Máy bộ đàm Motorola

Máy bộ đàm Motorola GP 340

Giá :

1,760,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola GP 340
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola CP 1800

Giá :

1,760,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola CP 1800
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola CP 1400 PLUS

Giá :

1,660,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola CP 1400 PLUS
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola GP 368 PLUS

Giá :

1,560,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola GP 368 PLUS
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola CLARIGO-418

Giá :

1,480,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola CLARIGO-418
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola SMP-418

Giá :

1,480,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola SMP-418
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola MagOne A8

Giá :

1,450,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola MagOne A8
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola GP328 PLUS

Giá :

1,350,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola GP328 PLUS
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola GP 728

Giá :

1,250,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola GP 728
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola MT 918

Giá :

950,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola MT 918
Mua hàng

PHỤ KIỆN DÙNG CHO MÁY BỘ ĐÀM MOTOROLA

Giá :

290,000 vnđ

PHỤ KIỆN DÙNG CHO MÁY BỘ ĐÀM MOTOROLA
Mua hàng

Máy bộ đàm chuyển tiếp số gắn trên xe cơ động Motorola...

Máy bộ đàm chuyển tiếp số gắn trên xe cơ động Motorola MOTOTRBO XiR SLR1000 UHF
Mua hàng

Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu số Motorola MotoTrbo XiR SLR5300 UHF

Giá :

61,857,600 vnđ

Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu số Motorola MotoTrbo XiR SLR5300 UHF
Mua hàng

Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu số MotoTrbo XiR SLR5300 VHF

Giá :

58,856,000 vnđ

Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu số MotoTrbo XiR SLR5300 VHF
Mua hàng

Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu (Repeater) kỹ thuật số Motorola...

Giá :

55,440,000 vnđ

Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu (Repeater) kỹ thuật số Motorola XIR R8200
Mua hàng

Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M6660...

Giá :

8,209,600 vnđ

Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M6660 40W/45W
Mua hàng

Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M3688...

Giá :

6,003,200 vnđ

Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M3688 40W/45W
Mua hàng

Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M3688 25W

Giá :

5,734,400 vnđ

Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M3688 25W
Mua hàng

Máy bộ đàm cố định Motorola GM338 VHF/UHF 45W/40W

Giá :

7,504,000 vnđ

Máy bộ đàm cố định Motorola GM338 VHF/UHF 45W/40W
Mua hàng

Máy bộ đàm cố định Motorola GM338 VHF/UHF (25W)

Giá :

7,480,000 vnđ

Máy bộ đàm cố định Motorola GM338 VHF/UHF (25W)
Mua hàng

Máy bộ đàm cố định Motorola GM3688

Giá :

5,880,000 vnđ

Máy bộ đàm cố định Motorola GM3688
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay chống cháy nổ Motorota XiR P6600i UHF chuẩn...

Giá :

8,870,400 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay chống cháy nổ Motorota XiR P6600i UHF chuẩn TIA4950
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay chống cháy nổ Motorola XiR P6600i VHF chuẩn...

Giá :

8,870,400 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay chống cháy nổ Motorola XiR P6600i VHF chuẩn TIA4950
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola XiR P6600i UHF

Giá :

7,168,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola XiR P6600i UHF
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola XiR P6600i VHF

Giá :

7,168,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola XiR P6600i VHF
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola XiR P6600 UHF (XIR P6600-U)

Giá :

8,948,800 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola XiR P6600 UHF (XIR P6600-U)
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola XiR P6600 VHF (XIR P6600-V)

Máy bộ đàm cầm tay Motorola XiR P6600 VHF (XIR P6600-V)
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay chống cháy nổ Motorola MotoTrbo XiR P6620i UHF

Giá :

10,528,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay chống cháy nổ Motorola MotoTrbo XiR P6620i UHF
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay chống cháy nổ Motorola MotoTrbo XiR P6620i VHF

Giá :

10,528,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay chống cháy nổ Motorola MotoTrbo XiR P6620i VHF
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola MotoTrbo XiR P6620i UHF

Giá :

8,556,800 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola MotoTrbo XiR P6620i UHF
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola MotoTrbo XiR P6620i VHF

Giá :

8,052,800 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola MotoTrbo XiR P6620i VHF
Mua hàng

Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP338-IS UHF

Giá :

8,635,200 vnđ

Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP338-IS UHF
Mua hàng

Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP338-IS VHF

Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP338-IS VHF
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola GP338 UHF - Pin NiMH 1450mAh

Giá :

7,257,600 vnđ

Máy bộ đàm Motorola GP338 UHF - Pin NiMH 1450mAh
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola GP328 UHF - Pin NiMH 1450mAh

Giá :

6,753,600 vnđ

Máy bộ đàm Motorola GP328 UHF - Pin NiMH 1450mAh
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL2M VHF

Giá :

7,001,120 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL2M VHF
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL2M UHF

Giá :

7,001,120 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL2M UHF
Mua hàng

Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL1M UHF

Giá :

6,742,400 vnđ

Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL1M UHF
Mua hàng

Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL1M VHF

Giá :

6,742,400 vnđ

Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL1M VHF
Mua hàng

Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 UHF

Giá :

6,104,000 vnđ

Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 UHF
Mua hàng

Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 VHF

Giá :

6,104,000 vnđ

Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 VHF
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số Motorola Xir C2620 UHF

Giá :

4,895,520 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số Motorola Xir C2620 UHF
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 UHF2 (CP1660-U2)

Giá :

3,964,800 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 UHF2 (CP1660-U2)
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 UHF1 (CP1660-U1)

Giá :

3,964,800 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 UHF1 (CP1660-U1)
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 VHF (CP1660-V)

Giá :

3,964,800 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 VHF (CP1660-V)
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola CP1300-Pin Lithium Ion 1750mAh

Giá :

3,953,600 vnđ

Máy bộ đàm Motorola CP1300-Pin Lithium Ion 1750mAh
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola Magone VZ-28

Giá :

2,596,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola Magone VZ-28
Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola Magone VZ-20

Giá :

2,478,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola Magone VZ-20
Mua hàng