Báo cháy - Báo động

Công tắc điều khiển từ xa KAWA RF2K220V

Giá :

290,000 vnđ

Công tắc điều khiển từ xa KAWA RF2K220V

Mua hàng

Công tắc điều khiển từ xa KAWA RF2K12V

Giá :

260,000 vnđ

Công tắc điều khiển từ xa KAWA RF2K12V

Mua hàng

Công tắc điều khiển cửa cuốn KAWA RF3DC-RMC1

Giá :

450,000 vnđ

Công tắc điều khiển cửa cuốn KAWA RF3DC-RMC1

Mua hàng

Công tắc điều khiển từ xa cho cửa cuốn KAWA RFC06-RMC1

Giá :

598,000 vnđ

Công tắc điều khiển từ xa cho cửa cuốn KAWA RFC06-RMC1

Mua hàng

Công tắc điều khiển từ xa KAWA RF4K

Giá :

310,000 vnđ

Công tắc điều khiển từ xa KAWA RF4K

Mua hàng

Bộ công tắc điều khiển từ xa KAWA RF01D-RCT1

Giá :

350,000 vnđ

Bộ công tắc điều khiển từ xa KAWA RF01D-RCT1

Mua hàng

Bộ công tắc điều khiển từ xa KAWA 2RF01D-RCT2

Giá :

480,000 vnđ

Bộ công tắc điều khiển từ xa KAWA 2RF01D-RCT2

Mua hàng

Bộ công tắc điều khiển từ xa KAWA 3RF01D-RCT3

Giá :

625,000 vnđ

Bộ công tắc điều khiển từ xa KAWA 3RF01D-RCT3

Mua hàng

Remote điều khiển từ xa 4 nút KAWA RM4B

Giá :

160,000 vnđ

Remote điều khiển từ xa 4 nút KAWA RM4B

Mua hàng

Remote điều khiển từ xa 2 nút KAWA RM2D

Giá :

230,000 vnđ

Remote điều khiển từ xa 2 nút KAWA RM2D

Mua hàng

Remote điều khiển cửa cuốn KAWA RMC1

Remote điều khiển cửa cuốn KAWA RMC1

Mua hàng

Remote điều khiển từ xa 4 nút KAWA RM4D

Giá :

260,000 vnđ

Remote điều khiển từ xa 4 nút KAWA RM4D

Mua hàng

Remote điều khiển từ xa 2 nút KAWA RM2C

Giá :

160,000 vnđ

Remote điều khiển từ xa 2 nút KAWA RM2C

Mua hàng

Remote điều khiển từ xa 3 nút KAWA RM3

Giá :

190,000 vnđ

Remote điều khiển từ xa 3 nút KAWA RM3

Mua hàng

Remote điều khiển từ xa 12 nút KAWA RM12D

Giá :

280,000 vnđ

Remote điều khiển từ xa 12 nút KAWA RM12D

Mua hàng

Công tắc phao điện KAWA KW-M15 (2 mét)

Giá :

260,000 vnđ

Công tắc phao điện KAWA KW-M15 (2 mét)

Mua hàng

Công tắc phao điện KAWA KW-M15 (3 mét)

Giá :

300,000 vnđ

Công tắc phao điện KAWA KW-M15 (3 mét)

Mua hàng

Công tắc phao điện KAWA KW-M15 (5 mét)

Giá :

330,000 vnđ

Công tắc phao điện KAWA KW-M15 (5 mét)

Mua hàng

Trung tâm báo động Honeywell VISTA-10P-AP

Giá :

5,060,000 vnđ

Trung tâm báo động Honeywell VISTA-10P-AP

Mua hàng

Báo động trung tâm Honeywell VISTA - 20P

Giá :

7,700,000 vnđ

Báo động trung tâm Honeywell VISTA - 20P

Mua hàng

TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY POWERMAX EXPRESS

TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY POWERMAX EXPRESS

Mua hàng

Đầu báo chuyển động VISONIC TOWER 20 AM PG2

Giá :

7,553,000 vnđ

Đầu báo chuyển động VISONIC TOWER 20 AM PG2

Mua hàng

Cảm biến chuyển động không dây VISONIC CLIP PG2

Giá :

2,197,000 vnđ

Cảm biến chuyển động không dây VISONIC CLIP PG2

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-80HD

Giá :

2,587,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-80HD

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-30HD

Giá :

1,850,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-30HD

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS MPB-25HD

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS MPB-25HD

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS MPB-15HD

Giá :

1,170,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS MPB-15HD

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại 4 tia Photobeam SCS QUAD-50CS

Giá :

5,525,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 4 tia Photobeam SCS QUAD-50CS

Mua hàng

Đầu dò báo trộm hồng ngoại 4 tia PhotoBeam ABD-480

Giá :

1,300,000 vnđ

Đầu dò báo trộm hồng ngoại 4 tia PhotoBeam ABD-480

Mua hàng

Anten gắn mở rộng cho bộ nhận vô tuyến SK-93ERSD

Giá :

350,000 vnđ

Anten gắn mở rộng cho bộ nhận vô tuyến SK-93ERSD

Mua hàng

Anten gắn mở rộng cho bộ nhận vo tuyến SK-91ERSD

Giá :

350,000 vnđ

Anten gắn mở rộng cho bộ nhận vo tuyến SK-91ERSD

Mua hàng

Bộ nhận tien hiệu vo tuyến 2 kênh SK-910R2-4Q

Giá :

1,250,000 vnđ

Bộ nhận tien hiệu vo tuyến 2 kênh SK-910R2-4Q

Mua hàng

Điều khiển vô tuyến 2 kênh SK-939 TS-GNQ

Giá :

326,750 vnđ

Điều khiển vô tuyến 2 kênh SK-939 TS-GNQ

Mua hàng

Điều khiển vô tuyến 2 kênh SK-939 TS2A-PQ

Giá :

505,000 vnđ

Điều khiển vô tuyến 2 kênh SK-939 TS2A-PQ

Mua hàng

điều khiển vô tuyến tiếp điểm hữu tuyến NO SK-939 TDWS-B

Giá :

350,000 vnđ

Remote vô tuyến tiếp điểm hữu tuyến NO, tần số 433.92MHz, ENFORCER USA

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 4 tia ) E-964-Q 660Q

Giá :

6,555,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 4 tia ) E-964-Q 660Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 4 tia ) E-964-Q495

Giá :

5,858,600 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 4 tia ) E-964-Q495

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào E-964-Q 330Q

Giá :

5,500,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào E-964-Q 330Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào E-964-Q 165Q

Giá :

5,500,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào E-964-Q 165Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-964-D 390Q

Giá :

3,185,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-964-D 390Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D390Q

Giá :

3,385,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D390Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D290Q

Giá :

2,530,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D290Q

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D190Q

Giá :

2,009,000 vnđ

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) E-960-D190Q

 

Mua hàng

Đầu Dò Báo Trộm Hàng Rào E960-D90Q

Giá :

1,650,000 vnđ

Đầu báo Báo Trộm Hàng Rào E960-D90Q

Mua hàng

Đầu báo E-936-S45RRGQ

Giá :

1,500,000 vnđ

Đầu báo E-936-S45RRGQ

Mua hàng

Đầu báo E-931CS22RFCQ

Giá :

2,050,500 vnđ

Đầu báo E-931CS22RFCQ

Mua hàng

Đầu rò tiếng động E-190

Giá :

1,050,000 vnđ

Đầu rò tiếng động E-190

Mua hàng

Nút nhấn báo động nhẩn cấp SD-7101 KA-PE1

Giá :

350,000 vnđ

Nút nhấn báo động nhẩn cấp SD-7101 KA-PE1

Mua hàng

Nút báo động khẩn cấp SS-291-2

Giá :

250,000 vnđ

Nút báo động khẩn cấp SS-291-2

Mua hàng

Công tắc từ SS-072

Giá :

95,000 vnđ

Công tắc SS-072

 

Mua hàng

Công tắc từ rung M5-adj

Giá :

150,000 vnđ

Công tắc từ rung NC, EBELCO

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-267

Giá :

250,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-267

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-207Q/BR

Giá :

105,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-207Q/BR

 

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-204Q/BR

Giá :

150,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-204Q/BR

 

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-204Q/W

Giá :

150,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-204Q/W

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-300Q/W

Giá :

125,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-300Q/W

 

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-200Q/BR

Giá :

100,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-200Q/BR

 

Mua hàng

Báo trộm không dây PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM

Giá :

3,050,000 vnđ

Báo trộm không dây PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM

Mua hàng

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8300GSM

Giá :

3,780,000 vnđ

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8300GSM

Mua hàng

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8000GSM

Giá :

2,750,000 vnđ

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8000GSM

Mua hàng

Đầu dò báo vỡ kính có dây PARADOX BP-10

Đầu dò báo vỡ kính có dây PARADOX BP-10

Mua hàng

Đầu dò chuyển động PARADOX NV-5

Giá :

585,000 vnđ

Đầu dò chuyển động PARADOX NV-5

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-8000

Giá :

2,970,000 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-8000

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6850

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6850

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6200

Giá :

1,485,000 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6200

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6000

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6000

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500

Giá :

1,250,000 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-1950

Giá :

823,500 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-1950

Mua hàng

Hệ thống báo trộm độc lập GUARDSMAN GS-1900

Giá :

419,000 vnđ

Hệ thống báo trộm độc lập GUARDSMAN GS-1900

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1-WIFI(B/W)

Giá :

627,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2-WIFI(B/W)

Giá :

689,000 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3-WIFI(B/W)

Giá :

718,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1V-WIFI(B/W)

Giá :

627,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1V-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2V-WIFI(B/W)

Giá :

689,000 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2V-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3V-WIFI(B/W)

Giá :

718,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3V-WIFI(B/W)

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG14E

Giá :

170,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG14E

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16

Giá :

143,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16A

Giá :

156,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16A

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG15

Giá :

169,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG15

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2C

Giá :

260,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2C

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2D

Giá :

234,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2D

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38

Giá :

416,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38B

Giá :

468,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38B

Mua hàng

Công tắc thời gian KAWA TS181D

Giá :

572,000 vnđ

Công tắc thời gian KAWA TS181D

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17/ TS17C

Giá :

286,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17/ TS17C

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17B

Giá :

325,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17B

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17S

Giá :

445,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17S

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA PTS15C

Giá :

365,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA PTS15C

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS601

Giá :

572,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS601

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS611

Giá :

663,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS611

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS622

Giá :

780,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS622

Mua hàng

Đầu báo khói quang điện tích hợp còi VISONIC SMD-426 PG2

Giá :

2,418,000 vnđ

Đầu báo khói quang điện tích hợp còi VISONIC SMD-426 PG2

Mua hàng

Cảm biến chấn động không dây VISONIC SD-304C PG2

Giá :

1,885,000 vnđ

Cảm biến chấn động không dây VISONIC SD-304C PG2

Mua hàng

Đầu báo kính bị đập vỡ không dây VISONIC GB-501 PG2

Giá :

3,081,000 vnđ

Đầu báo kính bị đập vỡ không dây VISONIC GB-501 PG2

Mua hàng

Cảm biến rò rỉ nước không dây VISONIC FLD-550 PG2

Giá :

1,781,000 vnđ

Cảm biến rò rỉ nước không dây VISONIC FLD-550 PG2

Mua hàng

Cảm biến báo động nồng độ Carbon Monoxide không dây VISONIC...

Cảm biến báo động nồng độ Carbon Monoxide không dây VISONIC GSD-442 PG2

Mua hàng