855mm.

Mua hàng

Tủ Rack treo tường 12U Vietrack VRW12G145

- Chiều cao: 12U.

- Chiều rộng: 600mm.

- Chiều sâu: 450mm.

Mua hàng

Tủ Rack treo tường 10U Vietrack VRW10G160

Tủ Rack treo tường 10U Vietrack VRW10G160

Mua hàng

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06G145

Giá :

2,420,000 vnđ

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06G145

Mua hàng

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06

Giá :

2,420,000 vnđ

Tủ mạng 19" 6U VietRack VRW06

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G145

Giá :

3,080,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 9U, Rack Cabinet 19” VietRack VRW09G145

Mua hàng

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D450 VietRack...

Giá :

3,080,000 vnđ

Tủ mạng VietRack 19" 12U, Rack Cabinet 19” 12U series - D450 VietRack VRW12G145

Mua hàng