TỦ MẠNG VIETRACK

Tủ Rack 27U Vietrack VRV27-680

- Chiều cao: 27U.

- Chiều rộng: 600mm.

- Chiều sâu: 855mm.

Mua hàng

Tủ Rack treo tường 12U Vietrack VRW12G145

- Chiều cao: 12U.

- Chiều rộng: 600mm.

- Chiều sâu: 450mm.

Mua hàng

Tủ Rack treo tường 10U Vietrack VRW10G160

Tủ Rack treo tường 10U Vietrack VRW10G160

Mua hàng