Nguồn lưu điện UPS APC

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000RMI2UC

Giá :

16,051,200 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000RMI2UC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500RMI2UC

Giá :

18,548,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500RMI2UC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200RMI2UC

Giá :

24,626,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200RMI2UC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000RMI2UC

Giá :

30,647,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000RMI2UC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI

Giá :

7,877,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KRI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRI

Giá :

15,059,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRI

Mua hàng

Smart-UPS SRT 72V-2.2kVA Battery Pack APC SRT72BP

Giá :

12,209,400 vnđ

Smart-UPS SRT 72V-2.2kVA Battery Pack APC SRT72BP

Mua hàng

Smart-UPS RC 192V International Battery Pack APC SRC192XLBP

Smart-UPS RC 192V International Battery Pack APC SRC192XLBP

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV RM 72V Battery Pack APC SRV72RLBP-9A

Giá :

12,654,000 vnđ

Easy UPS On-Line SRV RM 72V Battery Pack APC SRV72RLBP-9A

Mua hàng

Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack APC SRV240RLBP-9A

Giá :

23,632,200 vnđ

Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack APC SRV240RLBP-9A

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV 240V Battery Pack APC SRV240BP-9A

Giá :

21,831,000 vnđ

Easy UPS On-Line SRV 240V Battery Pack APC SRV240BP-9A

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV 72V Battery Pack APC SRV72BP-9A

Giá :

10,294,200 vnđ

Easy UPS On-Line SRV 72V Battery Pack APC SRV72BP-9A

Mua hàng

Easy UPS On-Line SRV 36V Battery Pack APC SRV36BP-9A

Giá :

5,152,800 vnđ

Easy UPS On-Line SRV 36V Battery Pack APC SRV36BP-9A

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRILRK

Giá :

27,975,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRILRK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRILRK

Giá :

24,247,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRILRK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KIL

Giá :

45,030,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KIL

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL

Giá :

23,324,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL

Giá :

18,433,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL

Giá :

10,374,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK

Giá :

65,949,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI

Giá :

65,265,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRI

Giá :

21,363,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK

Giá :

15,334,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KRIRK

Mua hàng

Smart-UPS SRT 72V-2.2kVA RM Battery Pack APC SRT72RMBP

Giá :

16,587,000 vnđ

Smart-UPS SRT 72V-2.2kVA RM Battery Pack APC SRT72RMBP

Mua hàng

Smart-UPS SRT 96V-3kVA Battery Pack APC SRT96BP

Giá :

16,849,500 vnđ

Smart-UPS SRT 96V-3kVA Battery Pack APC SRT96BP

Mua hàng

Smart-UPS SRT 96V-3kVA RM Battery Pack APC SRT96RMBP

Giá :

20,557,000 vnđ

Smart-UPS SRT 96V-3kVA RM Battery Pack APC SRT96RMBP

Mua hàng

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK2

Giá :

675,600 vnđ

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK2

Mua hàng

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK1

Giá :

456,000 vnđ

Easy UPS On-Line Rail Kit APC SRVRK1

Mua hàng

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit for SRT 2.2/3kVA APC SRTRK4

Giá :

8,246,500 vnđ

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit for SRT 2.2/3kVA APC SRTRK4

Mua hàng

APC Easy UPS On-Line SNMP Card APV9601

Giá :

2,223,300 vnđ

APC Easy UPS On-Line SNMP Card APV9601

Mua hàng

UPS Network Management Card 3 APC AP9641

Giá :

12,324,000 vnđ

UPS Network Management Card 3 APC AP9641

Mua hàng

UPS Network Management Card 3 APC AP9640

Giá :

6,190,200 vnđ

UPS Network Management Card 3 APC AP9640

Mua hàng

UPS Network Management Card 2 APC AP9631

Giá :

12,129,600 vnđ

UPS Network Management Card 2 APC AP9631

Mua hàng

UPS Network Management Card 2 APC AP9630

Giá :

8,664,000 vnđ

UPS Network Management Card 2 APC AP9630

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500IC

Giá :

12,004,200 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1500IC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000IC

Giá :

26,584,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT3000IC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200IC

Giá :

18,958,200 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT2200IC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500IC

Giá :

9,142,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMC1500IC

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000IC

Giá :

9,977,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMT1000IC

Mua hàng

Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack APC SURT48RMXLBP

Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack APC SURT48RMXLBP

Mua hàng

Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack APC SURT192RMXLBP

Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack APC SURT192RMXLBP

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI

Giá :

62,711,400 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI

Giá :

41,746,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI

Giá :

19,485,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI

Giá :

12,847,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI

Giá :

6,660,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI

Giá :

90,265,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT10KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI

Giá :

77,166,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT8KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI

Giá :

56,908,800 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT5KRMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000RMXLI

Giá :

34,371,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT3000RMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200RMXLI

Giá :

31,395,600 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SRT2200RMXLI

Mua hàng

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200RMHV2U

Giá :

28,820,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS APC SMX2200RMHV2U

Mua hàng