Âm thanh BOSCH

Bộ thu Micro không dây UHF BOSCH MW1-RX-F5

Giá :

7,840,000 vnđ

Bộ thu Micro không dây UHF BOSCH MW1-RX-F5

Mua hàng

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F4

Giá :

6,608,000 vnđ

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F4

Mua hàng

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F5

Giá :

6,608,000 vnđ

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F5

Mua hàng

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F6

Giá :

6,608,000 vnđ

Micro cầm tay không dây UHF BOSCH MW1-HTX-F6

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F4

Giá :

7,728,000 vnđ

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F4

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F5

Giá :

7,728,000 vnđ

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F5

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F6

Giá :

7,728,000 vnđ

Bộ phát tín hiệu cài áo không dây UHF BOSCH MW1-LTX-F6

Mua hàng

Micro đeo đầu không dây BOSCH MW1-HMC

Giá :

3,416,000 vnđ

Micro đeo đầu không dây BOSCH MW1-HMC

Mua hàng

Bảng khung giám sát BOSCH LBB-4446/00

Giá :

1,106,000 vnđ

Bảng khung giám sát BOSCH LBB-4446/00

Mua hàng

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4443/00

Giá :

4,900,000 vnđ

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4443/00

Mua hàng

Bộ giám sát đường truyền BOSCH LBB-4442/00

Giá :

4,326,000 vnđ

Bộ giám sát đường truyền BOSCH LBB-4442/00

Mua hàng

Bảng giám sát loa BOSCH LBB-4441/00

Giá :

2,184,000 vnđ

Bảng giám sát loa BOSCH LBB-4441/00

Mua hàng

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4440/00

Giá :

3,318,000 vnđ

Bảng điều khiển giám sát BOSCH LBB-4440/00

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode BOSCH PRS-FINS

Giá :

27,510,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode BOSCH PRS-FINS

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ BOSCH PRS-FINNA

Giá :

16,506,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ BOSCH PRS-FINNA

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi BOSCH PRS-FIN

Giá :

18,340,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi BOSCH PRS-FIN

Mua hàng

Giao diện cho bàn gọi BOSCH PRS-CSI

Giá :

20,986,000 vnđ

Giao diện cho bàn gọi BOSCH PRS-CSI

Mua hàng

Bộ nối cáp BOSCH LBB-4419/00

Giá :

5,432,000 vnđ

Bộ nối cáp BOSCH LBB-4419/00

Mua hàng

Dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/50

Giá :

12,222,000 vnđ

Dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/50

Mua hàng

Bộ dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/00

Giá :

43,470,000 vnđ

Bộ dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/00

Mua hàng

Bộ đầu nối cáp quang BOSCH LBB-4417/00

Giá :

4,200,000 vnđ

Bộ đầu nối cáp quang BOSCH LBB-4417/00

Mua hàng

Cáp quang 50 mét BOSCH LBB-4416/50

Giá :

9,968,000 vnđ

Cáp quang 50 mét BOSCH LBB-4416/50

Mua hàng

Cáp quang 20 mét BOSCH LBB-4416/20

Giá :

4,592,000 vnđ

Cáp quang 20 mét BOSCH LBB-4416/20

Mua hàng

Cáp quang 10 mét BOSCH LBB-4416/10

Giá :

2,744,000 vnđ

Cáp quang 10 mét BOSCH LBB-4416/10

Mua hàng

Cáp quang 5 mét BOSCH LBB-4416/05

Giá :

1,806,000 vnđ

Cáp quang 5 mét BOSCH LBB-4416/05

Mua hàng

Cáp quang 2 mét BOSCH LBB-4416/02

Giá :

1,204,000 vnđ

Cáp quang 2 mét BOSCH LBB-4416/02

Mua hàng

Cáp quang 0.5 mét BOSCH LBB-4416/01

Giá :

1,064,000 vnđ

Cáp quang 0.5 mét BOSCH LBB-4416/01

Mua hàng

Cáp quang 100 mét BOSCH LBB-4416/00

Giá :

19,446,000 vnđ

Cáp quang 100 mét BOSCH LBB-4416/00

Mua hàng

Module bàn phím cho bàn gọi BOSCH PRS-CSKPM

Giá :

8,302,000 vnđ

Module bàn phím cho bàn gọi BOSCH PRS-CSKPM

Mua hàng

Module điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRM

Giá :

15,442,000 vnđ

Module điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRM

Mua hàng

Module cho bàn gọi BOSCH PRS-CSM

Giá :

15,442,420 vnđ

Module cho bàn gọi BOSCH PRS-CSM

Mua hàng

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR

Giá :

18,130,000 vnđ

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR

Mua hàng

Bàn phím số BOSCH PRS-CSNKP

Giá :

15,022,000 vnđ

Bàn phím số BOSCH PRS-CSNKP

Mua hàng

Bộ bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4434/00

Giá :

6,244,000 vnđ

Bộ bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4434/00

Mua hàng

Bộ bàn gọi BOSCH LBB-4433/00

Giá :

10,934,000 vnđ

Bộ bàn gọi BOSCH LBB-4433/00

Mua hàng

Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00

Giá :

7,504,000 vnđ

Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00

Mua hàng

Bàn gọi cơ sở BOSCH LBB-4430/00

Giá :

14,994,000 vnđ

Bàn gọi cơ sở BOSCH LBB-4430/00

Mua hàng

Amply cơ sở 8 x 60W BOSCH PRS-8B060

Giá :

63,224,000 vnđ

Amply cơ sở 8 x 60W BOSCH PRS-8B060

Mua hàng

Amply cơ sở 4 x 125W BOSCH PRS-4B125

Giá :

57,484,000 vnđ

Amply cơ sở 4 x 125W BOSCH PRS-4B125

Mua hàng

Amply cơ sở 2 x 250W BOSCH PRS-2B250

Giá :

48,566,000 vnđ

Amply cơ sở 2 x 250W BOSCH PRS-2B250

Mua hàng

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Giá :

37,366,000 vnđ

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Mua hàng

Amply công suất 8 x 60W BOSCH LBB-4428/00

Giá :

104,104,000 vnđ

Amply công suất 8 x 60W BOSCH LBB-4428/00

Mua hàng

Amply công suất 4 x 125W BOSCH PRS-4P125

Giá :

83,888,000 vnđ

Amply công suất 4 x 125W BOSCH PRS-4P125

Mua hàng

Amply công suất 2 x 250W BOSCH PRS-2P250

Giá :

70,896,000 vnđ

Amply công suất 2 x 250W BOSCH PRS-2P250

Mua hàng

Amply công suất 500W BOSCH PRS-1P500

Giá :

59,766,000 vnđ

Amply công suất 500W BOSCH PRS-1P500

Mua hàng

Bộ sạc 48V, 12 kênh BOSCH PLN-48CH12

Giá :

60,088,000 vnđ

Bộ sạc 48V, 12 kênh BOSCH PLN-48CH12

Mua hàng

Bộ sạc 24V, 12 kênh BOSCH PLN-24CH12

Giá :

37,884,000 vnđ

Bộ sạc 24V, 12 kênh BOSCH PLN-24CH12

Mua hàng

Bộ xếp chồng cuộc gọi BOSCH PRS-CRF

Giá :

45,850,000 vnđ

Bộ xếp chồng cuộc gọi BOSCH PRS-CRF

Mua hàng

Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ BOSCH PRS-1AIP1

Giá :

48,370,000 vnđ

Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ BOSCH PRS-1AIP1

Mua hàng

Giao diện đa kênh BOSCH PRS-16MCI

Giá :

45,066,000 vnđ

Giao diện đa kênh BOSCH PRS-16MCI

Mua hàng

Micro cổ ngỗng BOSCH LBB-9082/00

Giá :

1,246,000 vnđ

Micro cổ ngỗng BOSCH LBB-9082/00

Mua hàng

Micro điện động cầm tay đa hướng BOSCH LBB-9081/00

Giá :

574,000 vnđ

Micro điện động cầm tay đa hướng BOSCH LBB-9081/00

Mua hàng

Giao diện mạng CobraNet BOSCH LBB-4404/00

Giá :

82,096,000 vnđ

Giao diện mạng CobraNet BOSCH LBB-4404/00

Mua hàng

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh BOSCH LBB-4402/00

Giá :

48,972,000 vnđ

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh BOSCH LBB-4402/00

Mua hàng

SPEC RCS Slave BOSCH PSP-D00040

Giá :

41,762,000 vnđ

SPEC RCS Slave BOSCH PSP-D00040

Mua hàng

SPEC PRS-NSP Master BOSCH PSP-D00039

Giá :

41,762,000 vnđ

SPEC PRS-NSP Master BOSCH PSP-D00039

Mua hàng

Túi đựng 2 chân đế BOSCH LM1-CB

Giá :

1,190,000 vnđ

Túi đựng 2 chân đế BOSCH LM1-CB

Mua hàng

Chân đỡ trên sàn đa năng BOSCH LBC-1259/01

Giá :

4,984,000 vnđ

Chân đỡ trên sàn đa năng BOSCH LBC-1259/01

Mua hàng

Phụ kiện kết nối adapter Evac BOSCH LBC-1256/00

Giá :

7,056,000 vnđ

Phụ kiện kết nối adapter Evac BOSCH LBC-1256/00

Mua hàng

Củ loa 50W BOSCH LBN-9003/00

Giá :

7,168,000 vnđ

Củ loa 50W BOSCH LBN-9003/00

Mua hàng

Củ loa 30W BOSCH LBN-9001/00

Giá :

4,592,000 vnđ

Củ loa 30W BOSCH LBN-9001/00

Mua hàng

Củ loa 15W BOSCH LBN-9000/00

Giá :

2,576,000 vnđ

Củ loa 15W BOSCH LBN-9000/00

Mua hàng

Loa nén 30W BOSCH LH1-UC30E

Giá :

5,138,000 vnđ

Loa nén 30W BOSCH LH1-UC30E

Mua hàng

Loa dạng ống 10W BOSCH LBC-3094/15

Giá :

1,274,000 vnđ

Loa dạng ống 10W BOSCH LBC-3094/15

Mua hàng

Loa cột 36W BOSCH LA1-UW36-D1

Giá :

2,758,000 vnđ

Loa cột 36W BOSCH LA1-UW36-D1

Mua hàng

Loa nén 10W BOSCH LH1-10M10E

Giá :

2,072,000 vnđ

Loa nén 10W BOSCH LH1-10M10E

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1400/10

Giá :

630,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1400/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1400/20

Giá :

630,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1400/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1401/10

Giá :

630,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1401/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1401/20

Giá :

630,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1401/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1402/10

Giá :

630,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 12W BOSCH LBC-1402/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1402/20

Giá :

630,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 12W BOSCH LBC-1402/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1410/10

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1410/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1410/20

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1410/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1411/10

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1411/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1411/20

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1411/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1412/10

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 36W BOSCH LBC-1412/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1412/20

Giá :

714,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 36W BOSCH LBC-1412/20

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng 100W BOSCH LBC-1420/10

Giá :

1,582,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng 100W BOSCH LBC-1420/10

Mua hàng

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 100W BOSCH LBC-1420/20

Giá :

1,582,000 vnđ

Điều chỉnh âm lượng dự phòng an toàn 100W BOSCH LBC-1420/20

Mua hàng

Amply công suất 120W BOSCH PLE-1P120-EU

Giá :

8,610,000 vnđ

Amply công suất 120W BOSCH PLE-1P120-EU

Mua hàng

Amply công suất 240W BOSCH PLE-1P240-EU

Giá :

13,510,000 vnđ

Amply công suất 240W BOSCH PLE-1P240-EU

Mua hàng

Bàn gọi 1 vùng zone Plena All-Call BOSCH PLE-1CS

Giá :

2,408,000 vnđ

Bàn gọi 1 vùng zone Plena All-Call BOSCH PLE-1CS

Mua hàng

Bàn gọi 1 vùng zone loại cần ngắn Plena Easy Line Heavy Duty BOSCH...

Giá :

2,562,000 vnđ

Bàn gọi 1 vùng zone loại cần ngắn Plena Easy Line Heavy Duty BOSCH PLE-1SCS

Mua hàng

Bàn gọi 2 vùng zone Plena BOSCH PLE-2CS

Giá :

4,802,000 vnđ

Bàn gọi 2 vùng zone Plena BOSCH PLE-2CS

Mua hàng

Amply công suất 180/120W BOSCH LBB-1930/20

Giá :

8,484,000 vnđ

Amply công suất 180/120W BOSCH LBB-1930/20

Mua hàng

Amply cong suat 360/240W BOSCH LBB-1935/20

Giá :

12,614,000 vnđ

Amply cong suat 360/240W BOSCH LBB-1935/20

Mua hàng

Bộ tiền khuếch đại công suất BOSCH PLE-10M2-EU

Giá :

10,920,000 vnđ

Bộ tiền khuếch đại có hiệu suất cao, tính năng tiên tiến, hoạt động mạnh mẽ và linh hoạt.

Tính năng ghi đè khẩn cấp được kích hoạt bằng giọng nói.

Có 6 micro/ line ngõ vào, 3 ngõ vào nguồn âm nhạc.

1 ngõ vào khẩn cấp/ điện thoại.

1 ngõ vào trạm gọi có chức năng ưu tiên và VOX.

Đầu nối XLR 3 chốt, cân bằng.

Gồm 2 zones và hoạt động 2 kênh.

Xây dựng 2 giai điệu chuông báo, hơn 7 chuông báo tùy chọn với bàn gọi.

Nguồn điện: 115 - 230 VAC.

Công suất tiêu thụ: 24VA.

Kích thước: 100 x 430 x 270 mm.

Trọng lượng: 4.5kg.

Mua hàng

Mixer Amplifier 30W BOSCH PLE-1MA030-EU

Giá :

5,180,000 vnđ

Mixer Amplifier 30W BOSCH PLE-1MA030-EU

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W BOSCH PLE-1MA060-EU

Giá :

6,608,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W BOSCH PLE-1MA060-EU

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W BOSCH PLE-1MA120-EU

Giá :

8,330,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W BOSCH PLE-1MA120-EU

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W, 2 zone BOSCH PLE-2MA120-EU

Giá :

12,936,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W, 2 zone BOSCH PLE-2MA120-EU

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W, 2 zone BOSCH PLE-2MA240-EU

Giá :

18,970,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W, 2 zone BOSCH PLE-2MA240-EU

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W BOSCH PLE-1ME060-EU

Giá :

6,062,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W BOSCH PLE-1ME060-EU

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W BOSCH PLE-1ME120-EU

Giá :

7,812,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W BOSCH PLE-1ME120-EU

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W BOSCH PLE-1ME240-EU

Giá :

12,208,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W BOSCH PLE-1ME240-EU

Mua hàng

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9600/20

Giá :

2,030,000 vnđ

Micro điện động cầm tay BOSCH LBB-9600/20

Mua hàng

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3086/41

Giá :

658,000 vnđ

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3086/41

Mua hàng

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3087/41

Giá :

462,000 vnđ

Loa âm trần 6W BOSCH LBC-3087/41

Mua hàng