Thiết bị mạng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110P-SFP-AS

Giá :

1,092,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110P-SFP-AS

Mua hàng

Camera IP Dome 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S3111L

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S3111L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2511LN

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2511LN

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2531LN

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2531LN

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2531LTN

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2531LTN

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel PANASONIC WV-S2550L

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel PANASONIC WV-S2550L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel PANASONIC WV-S2570L

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel PANASONIC WV-S2570L

Mua hàng

Camera IP Dome 4.0 Megapixel hồng ngoại PANASONIC WV-U2542L

Giá :

11,387,500 vnđ

Camera IP Dome 4.0 Megapixel hồng ngoại PANASONIC WV-U2542L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-U2532L

Giá :

8,387,500 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-U2532L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC K-EF234L01E

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC K-EF234L01E

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-V2530L1

Giá :

7,250,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-V2530L1

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-V2530LK

Giá :

6,087,500 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-V2530LK

Mua hàng

Camera IP Dome 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2110

Camera IP Dome 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2110

Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2130

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2130

Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2111L

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2111L

Mua hàng

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131LPJ

Camera IP Dome 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131LPJ

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131L

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2131L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2211L

Camera IP Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel PANASONIC WV-S2211L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2231L

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-S2231L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel PANASONIC WV-S2250L

Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel PANASONIC WV-S2250L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel PANASONIC WV-S2270L

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel PANASONIC WV-S2270L

Mua hàng

Camera IP Dome 4.0 Megapixel hồng ngoại PANASONIC WV-U2142L

Giá :

9,487,500 vnđ

Camera IP Dome 4.0 Megapixel hồng ngoại PANASONIC WV-U2142L

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-U2132L

Giá :

6,712,500 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel PANASONIC WV-U2132L

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixels PANASONIC K-EW114L08

Giá :

1,680,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixels PANASONIC K-EW114L08

Mua hàng

Fiber patch cord SC/SC Multi-mode OM2 50/125µm DINTEK (3 mét) (2104-03021)

Giá :

260,000 vnđ

Fiber patch cord SC/SC Multi-mode OM2 50/125µm DINTEK (3 mét) (2104-03021)

Mua hàng

Fiber patch cord LC/SC Multi-mode OM2 50/125µm DINTEK (3 mét) (2104-15001)

Giá :

260,000 vnđ

Fiber patch cord LC/SC Multi-mode OM2 50/125µm DINTEK (3 mét) (2104-15001)

Mua hàng

Fiber patch cord LC/LC Multi-mode OM2 50/125µm DINTEK (3 mét) (2104-07019)

Giá :

260,000 vnđ

Fiber patch cord LC/LC Multi-mode OM2 50/125µm DINTEK (3 mét) (2104-07019)

Mua hàng

Patch cord Dintek CAT.5E UTP (1.2m)

Giá :

35,000 vnđ

Patch cord Dintek CAT.5E UTP (1.2m)

Mua hàng

Patch cord Dintek CAT.5E UTP (1.8m)

Giá :

38,000 vnđ

Patch cord Dintek CAT.5E UTP (1.8m)

Mua hàng

Patch cord Dintek CAT.5E UTP (10m)

Giá :

130,000 vnđ

Patch cord Dintek CAT.5E UTP (10m)

Mua hàng

Patch cord Dintek CAT.5E FTP (3.0m)

Giá :

120,000 vnđ

Patch cord Dintek CAT.5E FTP (3.0m)

Mua hàng

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Simplex SC/SC (3 mét)

Giá :

60,000 vnđ

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Simplex SC/SC (3 mét)

Mua hàng

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Duplex SC/SC (3 mét)

Giá :

120,000 vnđ

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Duplex SC/SC (3 mét)

Mua hàng

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Simplex LC/LC (3 mét)

Giá :

60,000 vnđ

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Simplex LC/LC (3 mét)

Mua hàng

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Duplex LC/LC (3 mét)

Giá :

120,000 vnđ

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Duplex LC/LC (3 mét)

Mua hàng

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Simplex SC/LC (3 mét)

Giá :

60,000 vnđ

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Simplex SC/LC (3 mét)

Mua hàng

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Duplex SC/LC (3 mét)

Giá :

120,000 vnđ

Dây nhảy quang Dintek 9/125um Single-mode Duplex SC/LC (3 mét)

Mua hàng

Thanh quản lý cáp 2U Dintek (2304-01004)

Giá :

480,000 vnđ

Thanh quản lý cáp 2U Dintek (2304-01004)

Mua hàng

Thanh quản lý cáp 24 port 1U Dintek (2304-01003)

Giá :

210,000 vnđ

Thanh quản lý cáp 24 port 1U Dintek (2304-01003)

Mua hàng

Kệ cố định cáp cho patch panel 24 port Dintek (1499-00005)

Kệ cố định cáp cho patch panel 24 port Dintek (1499-00005)

Mua hàng

Patch panel for Telephone 50 port Dintek 19 inch (1402-01003)

Giá :

1,560,000 vnđ

Patch panel for Telephone 50 port Dintek 19 inch (1402-01003)

Mua hàng

Patch panel for Telephone 25 port Dintek 19 inch (1402-01001)

Giá :

1,080,000 vnđ

Patch panel for Telephone 25 port Dintek 19 inch (1402-01001)

Mua hàng

Patch panel 24 Port Dintek CAT.6A 19 inch (1406-00010)

Giá :

2,360,000 vnđ

Patch panel 24 Port Dintek CAT.6A 19 inch (1406-00010)

Mua hàng

Patch panel 48 Port Dintek CAT.6 19 inch (1402-04012)

Giá :

3,860,000 vnđ

Patch panel 48 Port Dintek CAT.6 19 inch (1402-04012)

Mua hàng

Patch panel 24 port Dintek, CAT.6, 19 inch, Fully Shielded (1402-04033)

Giá :

2,860,000 vnđ

Patch panel 24 port Dintek, CAT.6, 19 inch, Fully Shielded (1402-04033)

Mua hàng

Patch panel 24 port Dintek, CAT.6, 19 inch (1402-04011)

Giá :

1,780,000 vnđ

Patch panel 24 port Dintek, CAT.6, 19 inch (1402-04011)

Mua hàng

Patch panel 48 port Dintek, CAT.5e, 19 inch (1402-03020)

Giá :

1,780,000 vnđ

Patch panel 48 port Dintek, CAT.5e, 19 inch (1402-03020)

Mua hàng

Patch panel 24 port Dintek, CAT.5e, Fully shielded (1402-03012)

Giá :

1,880,000 vnđ

Patch panel 24 port Dintek, CAT.5e, Fully shielded (1402-03012)

Mua hàng

Patch panel 24 port Dintek CAT.5E, 19 inch (1402-03019)

Giá :

840,000 vnđ

Patch panel 24 port Dintek CAT.5E, 19 inch (1402-03019)

Mua hàng

Khung Patch panel 24 Port rỗng Dintek CAT.6A 19 inch (1406-00011)

Giá :

540,000 vnđ

Khung Patch panel 24 Port rỗng Dintek CAT.6A 19 inch (1406-00011)

Mua hàng

Hộp đế dùng cho mặt nạ 1-4 port DINTEK (1304-11004)

Giá :

25,000 vnđ

Hộp đế dùng cho mặt nạ 1-4 port DINTEK (1304-11004)

Mua hàng

Hộp đế dùng cho mặt nạ 1-4 port DINTEK (1304-11003)

Giá :

15,000 vnđ

Hộp đế dùng cho mặt nạ 1-4 port DINTEK (1304-11003)

Mua hàng

Mặt nạ 2 port Dintek APF-02

Giá :

9,000 vnđ

Mặt nạ 2 port Dintek APF-02

Mua hàng

Mặt nạ 1 port Dintek APF-01

Giá :

9,000 vnđ

Mặt nạ 1 port Dintek APF-01

Mua hàng

Mặt nạ 4 port DINTEK (1303-11026)

Giá :

35,000 vnđ

Mặt nạ 4 port DINTEK (1303-11026)

Mua hàng

Mặt nạ 4 port Dintek Wallplate (1303-11022)

Giá :

35,000 vnđ

Mặt nạ 4 port Dintek Wallplate (1303-11022)

Mua hàng

Mặt nạ 3 port Dintek (1303-11025)

Giá :

35,000 vnđ

Mặt nạ 3 port Dintek (1303-11025)

Mua hàng

Mặt nạ 2 port Dintek Wallplate (1303-11031)

Giá :

35,000 vnđ

Mặt nạ 2 port Dintek Wallplate (1303-11031)

Mua hàng

Mặt nạ 1 port Dintek Wallplate (1303-11030)

Giá :

35,000 vnđ

Mặt nạ 1 port Dintek Wallplate (1303-11030)

Mua hàng

Ổ mạng nổi 2 port Dintek - Surface mount box (1301-02013)

Giá :

35,000 vnđ

Ổ mạng nổi 2 port Dintek - Surface mount box (1301-02013)

Mua hàng

Ổ mạng nổi 1 port Dintek - Surface mount box (1301-02012)

Giá :

32,000 vnđ

Ổ mạng nổi 1 port Dintek - Surface mount box (1301-02012)

Mua hàng

Nắp chụp và chốt gài chống thoát cho đầu RJ45 DINTEK (1601-00008)

Giá :

480,000 vnđ

Nắp chụp và chốt gài chống thoát cho đầu RJ45 DINTEK (1601-00008)

Mua hàng

Modular Jack - ổ cắm thoại RJ11 Keystone Jack Dintek Cat.3 unshielded...

Giá :

48,000 vnđ

Modular Jack - ổ cắm thoại RJ11 Keystone Jack Dintek Cat.3 unshielded (1305-01006)

Mua hàng

Modular boot Dintek-Bọc cao su cho RJ-45 (1601-XXXX)

Giá :

190,000 vnđ

Modular boot Dintek-Bọc cao su cho RJ-45 (1601-XXXX)

Mua hàng

Modular Jack - Ổ cắm CAT.6A for 10GB DINTEK (1305-05008)

Giá :

135,000 vnđ

Modular Jack - Ổ cắm CAT.6A for 10GB DINTEK (1305-05008)

Mua hàng

Modular Jack-Ổ cắm Dintek CAT.6A Keystone Jack, T568A/B (1305-05001)

Giá :

89,000 vnđ

Modular Jack-Ổ cắm Dintek CAT.6A Keystone Jack, T568A/B (1305-05001)

Mua hàng

Modular Jack-Ổ cắm chống nhiễu Dintek CAT.6 Fully shielded Keystone...

Modular Jack-Ổ cắm chống nhiễu Dintek CAT.6 Fully shielded Keystone Jack (1305-04006)

Mua hàng

Modular Jack-Ổ cắm Dintek CAT.6 Keystone Jack (1305-04042)

Giá :

79,000 vnđ

Modular Jack-Ổ cắm Dintek CAT.6 Keystone Jack (1305-04042)

Mua hàng

Modular Jack - Ổ cắm Dintek CAT.6A for 10GB Dintek (1505-05001)

Giá :

195,500 vnđ

Modular Jack - Ổ cắm Dintek CAT.6A for 10GB Dintek (1505-05001)

Mua hàng

Modular Jack - Ổ cắm Dintek CAT.6 EZI-Keystone Jack Dintek (1305-04043)

Giá :

79,000 vnđ

Modular Jack - Ổ cắm Dintek CAT.6 EZI-Keystone Jack Dintek (1305-04043)

Mua hàng

Modular Jack-Ổ cắm Dintek CAT.6 Keystone Jack (1305-04017)

Giá :

72,000 vnđ

Modular Jack-Ổ cắm Dintek CAT.6 Keystone Jack (1305-04017)

Mua hàng

Modular Jack - Ổ cắm Dintek CAT.5e EZI-Keystone Jack Dintek (1305-03048)

Modular Jack - Ổ cắm Dintek CAT.5e EZI-Keystone Jack Dintek (1305-03048)

Mua hàng

Modular Jack-Ổ cắm chống nhiễu Dintek CAT.5E Fully shielded Keystone...

Giá :

98,000 vnđ

Modular Jack-Ổ cắm chống nhiễu Dintek CAT.5E Fully shielded Keystone Jack (1305-03024)

Mua hàng

Modular Jack - Ổ cắm thoại RJ11 Keystone Jack Dintek Cat.3 Unshielded...

Giá :

48,000 vnđ

Modular Jack - Ổ cắm thoại RJ11 Keystone Jack Dintek Cat.3 Unshielded (1305-01007)

Mua hàng

Modular Jack-Ổ cắm Dintek CAT.5E Keystone Jack (1305-03030)

Giá :

55,000 vnđ

Modular Jack-Ổ cắm Dintek CAT.5E Keystone Jack (1305-03030)

Mua hàng

Đầu nối RJ-45 Dintek CAT6 S-FTP Modular Plug (1501-88032)

Giá :

1,480,000 vnđ

Đầu nối RJ-45 Dintek CAT6 S-FTP Modular Plug (1501-88032)

Mua hàng

Đầu nối bọc kim loại chống nhiễu RJ-45 Dintek CAT.5e FTP Modular...

Giá :

780,000 vnđ

Đầu nối bọc kim loại chống nhiễu RJ-45 Dintek CAT.5e FTP Modular plug (1501-88054)

Mua hàng

Đầu nối RJ45 Cat.5e/Cat.6 dạng xuyên thấu DINTEK Modular Plug...

Giá :

660,000 vnđ

Đầu nối RJ45 Cat.5e/Cat.6 dạng xuyên thấu DINTEK Modular Plug (1501-88060)

Mua hàng

Đầu nối RJ-45 Dintek CAT6 Modular Plug (1501-88027)

Giá :

560,000 vnđ

Đầu nối RJ-45 Dintek CAT6 Modular Plug (1501-88027)

Mua hàng

Đầu mạng RJ-45 Dintek UTP CAT.5E Modular Plug (1501-88052)

Giá :

350,000 vnđ

Đầu mạng RJ-45 Dintek UTP CAT.5E Modular Plug (1501-88052)

Mua hàng

Patch cord Dintek Cat.6A 10GB UTP (Part number: 1201-060xx, dài: 0.5m, 1.0m,...

Giá :

145,000 vnđ

Patch cord Dintek Cat.6A 10GB UTP (Part number: 1201-060xx, dài: 0.5m, 1.0m, 2.0m, 3.0m)

Mua hàng

Patch cord Dintek CAT.6 UTP (Part number: 1201-04xxx, dài 0.5m-1m-2m-3m-5mét)

Giá :

44,000 vnđ

Patch cord Dintek CAT.6 UTP (Part number: 1201-04xxx, dài 0.5m-1m-2m-3m-5mét)

Mua hàng

Patch cord Dintek CAT.5E UTP (Part number: 1201-03xxx, dài...

Giá :

29,000 vnđ

Patch cord Dintek CAT.5E UTP (Part number: 1201-03xxx, dài 0,5m-1m-1,5m-2m-3m-5m)

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6A S-FTP (1105-06008)

Giá :

7,180,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6A S-FTP (1105-06008)

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6A FTP (1105-06006)

Giá :

5,650,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6A FTP (1105-06006)

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6A U/FTP (1105-06003)

Giá :

5,650,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6A U/FTP (1105-06003)

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6 UTP (1101-04004MB)

Giá :

3,480,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6 UTP (1101-04004MB)

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.5E S-FTP (1105-03001)

Giá :

5,280,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.5E S-FTP (1105-03001)

Mua hàng

Cáp mạng outdoor Dintek CAT.5E UTP (1101-03011A hoặc 1101-03026)

Giá :

3,860,000 vnđ

Cáp mạng outdoor Dintek CAT.5E UTP (1101-03011A hoặc 1101-03026)

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6 UTP (1101-04023, 100 mét/thùng)

Giá :

1,280,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6 UTP (1101-04023, 100 mét/thùng)

Mua hàng

Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-HTS824

Giá :

1,560,000 vnđ

Các card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-HTS824

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy

Giá :

9,800,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy ra

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy

Giá :

8,240,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy ra

Mua hàng

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy

Giá :

7,920,000 vnđ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy ra

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 4 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10054

Giá :

10,808,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 4 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10054

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 3 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10053

Giá :

7,584,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 3 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10053

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 2 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10052

Giá :

5,568,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 2 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10052

Mua hàng

Cáp điều khiển có lưới 30 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10530

Giá :

31,104,000 vnđ

Cáp điều khiển có lưới 30 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10530

Mua hàng

Cáp điều khiển có lưới 25 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10525

Giá :

27,264,000 vnđ

Cáp điều khiển có lưới 25 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10525

Mua hàng