Dây và Cáp Ugreen

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 1.5 mét UGREEN 30109

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 1.5 mét UGREEN 30109

Mua hàng

Bộ chuyển Mini DP sang HDMI/VGA UGREEN 20421

Bộ chuyển Mini DP sang HDMI/VGA UGREEN 20421

Mua hàng

Cáp chuyển đổi HDMI to DVI 24+1 dài 1.5 mét Ugreen HD106 (11150)

Cáp chuyển đổi HDMI to DVI 24+1 dài 1.5 mét Ugreen HD106 (11150)

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu HDMI 120M qua cáp mạng RJ45 Cat5e/Cat6 Ugreen 40280...

Bộ phát tín hiệu HDMI 120M qua cáp mạng RJ45 Cat5e/Cat6 Ugreen 40280 (Sender)

Mua hàng

Bộ nhận tín hiệu HDMI 120M qua cáp mạng RJ45 Cat5e/Cat6 Ugreen 40283...

Bộ nhận tín hiệu HDMI 120M qua cáp mạng RJ45 Cat5e/Cat6 Ugreen 40283 (Receiver)

Mua hàng

Bộ kéo dài HDMI thông qua cáp mạng LAN CAT5E, CAT6 100m Ugreen 40210

Bộ kéo dài HDMI thông qua cáp mạng LAN CAT5E, CAT6 100m Ugreen 40210

Mua hàng

Đầu chuyển đổi DVI 24+1 to HDMI UGREEN 20124

Đầu chuyển đổi DVI 24+1 to HDMI UGREEN 20124

Mua hàng

Bộ gộp VGA 4 cổng vào 1 cổng ra UGREEN 50279

Bộ gộp VGA 4 cổng vào 1 cổng ra UGREEN 50279

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort dài 3 mét UGREEN 10212

Dây cáp DisplayPort dài 3 mét UGREEN 10212

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort dài 1 mét UGREEN 10244

Dây cáp DisplayPort dài 1 mét UGREEN 10244

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang ra tương tự UGREEN 30910

Bộ chuyển đổi quang ra tương tự UGREEN 30910

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V tròn dài 1 mét UGREEN HD104 (10106)

Giá :

85,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V tròn dài 1 mét UGREEN HD104 (10106)

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V tròn dài 2 mét UGREEN HD104 (10107)

Giá :

100,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V tròn dài 2 mét UGREEN HD104 (10107)

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 1 mét UGREEN 30108

Giá :

100,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 1 mét UGREEN 30108

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V tròn dài 3 mét UGREEN HD104 (10108)

Giá :

115,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V tròn dài 3 mét UGREEN HD104 (10108)

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 2 mét UGREEN 30110

Giá :

126,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 2 mét UGREEN 30110

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 3 mét UGREEN 30111

Giá :

150,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 3 mét UGREEN 30111

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V tròn dài 5 mét UGREEN HD104 (10109)

Giá :

155,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V tròn dài 5 mét UGREEN HD104 (10109)

Mua hàng

Dây cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI UGREEN MM1379 (40362)

Giá :

168,000 vnđ

Dây cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI UGREEN MM1379 (40362)

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort dài 1.5 mét UGREEN 10245

Giá :

168,000 vnđ

Dây cáp DisplayPort dài 1.5 mét UGREEN 10245

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 5 mét UGREEN 30112

Giá :

185,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 5 mét UGREEN 30112

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort dài 2 mét UGREEN 10211

Giá :

185,000 vnđ

Dây cáp DisplayPort dài 2 mét UGREEN 10211

Mua hàng

Bộ chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI UGREEN 10401

Giá :

210,000 vnđ

Bộ chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI UGREEN 10401

Mua hàng

Dây cáp chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI dài 2 mét UGREEN MD101...

Giá :

225,000 vnđ

Dây cáp chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI dài 2 mét UGREEN MD101 (10404)

Mua hàng

Dây cáp chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI dài 3 mét UGREEN MD101...

Giá :

240,000 vnđ

Dây cáp chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI dài 3 mét UGREEN MD101 (10419)

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort Male ra HDMI Male dài 1.5 mét UGREEN 10239

Giá :

255,000 vnđ

Dây cáp DisplayPort Male ra HDMI Male dài 1.5 mét UGREEN 10239

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort dài 5 mét UGREEN 10213

Giá :

266,000 vnđ

Dây cáp DisplayPort dài 5 mét UGREEN 10213

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 8 mét UGREEN 30113

Giá :

295,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 8 mét UGREEN 30113

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort Male ra HDMI Male dài 3 mét UGREEN 10203

Giá :

310,000 vnđ

Dây cáp DisplayPort Male ra HDMI Male dài 3 mét UGREEN 10203

Mua hàng

Bộ chuyển mini DisplayPort sang HDMI UGREEN MD110 (10451)

Giá :

325,000 vnđ

Bộ chuyển mini DisplayPort sang HDMI UGREEN MD110 (10451)

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V tròn dài 10 mét UGREEN HD104 (10110)

Giá :

350,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V tròn dài 10 mét UGREEN HD104 (10110)

Mua hàng

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 10 mét UGREEN 30114

Giá :

350,000 vnđ

Cáp HDMI 1.4V dẹp dài 10 mét UGREEN 30114

Mua hàng

Cáp chuyển đổi HDMI ra VGA UGREEN MM102 (40212)

Giá :

350,000 vnđ

Cáp chuyển đổi HDMI ra VGA UGREEN MM102 (40212)

Mua hàng

Cáp chuyển đổi HDMI ra VGA UGREEN MM102 (40233)

Giá :

350,000 vnđ

Cáp chuyển đổi HDMI ra VGA UGREEN MM102 (40233)

Mua hàng

Bộ chuyển Mini DP sang HDMI/VGA UGREEN 20422

Giá :

378,000 vnđ

Bộ chuyển Mini DP sang HDMI/VGA UGREEN 20422

Mua hàng

Bộ chuyển đổi USB 3.0 sang RJ45 UGREEN 20256

Giá :

378,000 vnđ

Bộ chuyển đổi USB 3.0 sang RJ45 UGREEN 20256

Mua hàng

Wireless Bluetooth 4.1 Receiver Audio Adapter UGREEN 30445

Giá :

465,000 vnđ

Wireless Bluetooth 4.1 Receiver Audio Adapter UGREEN 30445

Mua hàng