Cáp-phụ kiện Altek Kabel

Đầu bịt ống Ø1inch ALTEK KABEL

Giá :

8,000 vnđ

Đầu bịt ống Ø1inch ALTEK KABEL

Mua hàng

Đầu bịt ống Ø1-1/4 inch ALTEK KABEL

Giá :

10,000 vnđ

Đầu bịt ống Ø1-1/4 inch ALTEK KABEL

Mua hàng

Đầu bịt ống Ø1-1/2 inch ALTEK KABEL

Giá :

18,000 vnđ

Đầu bịt ống Ø1-1/2 inch ALTEK KABEL

Mua hàng

Đầu bịt ống Ø2inch ALTEK KABEL

Giá :

25,000 vnđ

Đầu bịt ống Ø2inch ALTEK KABEL

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3/8inch ALTEK KABEL (ID 13 - OD 16)

Giá :

468,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3/8inch ALTEK KABEL (ID 13 - OD 16)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1/2inch ALTEK KABEL (ID 16 - OD 19)

Giá :

564,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1/2inch ALTEK KABEL (ID 16 - OD 19)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3/4inch ALTEK KABEL (ID 19 - OD 24)

Giá :

708,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3/4inch ALTEK KABEL (ID 19 - OD 24)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1inch ALTEK KABEL (ID 25 - OD 31)

Giá :

972,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1inch ALTEK KABEL (ID 25 - OD 31)

Mua hàng

Cáp tín hiệu chống nhiễu 2C x 0.22mm2 ALTEK KABEL

Giá :

1,140,000 vnđ

Cáp tín hiệu chống nhiễu 2C x 0.22mm2 ALTEK KABEL

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1-1/4 inch ALTEK KABEL (ID 31 - OD 39)

Giá :

1,272,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1-1/4 inch ALTEK KABEL (ID 31 - OD 39)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø2inch ALTEK KABEL (ID 51 - OD 63)

Giá :

1,572,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø2inch ALTEK KABEL (ID 51 - OD 63)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1-1/2 inch ALTEK KABEL (ID 38 - OD 44)

Giá :

1,680,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1-1/2 inch ALTEK KABEL (ID 38 - OD 44)

Mua hàng

Cáp tín hiệu chống nhiễu 4C x 0.22mm2 ALTEK KABEL

Giá :

1,728,000 vnđ

Cáp tín hiệu chống nhiễu 4C x 0.22mm2 ALTEK KABEL

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3inch ALTEK KABEL (ID 75 - OD 90)

Giá :

1,825,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3inch ALTEK KABEL (ID 75 - OD 90)

Mua hàng

Cáp tín hiệu chống nhiễu 6C x 0.22mm2 ALTEK KABEL

Giá :

2,172,000 vnđ

Cáp tín hiệu chống nhiễu 6C x 0.22mm2 ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi ALTEK KABEL Cat.5E FTP

Giá :

2,340,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi ALTEK KABEL Cat.5E FTP

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø4inch ALTEK KABEL (ID 100 - OD 114)

Giá :

2,460,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø4inch ALTEK KABEL (ID 100 - OD 114)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø2-1/2 inch ALTEK KABEL (ID 63 - OD 75)

Giá :

2,484,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø2-1/2 inch ALTEK KABEL (ID 63 - OD 75)

Mua hàng

Cáp tín hiệu chống nhiễu 8C x 0.22mm2 ALTEK KABEL

Giá :

2,772,000 vnđ

Cáp tín hiệu chống nhiễu 8C x 0.22mm2 ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi ALTEK KABEL Cat6 FTP

Giá :

3,015,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi ALTEK KABEL Cat6 FTP

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 22 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Giá :

3,636,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 22 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 20 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Giá :

4,585,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 20 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 22 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Giá :

5,628,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 22 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 2 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10052

Giá :

5,772,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 2 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10052

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 20 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Giá :

6,925,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 20 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 3 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10053

Giá :

7,584,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 3 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10053

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 22 AWG 2 Pair ALTEK KABEL

Giá :

7,825,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 22 AWG 2 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp chống cháy chống nhiễu 2C x 1.0mm2 ALTEK KABEL

Giá :

8,120,000 vnđ

Cáp chống cháy chống nhiễu 2C x 1.0mm2 ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 18 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Giá :

9,216,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 18 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 22 AWG 2 Pair ALTEK KABEL

Giá :

9,565,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 22 AWG 2 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 20 AWG 2 Pair ALTEK KABEL

Giá :

9,960,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 20 AWG 2 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 22 AWG 3 Pair ALTEK KABEL

Giá :

10,165,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 22 AWG 3 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 16 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Giá :

10,608,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 16 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 4 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10054

Giá :

10,808,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 4 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10054

Mua hàng

Cáp chống cháy chống nhiễu 2C x 1.5mm2 ALTEK KABEL

Giá :

11,208,000 vnđ

Cáp chống cháy chống nhiễu 2C x 1.5mm2 ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 22 AWG 4 Pair ALTEK KABEL

Giá :

12,852,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 22 AWG 4 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 22 AWG 3 Pair ALTEK KABEL

Giá :

12,948,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 22 AWG 3 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 18 AWG 2 Pair ALTEK KABEL

Giá :

13,152,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 18 AWG 2 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 18 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Giá :

13,548,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 18 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 16 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Giá :

13,956,000 vnđ

Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 2 lớp 16 AWG 1 Pair ALTEK KABEL

Mua hàng