CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT

CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT

CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT

18:17 - 14/03/2020

CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT

Hướng dẫn cấu hình camera IP wifi 2Qxx và 2Uxx
HD xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect bằng SADP
Xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect

Các hình thức xóa thiết bị khỏi tài khoản Hik-Connect

1.Tự xóa bằng giao diện trực tiếp của đầu ghi hình
2.Tự xóa bằng ứng dụng Hik-Connect
3.Xóa bằng cách chụp ảnh seri thiết bị và gửi về Nhà An Toàn
 
CÁCH 1: TỰ XÓA BẰNG GIAO DIỆN TRỰC TIẾP 

Hiện tại đã có phiên bản firmware mới cho Turbo DVR 4.0 cho phép người sử dụng tự xóa thiết bị khỏi tài khoản Hik-Connect, thực hiện trên màn hình trực tiếp.

– Nhanh chóng , thuận tiện
– Không mất thời gian chờ đợi
Vào Menu – Configuration – Network

 
CÁCH 2: TỰ XÓA BẰNG PHẦN MỀM HIK-CONNECT
Yêu cầu bắt buộc :
•Đầu ghi hình / camera IP phải kết nối đến cùng 1 mạng LAN mà điện thoại cài phần mềm HikConnect đang kết nối
•Phải có kết nối mạng thì mới kết nối được đến server
 
 
 
CÁCH 3: XÓA BẰNG CÁCH GỬI FILE XML VỀ NHÀ AN TOÀN HỖ TRỢ
Yêu cầu Nhà An Toàn hỗ trợ xóa thiết bị khỏi tài khoản HikConnect
 
Với DVR/NVR:
 
 
Với camera IP: