Nguồn lưu điện-Ắc quy

Giá treo Rack mounting kits MARUSON ULT-RMKIT

Giá :

2,552,000 vnđ

Giá treo Rack mounting kits MARUSON ULT-RMKIT

Mua hàng

Giá treo Rack mounting kits MARUSON ULT-RMKIT3

Giá :

6,732,000 vnđ

Giá treo Rack mounting kits MARUSON ULT-RMKIT3

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL33

Giá :

78,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K33

Giá :

96,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K33

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11

Giá :

158,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11

Giá :

216,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11

Giá :

121,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11

Giá :

145,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11

Giá :

118,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11

Giá :

133,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11

Giá :

83,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11

Giá :

95,500,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT

Giá :

78,000,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-2200ASGMT

Giá :

3,960,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-2200ASGMT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-1100AGMT

Giá :

2,160,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-1100AGMT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-700AGMU

Giá :

1,480,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-700AGMU

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-500AGMU

Giá :

960,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-500AGMU

Mua hàng

Network and MODBUS Card-MS EATON

Giá :

6,785,000 vnđ

Network and MODBUS Card-MS EATON

Mua hàng

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX2000iR, 9SX3000iR EATON 9SXEBM72R

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX2000iR, 9SX3000iR EATON 9SXEBM72R

Mua hàng

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1500iR EATON 9SXEBM48R

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1500iR EATON 9SXEBM48R

Mua hàng

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1000iR EATON 9SXEBM36R

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1000iR EATON 9SXEBM36R

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS 2KVA EATON PW9130-2000I RM

Nguồn lưu điện UPS 2KVA EATON PW9130-2000I RM

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 1050

Giá :

1,380,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 1050

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 650

Giá :

885,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 650

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX3000iRT2U

Giá :

25,932,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX3000iRT2U

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX2200iRT

Giá :

17,997,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX2200iRT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX1500iRT

Giá :

15,375,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX1500iRT

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E3000i EATON 9EEBM72

Battery mở rộng cho UPS 9E3000i EATON 9EEBM72

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480

Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240

Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180

Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E20Ki

Giá :

125,798,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E20Ki

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E15Ki

Giá :

109,307,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E15Ki

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki

Giá :

58,995,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 9E6Ki

Giá :

47,150,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E6Ki

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 9E3000IXL

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000IXL

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 9E3000I

Giá :

17,238,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000I

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 9E2000I

Giá :

14,835,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E2000I

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 9E1000I

Giá :

8,050,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E1000I

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 5E2000iUSBC

Giá :

4,370,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E2000iUSBC

Mua hàng

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A03

Giá :

2,932,500 vnđ

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A03

Mua hàng

Kệ trượt cho DCX-A08-A12 UPS SANTAK

Giá :

1,495,000 vnđ

Kệ trượt cho DCX-A08-A12 UPS SANTAK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI

Giá :

61,183,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI

Giá :

40,735,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI

Giá :

19,485,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI

Giá :

12,847,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI

Giá :

6,440,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI

Giá :

90,265,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI

Giá :

77,166,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI

Giá :

56,908,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000RMXLI

Giá :

34,371,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000RMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200RMXLI

Giá :

31,395,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200RMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200RMHV2U

Giá :

28,820,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200RMHV2U

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2UNC

Giá :

19,380,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2UNC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2U

Giá :

18,468,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2U

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI

Giá :

40,585,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI

Giá :

27,588,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI

Giá :

66,805,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI

Giá :

56,035,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000IC

Giá :

6,577,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000IC

Mua hàng

SNMP Card cho UPS EATON Network-MSEA

Giá :

6,785,000 vnđ

SNMP Card cho UPS EATON Network-MS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1000iR

Giá :

13,455,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1000iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1500iR

Giá :

17,595,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1500iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX2000iR

Giá :

18,745,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX2000iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX3000iR

Giá :

26,450,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX3000iR

Mua hàng

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A06

Giá :

6,762,000 vnđ

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A06

Mua hàng

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A16

Giá :

20,412,500 vnđ

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A16

Mua hàng