Máy chấm công VIRDI

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-5000

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-5000

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-4000SC

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-4000SC

Mua hàng

Nguồn 12V/3.5A cho máy chấm công VIRDI

Giá :

547,500 vnđ

Nguồn 12V/3.5A cho máy chấm công VIRDI

Mua hàng

Đầu đọc phụ VIRDI VS-R20D

Giá :

3,055,000 vnđ

Đầu đọc phụ VIRDI VS-R20D

Mua hàng

Đầu đọc vân tay và thẻ VIRDI FOH-02SC

Giá :

3,276,000 vnđ

Đầu đọc vân tay và thẻ VIRDI FOH-02SC

Mua hàng

Thiết bị lấy mẫu vân tay VIRDI FOH-02

Giá :

3,298,000 vnđ

Thiết bị lấy mẫu vân tay VIRDI FOH-02

Mua hàng

Thiết bị lấy mẫu vân tay và thẻ VIRDI FOH-02RF

Giá :

3,640,000 vnđ

Thiết bị lấy mẫu vân tay và thẻ VIRDI FOH-02RF

Mua hàng

Đầu đọc vân tay và thẻ VIRDI FOH-02RF

Giá :

3,692,000 vnđ

Đầu đọc vân tay và thẻ VIRDI FOH-02RF 

Mua hàng

Thiết bị đọc phụ VIRDI SR-100FP

Giá :

5,083,000 vnđ

Thiết bị đọc phụ VIRDI SR-100FP

Mua hàng

Máy chấm công vân tay Virdi FMD-10

Giá :

6,084,000 vnđ

Máy chấm công vân tay Virdi FMD-10

Mua hàng

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIRDI AC-1000

Giá :

6,955,000 vnđ

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIRDI AC-1000

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-2000RF

Giá :

7,860,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-2000RF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-2100H

Giá :

8,560,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-2100H

Mua hàng

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIRDI AC-1100RF

Giá :

8,749,000 vnđ

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIRDI AC-1100RF

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-2100Plus RF

Giá :

11,570,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-2100Plus RF

Mua hàng

Bộ điều khiển tập trung 4 cửa VIRDI MCP-040

Giá :

12,415,000 vnđ

Bộ điều khiển tập trung 4 cửa VIRDI MCP-040

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-2200

Giá :

14,080,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-2200

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-F100 Smart-i

Giá :

14,235,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-F100 Smart-i

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-4000

Giá :

15,590,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-4000

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng và mã PIN VIRDI AC-5000 PLUS

Giá :

17,025,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng và mã PIN VIRDI AC-5000 PLUS

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI UBiO-X Slim

Giá :

20,592,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI UBiO-X Slim

Mua hàng

Máy kiểm soát chấm công nhận diện khuôn mặt 3D và thẻ cảm...

Giá :

21,502,000 vnđ

Máy kiểm soát chấm công nhận diện khuôn mặt 3D và thẻ cảm ứng VIRDI UBio-X Face

Mua hàng

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-6000

Giá :

23,595,000 vnđ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng VIRDI AC-6000

Mua hàng

Máy kiểm soát-chấm công vân tay, thẻ, nhận dạng khuôn mặt...

Giá :

29,991,000 vnđ

Máy kiểm soát-chấm công vân tay, thẻ, nhận dạng khuôn mặt VIRDI AC-7000

Mua hàng

Máy kiểm soát chấm công nhận dạng khuôn mặt 3D vân tay và thẻ...

Giá :

29,991,000 vnđ

Máy kiểm soát chấm công nhận dạng khuôn mặt 3D vân tay và thẻ VIRDI UBio-X Pro Lite

Mua hàng