Máy chấm công GIGATA

Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T8

Giá :

2,850,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T8

Mua hàng

Máy chấm công vân tay GIGATA T9

Giá :

2,850,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T9

Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng...

Giá :

2,970,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng GIGATA T8A

Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng GIGATA 909

Giá :

3,480,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng GIGATA 909

Mua hàng

Máy chấm công vân tay GIGATA S800

Giá :

4,320,000 vnđ

Máy chấm công vân tay GIGATA S800

Mua hàng

Máy chấm công vân tay GIGATA 879C

Giá :

4,380,000 vnđ

Máy chấm công vân tay GIGATA 879C

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa GIGATA 879A

Giá :

5,380,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa GIGATA 879A

Mua hàng

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay GIGATA FA-113

Giá :

7,780,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay GIGATA FA-113

Mua hàng

Máy chấm công bằng Khuôn mặt-Bàn tay-Vân tay GIGATA FA1-P

Giá :

10,125,000 vnđ

Máy chấm công bằng Khuôn mặt-Bàn tay-Vân tay GIGATA FA1-P

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào...

Giá :

11,475,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào GIGATA TFT 900

Mua hàng