Chuông cửa có hình

Camera chuông cửa wifi DB1 EZVIZ CS-DB1-A0-1B3WPFR (Door Viewer DB1)

Giá :

2,680,000 vnđ

Camera chuông cửa wifi DB1 EZVIZ CS-DB1-A0-1B3WPFR (Door Viewer DB1)

Mua hàng

Bộ chuông cửa EZVIZ CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR

Giá :

3,260,000 vnđ

Bộ chuông cửa EZVIZ CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR

Mua hàng

Camera gọi cửa chuông hình Kocom KC-MC30

Giá :

1,890,000 vnđ

Camera gọi cửa chuông hình Kocom KC-MC30

Mua hàng

Camera gọi cửa chuông hình Kocom KC-MC24

Giá :

1,485,000 vnđ

Camera gọi cửa chuông hình Kocom KC-MC24

Mua hàng

Màn hình chuông cửa 7inch Kocom KCV-A374

Giá :

3,197,000 vnđ

Màn hình chuông cửa 7inch Kocom KCV-A374

Mua hàng

Bộ chuông cửa màn hình Kocom KCV-A374+KC-MC30

Bộ chuông cửa màn hình Kocom KCV-A374+KC-MC30

Mua hàng

Chuông cửa Kocom KCV-A374 + KC-MC24

Giá :

4,556,000 vnđ

Chuông cửa Kocom KCV-A374 + KC-MC24

Mua hàng

Màn hình chuông cửa 7inch Kocom KCV-504

Giá :

2,575,000 vnđ

Màn hình chuông cửa 7inch Kocom KCV-504

Mua hàng

Bộ chuông cửa màn hình Kocom KCV-504+KC-MC24

Giá :

4,050,000 vnđ

Bộ chuông cửa màn hình Kocom KCV-504+KC-MC24

Mua hàng

Bảng mở rộng phím bấm camera gọi cửa Kocom KEL-212

Giá :

2,886,000 vnđ

Bảng mở rộng phím bấm camera gọi cửa Kocom KEL-212

Mua hàng

Camera gọi cửa chuông hình Kocom KVL-C204i

Giá :

3,565,000 vnđ

Camera gọi cửa chuông hình Kocom KVL-C204i

Mua hàng

Camera gọi cửa chuông hình Kocom KC-MC32

Giá :

1,787,000 vnđ

Camera gọi cửa chuông hình Kocom KC-MC32

Mua hàng

Camera gọi cửa chuông hình Kocom KC-MC22

Giá :

1,770,000 vnđ

Camera gọi cửa chuông hình Kocom KC-MC22

Mua hàng

Màn hình chuông cửa Kocom KCV-D372

Giá :

3,950,000 vnđ

Màn hình chuông cửa Kocom KCV-D372

Mua hàng

BỘ CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH KCV-D372 + KC-MC32

Giá :

4,950,000 vnđ

BỘ CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH KCV-D372 + KC-MC32

Mua hàng

KC-S81M

Giá :

1,060,000 vnđ

KC-S81M

Mua hàng

Camera chuông cửa IP DAHUA DHI-VTO2111D-P-S2

Giá :

2,197,000 vnđ

Camera chuông cửa IP DAHUA DHI-VTO2111D-P-S2

Mua hàng

Camera chuông cửa IP DAHUA DHI-VTO2202F-P

Giá :

3,861,000 vnđ

Camera chuông cửa IP DAHUA DHI-VTO2202F-P

Mua hàng

Camera chuông cửa IP DAHUA VTO6210B

Giá :

2,613,000 vnđ

Camera chuông cửa IP DAHUA VTO6210B

Mua hàng

Camera chuông cửa IP DAHUA VTO2111D-WP-S1

Giá :

2,015,000 vnđ

Camera chuông cửa IP DAHUA VTO2111D-WP-S1

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa IP không dây DAHUA VTH5221D/DW-S2

Giá :

3,159,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa IP không dây DAHUA VTH5221D/DW-S2

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa IP DAHUA VTH1550CH-S2

Giá :

2,743,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa IP DAHUA VTH1550CH-S2

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa IP DAHUA VTH2421FB-P

Giá :

2,483,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa IP DAHUA VTH2421FB-P

Mua hàng

Camera chuông cửa nổi AIPHONE AX-DV.M

Giá :

10,899,936 vnđ

Camera chuông cửa nổi AIPHONE AX-DV.M

Mua hàng

Camera chuông cửa AIPHONE JP-DVF

Giá :

6,288,000 vnđ

Camera chuông cửa AIPHONE JP-DVF

Mua hàng

Camera chuông cửa AIPHONE JP-DV

Giá :

5,940,000 vnđ

Camera chuông cửa AIPHONE JP-DV

Mua hàng

Camera chuông cửa AIPHONE JK-DV

Giá :

6,852,000 vnđ

Camera chuông cửa AIPHONE JK-DV

Mua hàng

Camera chuông cửa AIPHONE JP-DA

Giá :

4,968,000 vnđ

Camera chuông cửa AIPHONE JP-DA

Mua hàng

Camera chuông cửa AIPHONE JK-DA

Giá :

5,736,000 vnđ

Camera chuông cửa AIPHONE JK-DA

Mua hàng

Màn hình chính AIPHONE IX-MV7-B

Giá :

33,410,000 vnđ

Màn hình chính AIPHONE IX-MV7-B

Mua hàng

Màn hình chính AIPHONE IX-MV7-W

Giá :

33,410,000 vnđ

Màn hình chính AIPHONE IX-MV7-W

Mua hàng

Màn hình chính AIPHONE IX-MV7-HB

Giá :

35,190,000 vnđ

Màn hình chính AIPHONE IX-MV7-HB

Mua hàng

Màn hình chính AIPHONE IX-MV7-HW

Giá :

35,190,000 vnđ

Màn hình chính AIPHONE IX-MV7-HW

Mua hàng

Màn hình màu chính AIPHONE AX-8MV.M

Giá :

21,657,312 vnđ

Màn hình màu chính AIPHONE AX-8MV.M

Mua hàng

Màn hình chính AIPHONE AX-8M.M

Giá :

10,418,688 vnđ

Màn hình chính AIPHONE AX-8M.M

Mua hàng

Màn hình phụ AIPHONE JP-4HD

Giá :

10,908,000 vnđ

Màn hình phụ AIPHONE JP-4HD

Mua hàng

Màn hình phụ AIPHONE JK-1HD

Giá :

6,168,000 vnđ

Màn hình phụ AIPHONE JK-1HD

Mua hàng

Màn hình phụ AIPHONE JO-1FD

Giá :

5,556,000 vnđ

Màn hình phụ AIPHONE JO-1FD

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-50LN

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-50LN

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-40LN

Giá :

11,980,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-40LN

Mua hàng

Điện thoại nội bộ INTERCOM COMMAX PI-30LN

Giá :

10,360,000 vnđ

Điện thoại nội bộ INTERCOM COMMAX PI-30LN

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-20LN

Giá :

9,380,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-20LN

Mua hàng

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây COMMAX WI-4C

Giá :

980,000 vnđ

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây COMMAX WI-4C

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RM

Giá :

1,365,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RM

Mua hàng

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-S

Giá :

300,000 vnđ

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-S

Mua hàng

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201D

Giá :

740,000 vnđ

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201D

Mua hàng

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2S/DR-201D

Giá :

750,000 vnđ

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2S/DR-201D

Mua hàng

Camera chuông cửa COMMAX DR-201DS

Giá :

380,000 vnđ

Camera chuông cửa COMMAX DR-201DS

Mua hàng

Interphone mở rộng cho màn hình COMMAX DP-4VHP

Giá :

382,500 vnđ

Interphone mở rộng cho màn hình COMMAX DP-4VHP

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-8ML/RF1

Giá :

6,540,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-8ML/RF1com

Mua hàng

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-7UC

Giá :

4,147,500 vnđ

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-7UC

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40DK

Giá :

3,262,500 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40DK

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CHC / DRC-4CH

Giá :

2,895,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CHC / DRC-4CH

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-41M

Giá :

2,475,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-41M

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CGN2

Giá :

2,175,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CGN2

Mua hàng

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-41UN

Giá :

2,175,000 vnđ

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-41UN

Mua hàng

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-4U

Giá :

2,347,500 vnđ

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-4U

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M

Giá :

2,400,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40K

Giá :

1,650,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40K

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4FC

Giá :

1,852,500 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4FC

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40KHD

Giá :

1,470,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40KHD

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4Y

Giá :

1,087,500 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4Y

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L

Giá :

1,087,500 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPNK

Giá :

2,062,500 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPNK

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPN3

Giá :

1,470,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPN3

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-1020AE

Giá :

12,630,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-1020AE

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-71AM

Giá :

5,482,500 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-71AM

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70U

Giá :

6,195,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70U

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70M

Giá :

4,575,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70M

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70MH

Giá :

4,140,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70MH

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70A

Giá :

4,305,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70A

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70P

Giá :

4,305,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70P

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70K

Giá :

3,577,500 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70K

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa không dây COMMAX CMV-70MX

Giá :

9,802,500 vnđ

Màn hình màu chuông cửa không dây COMMAX CMV-70MX

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-1024MA

Giá :

6,262,500 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-1024MA

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-704MA

Giá :

5,445,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-704MA

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RC

Giá :

860,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RC

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

Mua hàng

Vỏ che nút bấm IP cho biệt thự HIKVISION DS-KAB03-V

Vỏ che nút bấm IP cho biệt thự HIKVISION DS-KAB03-V

Mua hàng

Camera chuông cửa IP không dây HIKVISION DS-KB6403-WIP

Giá :

2,260,000 vnđ

- Cảm biến hình ảnh: CMOS.

- Độ phân giải: 2MP HD.

- Khả năng quét ngang 160°.

- 1 nút gọi, 1 nút đặt lại, 1 Card mạng không dây.

- Hỗ trợ 2.4 GHz.

- Hỗ trợ hồng ngoại khoảng cách: 5 mét.

- Nguồn vào: 12V DC.

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa IP không dây HIKVISION DS-KH8520-WTE1

Giá :

4,865,000 vnđ

-Màn hình chuông cửa IP với thiết kế đẹp và sang trọng.

-Màn hình màu cảm ứng: 10.1-inch colorful TFT LCD.

-Độ phân giải: 1024 x 600.

-Hỗ trợ hệ điều hành: Embedded Linux Operation System.

-Bộ nhớ: 128MB.

-Hỗ trợ thẻ nhớ lưu ảnh/tin nhắn.

-Hỗ trợ 8 cổng alarm input, 2 cổng alarm output, 1 cổng RS485.

-Hỗ trợ kết nối Hik-connect nhận cuộc gọi, đàm thoại, mở cửa từ xa,…

-Hỗ trợ kết nối Wifi.

-Ngõ vào Audio: Tích hợp Omnidirectional Microphone.

-Ngõ ra Audio: Tích hợp Loudspeaker.

-Hỗ trợ giao thức mạng: TCP/IP, SIP, RTSP.

-Khả năng mở rộng thêm 5 màn hình phụ và chuông cửa phụ.

-Hỗ trợ chức năng cấp nguồn qua mạng PoE.

-Nguồn điện: 12VDC/1A.

-Công suất tiêu thụ: ≤6W.

-Kích thước: 254 x 166 x 14.7 mm.

-Trọng lượng: 1118g.

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa IP không dây HIKVISION DS-KH6320-WTE1

Giá :

1,960,000 vnđ

-Màn hình chuông cửa IP với thiết kế đẹp và sang trọng.

-Màn hình màu cảm ứng: 7-inch Colorful TFT LCD.

-Độ phân giải: 1024 x 600.

-Hỗ trợ hệ điều hành: Embedded Linux Operation System.

-Bộ nhớ: 128MB.

-Hỗ trợ thẻ nhớ lưu ảnh/tin nhắn

-Hỗ trợ kết nối Hik-connect nhận cuộc gọi, đàm thoại, mở cửa từ xa,…

-Hỗ trợ kết nối Wifi.

-Ngõ vào Audio: Tích hợp Omnidirectional Microphone.

-Ngõ ra Audio: Tích hợp Loudspeaker.

-Hỗ trợ giao thức mạng: TCP/IP, SIP, RTSP.

-Hỗ trợ cổng: RS-485.

-Khả năng mở rộng thêm 5 màn hình phụ và chuông cửa phụ.

-Hỗ trợ chức năng cấp nguồn qua mạng PoE.

-Nguồn điện: 12VDC/ 1A.

-Công suất tiêu thụ: ≤6W.

-Kích thước: 200 x 140 x 15.1mm.

-Trọng lượng: 683g.

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa IP HIKVISION DS-KH6320-TE1

Giá :

1,810,000 vnđ

- Giao diện New UI V2.0 thiết kết thân thiện với người dùng. 

- Màn hình màu cảm ứng, kích thước 7 inch, độ phân giải 1024 x 600. 

- Lưu tin nhắn và ảnh chụp được vào trong thẻ nhớ max 32GB. 

- Mở khóa từ xa qua phần mềm và app điện thoại.

- Xem trực tiếp hình ảnh nút ấn và liên kết với camera.

- Memory: 128MB, Flash: 32MB. 

- Tích hợp Mic và loa.

- Cổng báo động vào: 8 kênh.

- Nguồn cung cấp: 12VDC/ PoE IEEE802.3af.

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa HIKVISION DS-KH2220-S

Giá :

1,470,000 vnđ

- Màn hình hiển thị: 7-Inch Colorful TFT LCD.

- Độ phân giải màn hình: 800 × 480 dpi.

- Phương thức hoạt động: Nút vật lý.

Mua hàng