Âm thanh BOSCH

Loa nén 30W BOSCH LBC-3493/12

Giá :

2,352,000 vnđ

Loa nén 30W BOSCH LBC-3493/12
Mua hàng

Loa nén 20W BOSCH LBC-3492/12

Giá :

2,226,000 vnđ

Loa nén 20W BOSCH LBC-3492/12
Mua hàng

Loa nén 10W BOSCH LBC-3491/12

Giá :

1,610,000 vnđ

Loa nén 10W BOSCH LBC-3491/12
Mua hàng

Loa nén 20 inch 50W BOSCH LBC-3484/00

Giá :

2,506,000 vnđ

Loa nén 20 inch 50W BOSCH LBC-3484/00
Mua hàng

Loa nén 20 inch 35W BOSCH LBC-3483/00

Giá :

2,086,000 vnđ

Loa nén 20 inch 35W BOSCH LBC-3483/00
Mua hàng

Loa nén 14 inch 25W BOSCH LBC-3482/00

Giá :

1,708,000 vnđ

Loa nén 14 inch 25W BOSCH LBC-3482/00
Mua hàng

Loa nén 10W BOSCH LBC-3481/12

Giá :

1,400,000 vnđ

Loa nén 10W BOSCH LBC-3481/12
Mua hàng

Vành loa 20 inch 35W BOSCH LBC-3479/00

Giá :

826,000 vnđ

Vành loa 20 inch 35W BOSCH LBC-3479/00
Mua hàng

Vành loa 14 inch 25W BOSCH LBC-3478/00

Giá :

574,000 vnđ

Vành loa 14 inch 25W BOSCH LBC-3478/00
Mua hàng

Củ loa 50W BOSCH LBC-3474/00

Giá :

1,512,000 vnđ

Củ loa 50W BOSCH LBC-3474/00
Mua hàng

Củ loa 35W BOSCH LBC-3473/00

Giá :

1,260,000 vnđ

Củ loa 35W BOSCH LBC-3473/00
Mua hàng

Củ loa 25W BOSCH LBC-3472/00

Giá :

1,148,000 vnđ

Củ loa 25W BOSCH LBC-3472/00
Mua hàng

Loa nén 15W BOSCH LBC-3470/00

Giá :

966,000 vnđ

Loa nén 15W BOSCH LBC-3470/00
Mua hàng

Loa nén chống cháy nổ 25W BOSCH LBC-3438/00

Giá :

20,776,000 vnđ

Loa nén chống cháy nổ 25W BOSCH LBC-3438/00
Mua hàng

Loa nén chống cháy nổ 15W BOSCH LBC-3437/00

Giá :

15,176,000 vnđ

Loa nén chống cháy nổ 15W BOSCH LBC-3437/00
Mua hàng

Loa nén hàng hải 15W BOSCH LBC-3428/00

Giá :

7,210,000 vnđ

Loa nén hàng hải 15W BOSCH LBC-3428/00
Mua hàng

Loa nén 9 x 15 inch không có củ loa BOSCH LBC-3406/16

Giá :

3,584,000 vnđ

Loa nén 9 x 15 inch không có củ loa BOSCH LBC-3406/16
Mua hàng

Loa nén 20 inch không có củ loa BOSCH LBC-3405/16

Giá :

3,920,000 vnđ

Loa nén 20 inch không có củ loa BOSCH LBC-3405/16
Mua hàng

Loa nén 15 inch không có củ loa BOSCH LBC-3404/16

Giá :

3,682,000 vnđ

Loa nén 15 inch không có củ loa BOSCH LBC-3404/16
Mua hàng

Loa nén 10 inch không có củ loa BOSCH LBC-3403/16

Giá :

3,136,000 vnđ

Loa nén 10 inch không có củ loa BOSCH LBC-3403/16
Mua hàng

Vỏ loa kim loại chống cháy BOSCH LC4-MFD

Giá :

868,000 vnđ

Vỏ loa kim loại chống cháy BOSCH LC4-MFD
Mua hàng

Hộp bảo vệ loa BOSCH LC4-CBB

Giá :

420,000 vnđ

Hộp bảo vệ loa BOSCH LC4-CBB
Mua hàng

Giá đỡ treo tường cho loa BOSCH LM1-MBX12

Giá :

10,108,000 vnđ

Giá đỡ treo tường cho loa BOSCH LM1-MBX12
Mua hàng

Giá đỡ treo tường cho loa BOSCH LM1-MBX15

Giá :

10,514,000 vnđ

Giá đỡ treo tường cho loa BOSCH LM1-MBX15
Mua hàng

Loa thùng 250W 12 inch BOSCH LB3-PC250

Giá :

18,662,000 vnđ

Loa thùng 250W 12 inch BOSCH LB3-PC250
Mua hàng

Loa thùng 350W 15 inch BOSCH LB3-PC350

Giá :

24,920,000 vnđ

Loa thùng 350W 15 inch BOSCH LB3-PC350
Mua hàng

Loa siêu trầm 60W 10 inch BOSCH LC2-PC60G6-10

Giá :

13,566,000 vnđ

Loa siêu trầm 60W 10 inch BOSCH LC2-PC60G6-10
Mua hàng

Loa hộp 30W BOSCH LB2-UC30-L1

Giá :

2,506,000 vnđ

Loa hộp 30W BOSCH LB2-UC30-L1
Mua hàng

Loa hộp 30W BOSCH LB2-UC30-D1

Giá :

2,506,000 vnđ

Loa hộp 30W BOSCH LB2-UC30-D1
Mua hàng

Loa hộp 15W BOSCH LB2-UC15-L1

Giá :

1,736,000 vnđ

Loa hộp 15W BOSCH LB2-UC15-L1
Mua hàng

Loa hộp 15W BOSCH LB2-UC15-D1

Giá :

1,736,000 vnđ

Loa hộp 15W BOSCH LB2-UC15-D1
Mua hàng

Loa hộp 50W BOSCH LB1-UM50E-L

Giá :

5,810,000 vnđ

Loa hộp 50W BOSCH LB1-UM50E-L
Mua hàng

Loa hộp 50W BOSCH LB1-UM50E-D

Giá :

5,810,000 vnđ

Loa hộp 50W BOSCH LB1-UM50E-D
Mua hàng

Loa hộp 20W BOSCH LB1-UM20E-L

Giá :

3,934,000 vnđ

Loa hộp 20W BOSCH LB1-UM20E-L
Mua hàng

Loa hộp 20W BOSCH LB1-UM20E-D

Giá :

3,934,000 vnđ

Loa hộp 20W BOSCH LB1-UM20E-D
Mua hàng

Loa đa hướng dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 20W BOSCH...

Giá :

3,360,000 vnđ

Loa đa hướng dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 20W BOSCH LBC-3432/03
Mua hàng

Loa đa hướng dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 12W BOSCH...

Giá :

3,318,000 vnđ

Loa đa hướng dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 12W BOSCH LBC-3430/03
Mua hàng

Loa dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 20W BOSCH LS1-UC20E-1

Giá :

2,716,000 vnđ

Loa dạng ống hình cầu dùng ngoài trời 20W BOSCH LS1-UC20E-1
Mua hàng

Loa đơn hướng dạng ống dùng ngoài trời 20W BOSCH LP1-UC20E-1

Giá :

3,178,000 vnđ

Loa đơn hướng dạng ống dùng ngoài trời 20W BOSCH LP1-UC20E-1
Mua hàng

Loa đơn hướng dạng ống dùng ngoài trời 10W BOSCH LP1-UC10E-1

Giá :

2,604,000 vnđ

Loa đơn hướng dạng ống dùng ngoài trời 10W BOSCH LP1-UC10E-1
Mua hàng

Loa đa hướng dạng ống dùng ngoài trời 10W BOSCH LP1-BC10E-1

Giá :

3,066,000 vnđ

Loa đa hướng dạng ống dùng ngoài trời 10W BOSCH LP1-BC10E-1
Mua hàng

Loa dạng ống dùng ngoài trời 6W BOSCH LBC-3941/11

Giá :

1,106,000 vnđ

Loa dạng ống dùng ngoài trời 6W BOSCH LBC-3941/11
Mua hàng

Loa dạng ống 10W BOSCH LBC-3095/15

Giá :

1,582,000 vnđ

Loa dạng ống 10W BOSCH LBC-3095/15
Mua hàng

Phu kien treo loa BOSCH LM1-MSB-1

Giá :

4,144,000 vnđ

Phu kien treo loa BOSCH LM1-MSB-1
Mua hàng

Loa đa hướng 100W BOSCH LS1-OC100E-1

Giá :

46,872,000 vnđ

Loa đa hướng 100W BOSCH LS1-OC100E-1
Mua hàng

Tile bridge BOSCH LM1-TB

Giá :

1,064,000 vnđ

Tile bridge BOSCH LM1-TB
Mua hàng

Pilot tone indication board (set of 6 pcs) BOSCH LC1-PIB

Giá :

2,044,000 vnđ

Pilot tone indication board (set of 6 pcs) BOSCH LC1-PIB
Mua hàng

Phụ kiện treo loa BOSCH LC1-MSK

Giá :

378,000 vnđ

Phụ kiện treo loa BOSCH LC1-MSK
Mua hàng

Phụ kiện treo loa BOSCH LC1-MMSB

Giá :

112,000 vnđ

Phụ kiện treo loa BOSCH LC1-MMSB
Mua hàng

Vỏ loa kim loại chống cháy BOSCH LC1-MFD

Giá :

658,000 vnđ

Vỏ loa kim loại chống cháy BOSCH LC1-MFD
Mua hàng

Hộp bảo vệ loa dương trần BOSCH LC1-CSMB

Giá :

434,000 vnđ

Hộp bảo vệ loa dương trần BOSCH LC1-CSMB
Mua hàng

Phụ kiện treo loa BOSCH LC1-CMR

Giá :

210,000 vnđ

Phụ kiện treo loa BOSCH LC1-CMR
Mua hàng

Hộp bảo vệ loa BOSCH LC1-CBB

Giá :

168,000 vnđ

Hộp bảo vệ loa BOSCH LC1-CBB
Mua hàng

Giá đỡ dương tường BOSCH LBC-3091/01

Giá :

252,000 vnđ

Giá đỡ dương tường BOSCH LBC-3091/01
Mua hàng

Vỏ bảo vệ chống cháy cho loa BOSCH LBC-3082/00

Giá :

364,000 vnđ

Vỏ bảo vệ chống cháy cho loa BOSCH LBC-3082/00
Mua hàng

Vỏ bảo vệ chống cháy cho loa BOSCH LBC-3081/02

Giá :

266,000 vnđ

Vỏ bảo vệ chống cháy cho loa BOSCH LBC-3081/02
Mua hàng

Vỏ bảo vệ chống cháy cho loa BOSCH LBC-3080/11

Giá :

266,000 vnđ

Vỏ bảo vệ chống cháy cho loa BOSCH LBC-3080/11
Mua hàng

Vỏ bảo vệ chống cháy cho loa BOSCH LBC-3080/01

Giá :

266,000 vnđ

Vỏ bảo vệ chống cháy cho loa BOSCH LBC-3080/01
Mua hàng

Hộp đỡ loa âm tường BOSCH LBC-3013/01

Giá :

266,000 vnđ

Hộp đỡ loa âm tường BOSCH LBC-3013/01
Mua hàng

Hộp đỡ loa dương tường BOSCH LBC-3012/01

Giá :

210,000 vnđ

Hộp đỡ loa dương tường BOSCH LBC-3012/01
Mua hàng

Loa dạng bảng có điều chỉnh âm lượng 6W BOSCH LBC-3011/51

Giá :

826,000 vnđ

Loa dạng bảng có điều chỉnh âm lượng 6W BOSCH LBC-3011/51
Mua hàng

Loa dạng bảng 6W BOSCH LBC-3011/41

Giá :

672,000 vnđ

Loa dạng bảng 6W BOSCH LBC-3011/41
Mua hàng

Loa array đa hướng Vari Base Unit HF BOSCH LA3-VARI-BH

Giá :

160,160,000 vnđ

Loa array đa hướng Vari Base Unit HF BOSCH LA3-VARI-BH
Mua hàng

Loa array đa hướng Vari Base Unit BOSCH LA3-VARI-B

Giá :

153,650,000 vnđ

Loa array đa hướng Vari Base Unit BOSCH LA3-VARI-B
Mua hàng

Loa cột trong nhà ngoài trời 60W BOSCH LBC-3210/00

Giá :

9,716,000 vnđ

Loa cột trong nhà ngoài trời 60W BOSCH LBC-3210/00
Mua hàng

Loa cột 60W BOSCH LBC-3201/00

Giá :

7,364,000 vnđ

Loa cột 60W BOSCH LBC-3201/00
Mua hàng

Loa cột 30W BOSCH LBC-3200/00

Giá :

5,012,000 vnđ

Loa cột 30W BOSCH LBC-3200/00
Mua hàng

Loa cột 36W BOSCH LA1-UW36-L1

Giá :

2,758,000 vnđ

Loa cột 36W BOSCH LA1-UW36-L1
Mua hàng

Loa cột 24W BOSCH LA1-UW24-L1

Giá :

2,366,000 vnđ

Loa cột 24W BOSCH LA1-UW24-L1
Mua hàng

Loa cột 24W BOSCH LA1-UW24-D1

Giá :

2,366,000 vnđ

Loa cột 24W BOSCH LA1-UW24-D1
Mua hàng

Loa cột 20W BOSCH LA1-UM20E-1

Giá :

4,158,000 vnđ

Loa cột 20W BOSCH LA1-UM20E-1
Mua hàng

Loa cột 40W BOSCH LA1-UM40E-1

Giá :

6,202,000 vnđ

Loa cột 40W BOSCH LA1-UM40E-1
Mua hàng

Loa hộp đa hướng 12W BOSCH LB1-BW12-L1

Giá :

1,554,000 vnđ

Loa hộp đa hướng 12W BOSCH LB1-BW12-L1
Mua hàng

Loa hộp đa hướng 12W BOSCH LB1-BW12-D1

Giá :

1,554,000 vnđ

Loa hộp đa hướng 12W BOSCH LB1-BW12-D1
Mua hàng

Loa hộp treo góc tường 6W BOSCH LB1-CW06-L1

Giá :

910,000 vnđ

Loa hộp treo góc tường 6W BOSCH LB1-CW06-L1
Mua hàng

Loa hộp treo góc tường 6W BOSCH LB1-CW06-D1

Giá :

910,000 vnđ

Loa hộp treo góc tường 6W BOSCH LB1-CW06-D1
Mua hàng

Loa hộp 12W BOSCH LB1-UW12-L1

Giá :

1,274,000 vnđ

Loa hộp 12W BOSCH LB1-UW12-L1
Mua hàng

Loa hộp 12W BOSCH LB1-UW12-D1

Giá :

1,274,000 vnđ

Loa hộp 12W BOSCH LB1-UW12-D1
Mua hàng

Loa hộp có điều chỉnh âm lượng 6W BOSCH LB1-UW06V- L1

Giá :

1,078,000 vnđ

Loa hộp có điều chỉnh âm lượng 6W BOSCH LB1-UW06V- L1
Mua hàng

Loa hộp có điều chỉnh âm lượng 6W BOSCH LB1-UW06V- D1

Giá :

1,078,000 vnđ

Loa hộp có điều chỉnh âm lượng 6W BOSCH LB1-UW06V- D1
Mua hàng

Loa hộp 6W BOSCH LB1-UW06-L1

Giá :

910,000 vnđ

Loa hộp 6W BOSCH LB1-UW06-L1
Mua hàng

Loa hộp 6W BOSCH LB1-UW06-D1

Giá :

910,000 vnđ

Loa hộp 6W BOSCH LB1-UW06-D1
Mua hàng

Loa hộp 6W BOSCH LB1-UW06-FL1

Giá :

910,000 vnđ

Loa hộp 6W BOSCH LB1-UW06-FL1
Mua hàng

Loa hộp 6W BOSCH LB1-UW06-FD1

Giá :

910,000 vnđ

Loa hộp 6W BOSCH LB1-UW06-FD1
Mua hàng

Loa hộp 6W BOSCH LB1-UM06E-1

Giá :

1,778,000 vnđ

Loa hộp 6W BOSCH LB1-UM06E-1
Mua hàng

Loa hộp 6W BOSCH LBC-3018/01

Giá :

1,554,000 vnđ

Loa hộp 6W BOSCH LBC-3018/01
Mua hàng

Bảng điều khiển treo tường ma trận 8 zone BOSCH PLM-WCP

Giá :

8,302,000 vnđ

Bảng điều khiển treo tường ma trận 8 zone BOSCH PLM-WCP
Mua hàng

Bàn gọi ma trận 8 vùng zone BOSCH PLM-8CS

Giá :

20,622,000 vnđ

Bàn gọi ma trận 8 vùng zone BOSCH PLM-8CS
Mua hàng

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh, 125W BOSCH PLM-4P125

Giá :

43,400,000 vnđ

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh, 125W BOSCH PLM-4P125
Mua hàng

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh 220W BOSCH PLM-4P220

Giá :

56,196,000 vnđ

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh 220W BOSCH PLM-4P220
Mua hàng

Ma trận trộn và xử lý kỹ thuật số 8 kênh BOSCH PLM-8M8

Giá :

42,140,000 vnđ

Ma trận trộn và xử lý kỹ thuật số 8 kênh BOSCH PLM-8M8
Mua hàng

Set of 12 Dummy Load Plena 60W BOSCH PLN-DMY60

Giá :

5,740,000 vnđ

Set of 12 Dummy Load Plena 60W BOSCH PLN-DMY60
Mua hàng

Set of 6 End-of-Line Boards Plena BOSCH PLN-1EOL

Giá :

4,298,000 vnđ

Set of 6 End-of-Line Boards Plena BOSCH PLN-1EOL
Mua hàng

Bộ chuyển đổi cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena 6...

Giá :

21,770,000 vnđ

Bộ chuyển đổi cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena 6 zone BOSCH LBB-1992/00
Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống báo động bằng giọng...

Giá :

35,630,000 vnđ

Bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1990/00
Mua hàng

Bàn phím cho bàn gọi hệ thống báo động bằng giọng nói Plena 6...

Giá :

4,354,000 vnđ

Bàn phím cho bàn gọi hệ thống báo động bằng giọng nói Plena 6 zone BOSCH LBB-1957/00
Mua hàng

Bàn gọi cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena 6 zone BOSCH...

Giá :

6,720,000 vnđ

Bàn gọi cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena 6 zone BOSCH LBB-1956/00
Mua hàng

Bảng điều khiển treo tường đa năng 6 zone BOSCH PLN-4S6Z

Giá :

3,108,000 vnđ

Bảng điều khiển treo tường đa năng 6 zone BOSCH PLN-4S6Z
Mua hàng

Bàn gọi đa năng 6 zone để bàn BOSCH PLN-6CS

Giá :

5,810,000 vnđ

Bàn gọi đa năng 6 zone để bàn BOSCH PLN-6CS
Mua hàng

Bộ đa năng 240W, 6 zone BOSCH PLN-6AIO240

Giá :

38,990,000 vnđ

Bộ đa năng 240W, 6 zone BOSCH PLN-6AIO240
Mua hàng