Nguồn lưu điện UPS EATON

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1000iR

Giá :

13,455,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1000iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1500iR

Giá :

17,595,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1500iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX2000iR

Giá :

18,745,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX2000iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX3000iR

Giá :

26,450,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX3000iR

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 8/11kVA EATON 9PXEBM240RT

Giá :

24,380,000 vnđ

Battery mở rộng cho UPS 8/11kVA EATON 9PXEBM240RT

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 5/6kVA EATON 9PXEBM180RT

Giá :

22,919,500 vnđ

Battery mở rộng cho UPS 5/6kVA EATON 9PXEBM180RT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT

Giá :

51,750,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX5KiRT

Giá :

45,367,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX5KiRT

Mua hàng

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM72RT2U

Giá :

14,950,000 vnđ

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM72RT2U

Mua hàng

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM48RT

Giá :

11,616,000 vnđ

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM48RT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1500iUSBC

Giá :

4,584,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1500iUSBC

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1100iUSBC

Giá :

3,420,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1100iUSBC

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC

Giá :

1,230,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI

Giá :

3,208,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L850UNI

Giá :

1,552,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L850UNI

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L650UNI

Giá :

1,040,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L650UNI

Mua hàng