Báo động DAHUA

Remote điều khiển từ xa DAHUA ARA22-W

Giá :

234,000 vnđ

Remote điều khiển từ xa DAHUA ARA22-W

Mua hàng

Còi đèn cảnh báo không dây DAHUA ARA10-W

Giá :

754,000 vnđ

Còi đèn cảnh báo không dây DAHUA ARA10-W

Mua hàng

Đầu báo nước tràn không dây DAHUA DHI-ARD910-W

Giá :

754,000 vnđ

Đầu báo nước tràn không dây DAHUA DHI-ARD910-W

Mua hàng

Đầu báo khói không dây DAHUA DHI-FAD122A-W

Giá :

650,000 vnđ

Đầu báo khói không dây DAHUA DHI-FAD122A-W

Mua hàng

Đầu báo khói có dây DAHUA DHI-FAD201A

Giá :

598,000 vnđ

Đầu báo khói có dây DAHUA DHI-FAD201A

Mua hàng

Cảm biến chuyển động rèm cửa không dây DAHUA ARD1611-W

Giá :

965,000 vnđ

Cảm biến chuyển động rèm cửa không dây DAHUA ARD1611-W

Mua hàng

Cảm biến báo động hồng ngoại không dây DAHUA ARD1231-W

Giá :

897,000 vnđ

Cảm biến báo động hồng ngoại không dây DAHUA ARD1231-W

Mua hàng

Cảm biến cảnh báo mở cửa không dây DAHUA ARD311-W

Giá :

585,000 vnđ

Cảm biến cảnh báo mở cửa không dây DAHUA ARD311-W

Mua hàng

Bàn phím điều khiển thiết bị trung tâm không dây DAHUA ARK20C-MW

Giá :

962,000 vnđ

Bàn phím điều khiển thiết bị trung tâm không dây DAHUA ARK20C-MW

Mua hàng

Bàn điều khiển tủ báo động DAHUA ARK10C

Giá :

858,000 vnđ

Bàn điều khiển tủ báo động DAHUA ARK10C

Mua hàng

Tủ báo động network 8 kênh DAHUA ARC5808C-C

Giá :

8,125,000 vnđ

Tủ báo động network 8 kênh DAHUA ARC5808C-C

Mua hàng

Tủ báo động network 4 kênh DAHUA ARC5408C-C

Giá :

7,905,000 vnđ

Tủ báo động network 4 kênh DAHUA ARC5408C-C

Mua hàng

Tủ báo động network 16 kênh DAHUA ARC2016C-G

Giá :

3,341,000 vnđ

Tủ báo động network 16 kênh DAHUA ARC2016C-G

Mua hàng

Tủ báo động network 8 kênh DAHUA ARC2008C-G

Giá :

3,211,000 vnđ

Tủ báo động network 8 kênh DAHUA ARC2008C-G

Mua hàng

Thiết bị báo động trung tâm DAHUA ARC5402A-GW

Giá :

5,343,000 vnđ

Thiết bị báo động trung tâm DAHUA ARC5402A-GW

Mua hàng

Thiết bị báo động trung tâm không dây DAHUA ARC2000B-W

Giá :

2,067,000 vnđ

Thiết bị báo động trung tâm không dây DAHUA ARC2000B-W

Mua hàng