Cáp-phụ kiện Altek Kabel

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3/8inch ALTEK KABEL (ID 13 - OD 16)

Giá :

468,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3/8inch ALTEK KABEL (ID 13 - OD 16)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1/2inch ALTEK KABEL (ID 16 - OD 19)

Giá :

564,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1/2inch ALTEK KABEL (ID 16 - OD 19)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3/4inch ALTEK KABEL (ID 19 - OD 24)

Giá :

708,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3/4inch ALTEK KABEL (ID 19 - OD 24)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1inch ALTEK KABEL (ID 25 - OD 31)

Giá :

972,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1inch ALTEK KABEL (ID 25 - OD 31)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1-1/4 inch ALTEK KABEL (ID 31 - OD 39)

Giá :

1,272,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1-1/4 inch ALTEK KABEL (ID 31 - OD 39)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø2inch ALTEK KABEL (ID 51 - OD 63)

Giá :

1,572,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø2inch ALTEK KABEL (ID 51 - OD 63)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1-1/2 inch ALTEK KABEL (ID 38 - OD 44)

Giá :

1,680,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø1-1/2 inch ALTEK KABEL (ID 38 - OD 44)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3inch ALTEK KABEL (ID 75 - OD 90)

Giá :

1,825,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø3inch ALTEK KABEL (ID 75 - OD 90)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø4inch ALTEK KABEL (ID 100 - OD 114)

Giá :

2,460,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø4inch ALTEK KABEL (ID 100 - OD 114)

Mua hàng

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø2-1/2 inch ALTEK KABEL (ID 63 - OD 75)

Giá :

2,484,000 vnđ

Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa Ø2-1/2 inch ALTEK KABEL (ID 63 - OD 75)

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 2 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10052

Giá :

5,568,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 2 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10052

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 3 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10053

Giá :

7,584,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 3 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10053

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 4 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10054

Giá :

10,808,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 4 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10054

Mua hàng

Cáp điều khiển có lưới 25 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10525

Giá :

27,264,000 vnđ

Cáp điều khiển có lưới 25 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10525

Mua hàng

Cáp điều khiển có lưới 30 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10530

Giá :

31,104,000 vnđ

Cáp điều khiển có lưới 30 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10530

Mua hàng