Nguồn lưu điện UPS APC

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI

Giá :

90,265,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KXLI

Giá :

82,125,600 vnđ

82,846,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI

Giá :

77,166,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT6KXLI

Giá :

75,500,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT6KXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KXLI

Giá :

73,082,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KXLI

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SRT6KRMXLI

Giá :

72,310,500 vnđ

73,025,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT6KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIL

Giá :

70,908,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIL

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRILRK (with RailKit)

Giá :

69,095,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRILRK (with RailKit)

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI

Giá :

66,805,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK

Giá :

65,949,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI

Giá :

65,265,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KIL

Giá :

63,942,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KIL

Mua hàng

Pack pin 2 Rows 192V UPS APC SURT192RMXLBP2

Giá :

63,167,400 vnđ

Pack pin 2 Rows 192V UPS APC SURT192RMXLBP2

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI

Giá :

62,711,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI

Giá :

56,908,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI

Giá :

56,035,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRILRK (with RailKit)

Giá :

52,417,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRILRK (with RailKit)

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIL

Giá :

51,995,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIL

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KXLI

Giá :

49,622,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIRK

Giá :

45,771,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIRK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KIL

Giá :

45,030,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KIL

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI

Giá :

41,746,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI

Giá :

40,585,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000HVNC

Giá :

37,245,800 vnđ

37,570,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000HVNC

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000HV

Giá :

34,430,000 vnđ

34,730,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000HV

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000RMXLI

Giá :

34,371,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000RMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000RMHV2UNC

Giá :

32,372,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000RMHV2UNC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200RMXLI

Giá :

31,395,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200RMXLI

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000RMHV2U

Giá :

30,666,000 vnđ

30,935,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX3000RMHV2U

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000XLI

Giá :

30,552,000 vnđ

30,820,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000XLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000RMI2UC

Giá :

30,647,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000RMI2UC

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMT-3000RMI2U

Giá :

28,750,800 vnđ

29,003,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT-3000RMI2U

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200RMHV2U

Giá :

28,820,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200RMHV2U

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRILRK

Giá :

27,975,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRILRK

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200HV

Giá :

27,705,000 vnđ

27,945,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200HV

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI

Giá :

27,588,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000IC

Giá :

26,584,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000IC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SURT2000XLI

Giá :

26,345,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SURT2000XLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMC3000RMI2U

Giá :

26,137,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC3000RMI2U

Mua hàng

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP2

Giá :

25,889,400 vnđ

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP2

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000I

Giá :

25,308,000 vnđ

25,564,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000I

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200XLI

Giá :

25,162,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200XLI

Mua hàng

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP

Giá :

24,658,200 vnđ

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200RMI2UC

Giá :

24,626,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200RMI2UC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRILRK

Giá :

24,247,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRILRK

Mua hàng

Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack APC SRV240RLBP-9A

Giá :

23,632,200 vnđ

Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack APC SRV240RLBP-9A

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL

Giá :

23,324,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL

Mua hàng

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP2

Giá :

22,022,000 vnđ

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP2

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV 240V Battery Pack APC SRV240BP-9A

Giá :

21,831,000 vnđ

Easy UPS On-Line SRV 240V Battery Pack APC SRV240BP-9A

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRIRK-AR

Giá :

21,625,820 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRIRK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRI

Giá :

21,363,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRI

Mua hàng

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP

Giá :

20,941,800 vnđ

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP

Mua hàng

Smart-UPS SRT 96V-3kVA RM Battery Pack APC SRT96RMBP

Giá :

20,557,000 vnđ

Smart-UPS SRT 96V-3kVA RM Battery Pack APC SRT96RMBP

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200RMI2U

Giá :

20,257,800 vnđ

20,435,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200RMI2U

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMC3000I-2U

Giá :

19,895,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC3000I-2U

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI

Giá :

19,485,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2UNC

Giá :

19,380,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2UNC

Mua hàng

Pack Pin 192V UPS APC SURT192XLBP

Giá :

19,231,800 vnđ

Pack Pin 192V UPS APC SURT192XLBP

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200IC

Giá :

18,958,200 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200IC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500RMI2UC

Giá :

18,548,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500RMI2UC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2U

Giá :

18,468,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX1500RMI2U

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL

Giá :

18,433,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMC3000I

Giá :

18,331,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC3000I

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200I

Giá :

17,077,200 vnđ

17,227,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200I

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500RMI2U

Giá :

16,849,500 vnđ

16,997,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500RMI2U

Mua hàng

Smart-UPS SRT 96V-3kVA Battery Pack APC SRT96BP

Giá :

16,849,500 vnđ

Smart-UPS SRT 96V-3kVA Battery Pack APC SRT96BP

Mua hàng

Smart-UPS SRT 72V-2.2kVA RM Battery Pack APC SRT72RMBP

Giá :

16,587,000 vnđ

Smart-UPS SRT 72V-2.2kVA RM Battery Pack APC SRT72RMBP

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMX1000I

Giá :

16,427,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX1000I

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000RMI2U

Giá :

16,051,500 vnđ

16,215,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000RMI2U

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000RMI2UC

Giá :

16,051,200 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000RMI2UC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK

Giá :

15,334,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRI

Giá :

15,059,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRI

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMC2000I-2U

Giá :

14,318,500 vnđ

14,467,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC2000I-2U

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMX750I

Giá :

14,067,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX750I

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMC2000I

Giá :

13,167,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC2000I

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI

Giá :

12,847,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV RM 72V Battery Pack APC SRV72RLBP-9A

Giá :

12,654,000 vnđ

Easy UPS On-Line SRV RM 72V Battery Pack APC SRV72RLBP-9A

Mua hàng

UPS Network Management Card 3 APC AP9641

Giá :

12,324,000 vnđ

UPS Network Management Card 3 APC AP9641

Mua hàng

Smart-UPS SRT 72V-2.2kVA Battery Pack APC SRT72BP

Giá :

12,209,400 vnđ

Smart-UPS SRT 72V-2.2kVA Battery Pack APC SRT72BP

Mua hàng

UPS Network Management Card 2 APC AP9631

Giá :

12,129,600 vnđ

UPS Network Management Card 2 APC AP9631

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500IC

Giá :

12,004,200 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500IC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500I-2U

Giá :

11,799,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500I-2U

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500I

Giá :

11,422,800 vnđ

11,534,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500I

Mua hàng

Pack pin 48V USP APC SURT48XLBP

Giá :

11,365,800 vnđ

Pack pin 48V USP APC SURT48XLBP

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL

Giá :

10,374,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMT750RMI2U

Giá :

10,248,600 vnđ

10,338,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT750RMI2U

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV 72V Battery Pack APC SRV72BP-9A

Giá :

10,294,200 vnđ

Easy UPS On-Line SRV 72V Battery Pack APC SRV72BP-9A

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000I

Giá :

10,054,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000I

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000IC

Giá :

9,977,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000IC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500IC

Giá :

9,142,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500IC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT750I

Giá :

9,065,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT750I

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I-2U

Giá :

8,857,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I-2U

Mua hàng
- 1%

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500I

Giá :

8,629,800 vnđ

8,717,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500I

Mua hàng

UPS Network Management Card 2 APC AP9630

Giá :

8,664,000 vnđ

UPS Network Management Card 2 APC AP9630

Mua hàng

Thiết bị phân phối nguồn UPD APC AP7553

Giá :

8,510,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn UPD APC AP7553

Mua hàng

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit for SRT 2.2/3kVA APC SRTRK4

Giá :

8,246,500 vnđ

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit for SRT 2.2/3kVA APC SRTRK4

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRIRK-AR

Giá :

8,173,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRIRK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI

Giá :

7,877,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I

Giá :

6,739,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI

Giá :

6,660,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI

Mua hàng