Âm thanh Honeywell

Bộ khuếch đại công suất 120W Honeywell HN-5120R

Bộ khuếch đại công suất 120W Honeywell HN-5120R

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-5240R

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-5240R

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 300W Honeywell HN-5300R

Bộ khuếch đại công suất 300W Honeywell HN-5300R

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-A240BP

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-A240BP

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 480W Honeywell HN-A480

Bộ khuếch đại công suất 480W Honeywell HN-A480

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 660W Honeywell HN-A660

Bộ khuếch đại công suất 660W Honeywell HN-A660

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 1000W Honeywell HN-A1000

Bộ khuếch đại công suất 1000W Honeywell HN-A1000

Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125EN

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125EN

Mua hàng

Giá đỡ loại U cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-MHA

Giá :

100,000 vnđ

Giá đỡ loại U cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-MHA

Mua hàng

Vỏ bảo vệ cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-PM

Giá :

180,000 vnđ

Vỏ bảo vệ cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-PM

Mua hàng

Vỏ bảo vệ cho loa L-PCM06E Honeywell LM2-MMB

Giá :

220,000 vnđ

Vỏ bảo vệ cho loa L-PCM06E Honeywell LM2-MMB

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell HN-CL06

Giá :

262,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell HN-CL06

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell HN-CL06

Giá :

295,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell HN-CL06

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCM06E

Giá :

362,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06E

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06E

Giá :

392,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06E

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06A

Giá :

416,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell LM2-PCP06A

Giá :

437,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06A

Giá :

468,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06A

Giá :

475,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCM06A

Giá :

475,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06B

Giá :

512,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06B

Mua hàng

Loa hộp 3W/1.5W Honeywell L-PWP03A

Giá :

546,000 vnđ

Loa hộp 3W/1.5W Honeywell L-PWP03A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCP06C

Giá :

598,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCP06C

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06C

Giá :

598,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06C

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell LM2-PCP06C

Giá :

600,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06C

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCP06C

Giá :

600,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCP06C

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell LM2-PCP06B

Giá :

625,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06B

Mua hàng

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06B

Giá :

625,000 vnđ

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06B

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06B

Giá :

637,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06B

Mua hàng

Chiết áp 6W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC06

Giá :

650,000 vnđ

Chiết áp 6W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC06

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06B

Giá :

676,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06B

Mua hàng

Chiết áp 30W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC30

Giá :

806,000 vnđ

Chiết áp 30W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC30

Mua hàng

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06A

Giá :

858,000 vnđ

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06A

Mua hàng

Chiết áp 60W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC60

Giá :

1,092,000 vnđ

Chiết áp 60W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC60

Mua hàng

Loa hộp 10W/5W Honeywell L-PWP10A

Giá :

1,131,000 vnđ

Loa hộp 10W/5W Honeywell L-PWP10A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VCM6B/EN

Giá :

1,456,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VCM6B/EN

Mua hàng

Loa còi 15W/7.5W Honeywell L-PHP15A

Giá :

1,495,000 vnđ

Loa còi 15W/7.5W Honeywell L-PHP15A

Mua hàng

Loa âm trần 20W/10W Honeywell L-PCP20A

Giá :

1,599,000 vnđ

Loa âm trần 20W/10W Honeywell L-PCP20A

Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W Honeywell L-PJP20A

Giá :

1,703,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W Honeywell L-PJP20A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VCM6A/EN

Giá :

1,768,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VCM6A/EN

Mua hàng

Loa hộp 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VWM06A/EN

Giá :

2,015,000 vnđ

Loa hộp 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VWM06A/EN

Mua hàng

Loa còi 30W/15W Honeywell L-PHP30A

Giá :

2,158,000 vnđ

Loa còi 30W/15W Honeywell L-PHP30A

Mua hàng

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40B

Giá :

2,197,000 vnđ

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40B

Mua hàng

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40A

Giá :

2,197,000 vnđ

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40A

Mua hàng

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω Honeywell L-VCM24A/EN

Giá :

2,496,000 vnđ

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω Honeywell L-VCM24A/EN

Mua hàng

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2.5W/1.25W Honeywell L-PJM10A

Giá :

2,678,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2.5W/1.25W Honeywell L-PJM10A

Mua hàng

End Of Line module Honeywell HN-EOL

Giá :

2,795,000 vnđ

End Of Line module Honeywell HN-EOL

Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-PJM20A

Giá :

2,873,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-PJM20A

Mua hàng

Loa còi 15W/10W/5W/8Ω Honeywell L-VHP15A/EN

Giá :

3,185,000 vnđ

Loa còi 15W/10W/5W/8Ω Honeywell L-VHP15A/EN

Mua hàng

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-PBM20A

Giá :

3,198,000 vnđ

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-PBM20A

Mua hàng

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60B

Giá :

3,198,000 vnđ

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60B

Mua hàng

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60A

Giá :

3,198,000 vnđ

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60A

Mua hàng

Loa chùm 20W/10W/5W Honeywell L-PPP20A

Giá :

3,393,000 vnđ

Loa chùm 20W/10W/5W Honeywell L-PPP20A

Mua hàng

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2.5W/1.25W Honeywell L-VJM10A/EN

Giá :

3,562,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2.5W/1.25W Honeywell L-VJM10A/EN

Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VJM20A/EN

Giá :

3,666,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VJM20A/EN

Mua hàng

Bộ chuyển đổi audio RJ45 sang RCA Honeywell HN-RTR

Giá :

3,887,000 vnđ

Bộ chuyển đổi audio RJ45 sang RCA Honeywell HN-RTR

Mua hàng

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VBM20A/EN

Giá :

4,004,000 vnđ

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VBM20A/EN

Mua hàng

Loa cột 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-POM20A

Giá :

4,277,000 vnđ

Loa cột 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-POM20A

Mua hàng

Loa còi 50W/25W/12.5W/9W/4.5W/2.6W Honeywell L-PHP50A

Giá :

4,277,000 vnđ

Loa còi 50W/25W/12.5W/9W/4.5W/2.6W Honeywell L-PHP50A

Mua hàng

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80B

Giá :

4,797,000 vnđ

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80B

Mua hàng

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80A

Giá :

4,797,000 vnđ

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80A

Mua hàng

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-POM40A

Giá :

5,343,000 vnđ

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-POM40A

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell HMC-K8

Giá :

5,356,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell HMC-K8

Mua hàng

Loa cột 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VOM20A/EN

Giá :

5,980,000 vnđ

Loa cột 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VOM20A/EN

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell HMC-K4

Giá :

6,058,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell HMC-K4

Mua hàng

Audio Control Module Honeywell HN-AIO2X2

Giá :

6,775,000 vnđ

Audio Control Module Honeywell HN-AIO2X2

Mua hàng

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-VOM40A/EN

Giá :

7,748,000 vnđ

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-VOM40A/EN

Mua hàng

Bộ phát hiện tiếng ồn kỹ thuật số Honeywell X-ND100

Giá :

8,606,000 vnđ

Bộ phát hiện tiếng ồn kỹ thuật số Honeywell X-ND100

Mua hàng

Tủ rack Honeywell HN-CB37-SP

Giá :

8,875,000 vnđ

Tủ rack Honeywell HN-CB37-SP

Mua hàng

Loa cột 80W/40W/20W/10W Honeywell L-POM80A

Giá :

8,957,000 vnđ

Loa cột 80W/40W/20W/10W Honeywell L-POM80A

Mua hàng

Micro chọn vùng Honeywell RK-MIC

Giá :

9,932,000 vnđ

Micro chọn vùng Honeywell RK-MIC

Mua hàng

Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000

Giá :

10,673,000 vnđ

Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000

Mua hàng

Giá gắn tủ rack cho X-NPMI Honeywell X-NPMI-R

Giá :

11,128,000 vnđ

Giá gắn tủ rack cho X-NPMI Honeywell X-NPMI-R

Mua hàng

Đầu phát nhạc nền Honeywell X-MAP04

Giá :

15,288,000 vnđ

Đầu phát nhạc nền Honeywell X-MAP04

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell HAM-2000

Giá :

15,847,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell HAM-2000

Mua hàng

Gói phần mềm quản lý máy trạm Honeywell X-ST2000

Giá :

18,616,000 vnđ

Gói phần mềm quản lý máy trạm Honeywell X-ST2000

Mua hàng

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMI

Giá :

19,461,000 vnđ

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMI

Mua hàng

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell HEX-8

Giá :

20,163,000 vnđ

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell HEX-8

Mua hàng

Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT

Giá :

23,533,000 vnđ

Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell RK-AMP500

Giá :

24,297,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell RK-AMP500

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Giá :

25,571,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Mua hàng

Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell HEX-24

Giá :

25,701,200 vnđ

Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell HEX-24

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell X-K4

Giá :

27,183,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell X-K4

Mua hàng

Bộ điều khiển âm thanh thông báo 8 vùng Honeywell EVACLITE

Giá :

30,979,000 vnđ

Bộ điều khiển âm thanh thông báo 8 vùng Honeywell EVACLITE

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500

Giá :

32,519,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 60W Honeywell X-DA4060

Giá :

36,920,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 60W Honeywell X-DA4060

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250

Giá :

37,999,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250

Mua hàng

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMS

Giá :

38,155,000 vnđ

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMS

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500EN

Giá :

41,626,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500EN

Mua hàng