Máy chấm công NITGEN

Thiết bị lấy mẫu vân tay FINGKEY HAMSTER III

Giá :

2,850,000 vnđ

Thiết bị lấy mẫu vân tay FINGKEY HAMSTER III

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-RC EM

Giá :

6,750,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-RC EM

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-S

Giá :

8,390,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-S

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-R (EM)

Giá :

8,850,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-R (EM)

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN SW101 Plus

Giá :

9,950,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN SW101 Plus

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN SW101-R Plus (EM)

Giá :

10,790,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN SW101-R Plus (EM)

Mua hàng

Máy kiểm soát cửa và chấm công NITGEN NAC-2500NRC

Giá :

10,880,000 vnđ

Máy kiểm soát cửa và chấm công NITGEN NAC-2500NRC

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN NAC-2500 Plus

Giá :

11,890,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN NAC-2500 Plus

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN NAC-2500R Plus

Giá :

12,780,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN NAC-2500R Plus

Mua hàng

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-S

Giá :

14,550,000 vnđ

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-S

Mua hàng

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-R

Giá :

15,250,000 vnđ

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-R

Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa NITGEN NAC-5000S

Giá :

15,950,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa NITGEN NAC-5000S

Mua hàng

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-SC

Giá :

16,690,000 vnđ

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-SC

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN NAC-5000R

Giá :

16,690,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN NAC-5000R

Mua hàng

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-RC

Giá :

16,950,000 vnđ

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-RC

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN NAC-5000C

Giá :

17,750,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN NAC-5000C

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN NAC-5000C (EM)

Giá :

18,350,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN NAC-5000C (EM)

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN NAC-5000F

Giá :

19,550,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN NAC-5000F

Mua hàng

Máy chấm công NITGEN NAC-5000F (EM)

Giá :

19,960,000 vnđ

Máy chấm công NITGEN NAC-5000F (EM)

Mua hàng