HD xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect bằng SADP

HD xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect bằng SADP

HD xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect bằng SADP

18:58 - 21/11/2019

CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT
Hướng dẫn cấu hình camera IP wifi 2Qxx và 2Uxx
Xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect

* Lưu ý: để xóa được thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect bạn phải đảm bảo 3 điều kiện sau:

    - Máy tính phải chung lớp mạng với thiết bị.

    - Hik-Connect của thiết bị phải ở trạng thái "Online"

    - DNS của thiết bị : Preferred DNS Server : 208.67.222.222

                                     Alternate DNS Server : 8.8.8.8

1. Sử dụng máy tính có cài đặt phần mềm SADP:

 

 

 - Chọn thiết bị --> chọn Enable Hik-Connect --> Chọn Unbind --> nhập User Name, Password, Verification Code --> Confirm.

 

 

 - Xuất hiện bảng thông báo "Unbind Succeeded" là bạn đã xóa thành công.