Nguồn lưu điện-Ắc quy

Nguồn lưu điện EATON 9E3000IXL

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000IXL

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180

Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240

Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480

Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E3000i EATON 9EEBM72

Battery mở rộng cho UPS 9E3000i EATON 9EEBM72

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS 2KVA EATON PW9130-2000I RM

Nguồn lưu điện UPS 2KVA EATON PW9130-2000I RM

Mua hàng

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1000iR EATON 9SXEBM36R

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1000iR EATON 9SXEBM36R

Mua hàng

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1500iR EATON 9SXEBM48R

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1500iR EATON 9SXEBM48R

Mua hàng

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX2000iR, 9SX3000iR EATON 9SXEBM72R

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX2000iR, 9SX3000iR EATON 9SXEBM72R

Mua hàng

Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack APC SURT192RMXLBP

Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack APC SURT192RMXLBP

Mua hàng

Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack APC SURT48RMXLBP

Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack APC SURT48RMXLBP

Mua hàng

Smart-UPS RC 192V International Battery Pack APC SRC192XLBP

Smart-UPS RC 192V International Battery Pack APC SRC192XLBP

Mua hàng

Cạc mạng APC AP9544, Network Management Card for Easy UPS, 1-Phase

Cạc mạng APC AP9544, Network Management Card for Easy UPS, 1-Phase

Mua hàng

Parallel Cable 5m for UPS SANTAK

Giá :

126,000 vnđ

Parallel Cable 5m for UPS SANTAK

Mua hàng

Ắc quy 6V-5AH GLOBE WP5-6

Giá :

130,000 vnđ

Ắc quy 6V-5AH GLOBE WP5-6

Mua hàng

Card AS400 UPS SANTAK

Giá :

189,000 vnđ

Card AS400 UPS SANTAK

Mua hàng

Parallel Cable 6K-12K UPS SANTAK

Giá :

207,000 vnđ

Parallel Cable 6K-12K UPS SANTAK

Mua hàng

Ắc quy 12V-7.5AH GLOBE WP7.5-12

Giá :

370,000 vnđ

Ắc quy 12V-7.5AH GLOBE WP7.5-12

Mua hàng

Thiết bị chống sét APC PTEL2R

Giá :

448,500 vnđ

Thiết bị chống sét APC PTEL2R

Mua hàng

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK1

Giá :

456,000 vnđ

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK1

Mua hàng

Thiết bị chống sét APC PDIGTR

Giá :

460,000 vnđ

Thiết bị chống sét APC PDIGTR

Mua hàng

Ắc quy 12V-12AH GLOBE WP12-12SE

Giá :

460,000 vnđ

Ắc quy 12V-12AH GLOBE WP12-12SE

Mua hàng

Ắc quy 12V-12AH GLOBE WP12-12NSE

Giá :

460,000 vnđ

Ắc quy 12V-12AH GLOBE WP12-12NSE

Mua hàng

Ắc quy GLOBE WP15-12SE 12V-15AH

Giá :

550,000 vnđ

Ắc quy GLOBE WP15-12SE 12V-15AH

Mua hàng

Dây cáp điện từ APC AP9870

Giá :

560,000 vnđ

Dây cáp điện từ APC AP9870

Mua hàng

Thiết bị chống sét cho đường thoại APC PTEL2

Giá :

637,500 vnđ

Thiết bị chống sét cho đường thoại APC PTEL2

Mua hàng

Thiết bị chống sét Module APC PNETR6

Giá :

660,000 vnđ

Thiết bị chống sét Module APC PNETR6

Mua hàng

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK2

Giá :

675,600 vnđ

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK2

Mua hàng

Thiết bị chống sét APC PNET1GB

Giá :

720,000 vnđ

Thiết bị chống sét APC PNET1GB

Mua hàng

Ắc quy 12V-20AH GLOBE WP20-12IE

Giá :

760,000 vnđ

Ắc quy 12V-20AH GLOBE WP20-12IE

Mua hàng

Ắc quy 12V-20AH GLOBE WP20-12NE

Giá :

760,000 vnđ

Ắc quy 12V-20AH GLOBE WP20-12NE

Mua hàng

Dây cáp điện từ APC AP9877

Giá :

832,000 vnđ

Dây cáp điện từ APC AP9877

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 650

Giá :

885,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 650

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-500AGMV

Giá :

960,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-500AGMV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-500AGMU

Giá :

960,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-500AGMU

Mua hàng

Giá đỡ chống sét APC PRM24

Giá :

970,000 vnđ

Giá đỡ chống sét APC PRM24

Mua hàng

Rail Kit for C1KR UPS SANTAK

Giá :

977,500 vnđ

Rail Kit for C1KR UPS SANTAK

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L650UNI

Giá :

1,040,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L650UNI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC BX650LI-MS

Giá :

1,170,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC BX650LI-MS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SANTAK TG500

Giá :

1,200,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SANTAK TG500

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC

Giá :

1,230,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 1050

Giá :

1,380,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 1050

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-700AGMV

Giá :

1,480,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-700AGMV

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-700AGMU

Giá :

1,480,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-700AGMU

Mua hàng

Kệ trượt cho DCX-A08-A12 UPS SANTAK

Giá :

1,495,000 vnđ

Kệ trượt cho DCX-A08-A12 UPS SANTAK

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L850UNI

Giá :

1,552,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L850UNI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC BX800LI-MS

Giá :

1,560,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC BX800LI-MS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W3KGMS

Giá :

1,560,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W3KGMS

Mua hàng

Card CMC Mini UPS SANTAK

Giá :

1,575,500 vnđ

Card CMC Mini UPS SANTAK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC BV1000I-MS

Giá :

1,789,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC BV1000I-MS

Mua hàng

Card AS400 Mini UPS SANTAK

Giá :

1,817,000 vnđ

Card AS400 Mini UPS SANTAK

Mua hàng

Card CMC UPS SANTAK

Giá :

1,897,500 vnđ

Card CMC UPS SANTAK

Mua hàng

Rail Kit for C2KR/C3KR/C6KR UPS SANTAK

Giá :

1,932,000 vnđ

Rail Kit for C2KR/C3KR/C6KR UPS SANTAK

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-1100AGMT

Giá :

2,160,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-1100AGMT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-1100AGMC

Giá :

2,220,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS MARUSON POW-1100AGMC

Mua hàng

APC Easy UPS On-Line SNMP Card APV9601

Giá :

2,223,300 vnđ

APC Easy UPS On-Line SNMP Card APV9601

Mua hàng
- 5%

Bộ lưu điện UPS APC BX1100LI-MS

Giá :

2,240,000 vnđ

2,357,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC BX1100LI-MS

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SANTAK TG1000

Giá :

2,480,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SANTAK TG1000

Mua hàng

Giá treo Rack mounting kits MARUSON ULT-RMKIT

Giá :

2,552,000 vnđ

Giá treo Rack mounting kits MARUSON ULT-RMKIT

Mua hàng

Kệ dùng cho tủ Rack APC AR8122BLK

Giá :

2,840,500 vnđ

Kệ dùng cho tủ Rack APC AR8122BLK

Mua hàng

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A03

Giá :

2,932,500 vnđ

Tủ đựng Ắc-quy SANTAK DCX-A03

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI

Giá :

3,208,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1100iUSBC

Giá :

3,420,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1100iUSBC

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SANTAK BLAZER1000PRO

Giá :

3,680,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SANTAK BLAZER1000PRO

Mua hàng

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit for RT 3/5/8/10kVA APC SRTRK2

Giá :

3,760,500 vnđ

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit for RT 3/5/8/10kVA APC SRTRK2

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-2200ASGMT

Giá :

3,960,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-2200ASGMT

Mua hàng