Cáp mạng Golden Link

Cáp mạng CAT.6 UTP đồng nguyên chất Golden Link (GL01010)

Cáp mạng CAT.6 UTP đồng nguyên chất Golden Link (GL01010)

Mua hàng

CÁP ĐỒNG TRỤC NGOÀI TRỜI, CÁP CAMERA OUTDOOR RG6+2DC 305M

Cáp camera Outdoor chuyên dùng cho hệ thống cáp treo ngoài trời, cáp ngầm với đặc tính chịu được môi trường khắc nghiệt. Có lõi, dây nguồn bằng đồng nguyên chất 100% và vỏ dây cáp thách thức thời gian. Được tăng cường thêm dây treo trợ lực cho dây cáp.

Mua hàng

Đầu bấm mạng RJ45 UTP-Modular Plug RJ45 Golden Link CAT5E UTP

Giá :

320,000 vnđ

Đầu bấm mạng RJ45 UTP-Modular Plug RJ45 Golden Link CAT5E UTP

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E UTP (100 mét)

Giá :

455,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E UTP (100 mét)

Mua hàng

Đầu bấm mạng RJ45 CAT6 UTP-Modular Plug RJ45 Golden Link CAT6 UTP

Giá :

480,000 vnđ

Đầu bấm mạng RJ45 CAT6 UTP-Modular Plug RJ45 Golden Link CAT6 UTP

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E SFTP (100 mét)

Giá :

598,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E SFTP (100 mét)

Mua hàng

Kìm bấm mạng GOLDEN LINK-Modular Crimping Tool

Giá :

650,000 vnđ

Kìm bấm mạng GOLDEN LINK-Modular Crimping Tool

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 UTP (100 mét)

Giá :

689,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 UTP (100 mét)

Mua hàng

Cáp đồng trục, cáp camera RG59/U + 2C Golden Link (GL04005)

Giá :

806,000 vnđ

Cáp đồng trục, cáp camera RG59/U + 2C Golden Link (GL04005)

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 SFTP (100 mét)

Giá :

858,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 SFTP (100 mét)

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E UTP

Giá :

1,260,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E UTP

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E UTP (305 mét)

Giá :

1,260,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E UTP (305 mét)

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E SFTP

Giá :

1,620,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E SFTP

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E SFTP (305 mét)

Giá :

1,620,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.5E SFTP (305 mét)

Mua hàng

Cáp đồng trục, cáp camera RG6/U Golden Link (GL04015)

Giá :

1,690,000 vnđ

Cáp đồng trục, cáp camera RG6/U Golden Link (GL04015)

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 UTP

Giá :

1,880,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 UTP

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 UTP (305 mét)

Giá :

1,888,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 UTP (305 mét)

Mua hàng

Cáp mạng CAT.5E UTP đồng nguyên chất Golden Link (GL01009)

Giá :

2,288,000 vnđ

Cáp mạng CAT.5E UTP đồng nguyên chất Golden Link (GL01009)

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 SFTP

Giá :

2,340,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 SFTP

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 SFTP (305 mét)

Giá :

2,340,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLATINUM CAT.6 SFTP (305 mét)

Mua hàng

Cáp đồng trục, cáp camera RG59/U + 2C Golden Link (GL04006)

Giá :

2,405,000 vnđ

Cáp đồng trục, cáp camera RG59/U + 2C Golden Link (GL04006)

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLUS CAT.5E UTP (305 mét)

Giá :

2,522,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLUS CAT.5E UTP (305 mét)

Mua hàng

Cáp đồng trục, cáp camera RG6/U +2C Golden Link (GL04007)

Giá :

2,535,000 vnđ

Cáp đồng trục, cáp camera RG6/U +2C Golden Link (GL04007)

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLUS CAT.6 UTP (305 mét)

Giá :

3,458,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLUS CAT.6 UTP (305 mét)

Mua hàng

Cáp mạng CAT.6 FTP đồng nguyên chất Golden Link (GL01011)

Giá :

4,368,000 vnđ

Cáp mạng CAT.6 FTP đồng nguyên chất Golden Link (GL01011)

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLUS CAT.6 F/UTP (305 mét)

Giá :

4,797,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLUS CAT.6 F/UTP (305 mét)

Mua hàng