Bộ đàm HYPERSIA

Anten dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Giá :

90,000 vnđ

Anten dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Pin, kẹp, bộ sạc, nguồn cho bộ đàm HYPERSIA

Giá :

190,000 vnđ

Pin, kẹp, bộ sạc, nguồn cho bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Tai nghe dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Giá :

286,000 vnđ

Tai nghe dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

Giá :

750,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A2

Giá :

1,250,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A2

Mua hàng

Máy đo tần số bộ đàm, đo các loại bộ đàm HYPERSIA

Giá :

1,500,000 vnđ

Máy đo tần số bộ đàm, đo các loại bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A1

Giá :

1,870,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A1

Mua hàng