Xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect

Xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect

Xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect

18:53 - 21/11/2019

CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT
Hướng dẫn cấu hình camera IP wifi 2Qxx và 2Uxx
HD xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Hik-Connect bằng SADP

1. Kết nối thiết bị và điện thoại cùng một mạng LAN:

 

   Chú ý: thiết bị phải được bật Hik-Connect, trạng thái "Online".

2. Dùng App Hik-Connect trên điện thoại để xóa thiết bị.

 

            (1) Chọn "Thêm thiết bị"

            (2) Quét mã "QR code" hoặc nhập số serial bằng tay.

            (3) Bấm "Hủy kết nối thiết bị"

            (4) Nhập mật khẩu của thiết bị và mã xác minh -->Đã hoàn thành.

            (5) Hiện thông báo đã xóa thiết bị thành công.

3. Thêm thiết bị vào tài khoản mới.

 

           (1) Chọn "Thêm thiết bị".

           (2) Quét mã QR Code hoặc nhập số serial bằng tay.

           (3) Chọn "Thêm" thiết bị.

           (4) Nhập "Mã xác thực" của thiết bị.

           (5) Nhấn "Kết thúc" để hoàn tất thêm thiết bị.

* Xóa ra khỏi tài khoản trực tiếp trên đầu ghi:

   -  Hỗ trợ cho đầu ghi dòng K Với version firmware từ V3.5.35 trở lên

   - Vào Menu --- > Configuration --- > Network --- > Platform Accesss . Click Unlink

       Nhập Mật khẩu đầu ghi.   

       Hiện ra bảng thông báo Unlinked ---- > click Ok ( Xóa Thành công )   

 

 

Chúc Bạn thành công