Nguồn lưu điện-Ắc quy

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000RMI2UC

Giá :

16,051,200 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000RMI2UC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500RMI2UC

Giá :

18,548,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500RMI2UC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200RMI2UC

Giá :

24,626,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200RMI2UC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000RMI2UC

Giá :

30,647,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000RMI2UC

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10KS

Giá :

59,400,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10KS

Mua hàng

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10K

Giá :

56,880,000 vnđ

Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE RACK 10K

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SANTAK Blazer 2200Pro

Giá :

4,620,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SANTAK Blazer 2200Pro

Mua hàng

Bộ nguồn tập trung, lưu điện dùng cho camera DIAMOND DA-8CB

Giá :

1,350,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung, lưu điện dùng cho camera DIAMOND DA-8CB

Mua hàng

Bộ nguồn tập trung, lưu điện dùng cho camera DIAMOND DA-4CB

Giá :

1,150,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung, lưu điện dùng cho camera DIAMOND DA-4CB

Mua hàng

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-8C

Giá :

850,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-8C

Mua hàng

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-16C

Giá :

1,150,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-16C

Mua hàng

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-4C

Giá :

580,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-4C

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS PROTECH 10KVA

Giá :

28,800,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS PROTECH 10KVA

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS PROTECH 6KVA

Giá :

22,200,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS PROTECH 6KVA

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS 2KVA PROTECH MS-RT1102

Giá :

9,600,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS 2KVA PROTECH MS-RT1102

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS 1KVA PROTECH MS-RT1101

Giá :

7,200,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS 1KVA PROTECH MS-RT1101

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS 3000VA PROTECH PRO3000

Giá :

4,200,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS 3000VA PROTECH PRO3000

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS 2000VA PROTECH PRO2000

Giá :

3,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS 2000VA PROTECH PRO2000

Mua hàng

Bộ cứu hộ cho thang máy 3 phase APOLLO ARD40

Giá :

31,800,000 vnđ

Bộ cứu hộ cho thang máy 3 phase APOLLO ARD40

Mua hàng

Bộ cứu hộ cho thang máy 3 phase APOLLO ARD30

Giá :

28,200,000 vnđ

Bộ cứu hộ cho thang máy 3 phase APOLLO ARD30

Mua hàng

Bộ cứu hộ cho thang máy 3 phase APOLLO ARD25

Giá :

18,600,000 vnđ

Bộ cứu hộ cho thang máy 3 phase APOLLO ARD25

Mua hàng

Bộ cứu hộ cho thang máy 3 phase APOLLO ARD15

Giá :

15,000,000 vnđ

Bộ cứu hộ cho thang máy 3 phase APOLLO ARD15

Mua hàng

Bộ cứu hộ cho thang máy 3 phase APOLLO ARD10

Giá :

11,400,000 vnđ

Bộ cứu hộ cho thang máy 3 phase APOLLO ARD10

Mua hàng

Bộ cứu hộ cho thang máy 1 phase APOLLO AP630-ARD

Giá :

7,200,000 vnđ

Bộ cứu hộ cho thang máy 1 phase APOLLO AP630-ARD

Mua hàng

Bộ cứu hộ cho thang máy 1 phase APOLLO AP620-ARD

Giá :

5,040,000 vnđ

Bộ cứu hộ cho thang máy 1 phase APOLLO AP620-ARD

Mua hàng

Bộ cứu hộ cho thang máy 1 phase APOLLO AP615-ARD

Giá :

3,960,000 vnđ

Bộ cứu hộ cho thang máy 1 phase APOLLO AP615-ARD

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1240C

Giá :

4,900,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1240C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1226C

Giá :

3,744,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1226C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện UPS cho camera APOLLO AP2050C

Giá :

7,560,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện UPS cho camera APOLLO AP2050C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện UPS cho camera APOLLO AP2018C

Giá :

3,220,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện UPS cho camera APOLLO AP2018C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW100LB

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW100LB

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 6000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW060LB

Bộ nguồn lưu điện ITYS 6000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW060LB

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 3000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW030LB

Bộ nguồn lưu điện ITYS 3000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW030LB

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 2000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW020LB

Bộ nguồn lưu điện ITYS 2000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW020LB

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 1000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW010LB

Bộ nguồn lưu điện ITYS 1000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW010LB

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 20000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW210B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 20000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW210B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW110B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW110B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW100B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 10000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW100B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 6000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW060B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 6000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW060B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 3000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW030B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 3000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW030B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 2000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW020B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 2000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW020B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện ITYS 1000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW010B

Bộ nguồn lưu điện ITYS 1000VA UPS SOCOMEC ITY2-TW010B

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 11000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U11000CLAC

Bộ nguồn lưu điện 11000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U11000CLAC

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 11000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U11000C

Bộ nguồn lưu điện 11000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U11000C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 9000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U9000C

Bộ nguồn lưu điện 9000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U9000C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 7000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U7000CLAC

Bộ nguồn lưu điện 7000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U7000CLAC

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 7000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U7000C

Bộ nguồn lưu điện 7000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U7000C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 5000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U5000C

Giá :

33,974,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 5000VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U5000C

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 3300VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U3300

Giá :

34,756,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 3300VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U3300

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 2200VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U2200

Giá :

26,749,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 2200VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U2200

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1700VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U1700

Bộ nguồn lưu điện 1700VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U1700

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1100VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U1100

Giá :

15,342,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1100VA UPS ONLINE RACKMOUNT SOCOMEC NRT2-U1100

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 3300VA UPS SOCOMEC NPR-3300-RT

Giá :

29,044,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 3300VA UPS SOCOMEC NPR-3300-RT

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 2200VA UPS SOCOMEC NPR-2200-RT

Giá :

21,683,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 2200VA UPS SOCOMEC NPR-2200-RT

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 1700VA UPS SOCOMEC NPR-1700-RT

Giá :

14,178,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 1700VA UPS SOCOMEC NPR-1700-RT

Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện 850VA UPS SOCOMEC NPE-0850

Giá :

2,626,500 vnđ

Bộ nguồn lưu điện 850VA UPS SOCOMEC NPE-0850

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI

Giá :

7,877,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRI

Giá :

15,059,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRI

Mua hàng

Smart-UPS SRT 72V-2.2kVA Battery Pack APC SRT72BP

Giá :

12,209,400 vnđ

Smart-UPS SRT 72V-2.2kVA Battery Pack APC SRT72BP

Mua hàng

Smart-UPS RC 192V International Battery Pack APC SRC192XLBP

Smart-UPS RC 192V International Battery Pack APC SRC192XLBP

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV RM 72V Battery Pack APC SRV72RLBP-9A

Giá :

12,654,000 vnđ

Easy UPS On-Line SRV RM 72V Battery Pack APC SRV72RLBP-9A

Mua hàng

Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack APC SRV240RLBP-9A

Giá :

23,632,200 vnđ

Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack APC SRV240RLBP-9A

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV 240V Battery Pack APC SRV240BP-9A

Giá :

21,831,000 vnđ

Easy UPS On-Line SRV 240V Battery Pack APC SRV240BP-9A

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV 72V Battery Pack APC SRV72BP-9A

Giá :

10,294,200 vnđ

Easy UPS On-Line SRV 72V Battery Pack APC SRV72BP-9A

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV 36V Battery Pack APC SRV36BP-9A

Giá :

5,152,800 vnđ

Easy UPS On-Line SRV 36V Battery Pack APC SRV36BP-9A

Mua hàng