BÁO ĐỘNG - BÁO CHÁY

Báo trộm không dây PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM

Giá :

3,050,000 vnđ

Báo trộm không dây PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM

Mua hàng

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8300GSM

Giá :

3,780,000 vnđ

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8300GSM

Mua hàng

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8000GSM

Giá :

2,750,000 vnđ

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8000GSM

Mua hàng

Đầu dò báo vỡ kính có dây PARADOX BP-10

Đầu dò báo vỡ kính có dây PARADOX BP-10

Mua hàng

Đầu dò chuyển động PARADOX NV-5

Giá :

585,000 vnđ

Đầu dò chuyển động PARADOX NV-5

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-8000

Giá :

2,970,000 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-8000

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6850

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6850

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6200

Giá :

1,485,000 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6200

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6000

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6000

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500

Giá :

1,250,000 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-1950

Giá :

823,500 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-1950

Mua hàng

Hệ thống báo trộm độc lập GUARDSMAN GS-1900

Giá :

419,000 vnđ

Hệ thống báo trộm độc lập GUARDSMAN GS-1900

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1-WIFI(B/W)

Giá :

627,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2-WIFI(B/W)

Giá :

689,000 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3-WIFI(B/W)

Giá :

718,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1V-WIFI(B/W)

Giá :

627,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1V-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2V-WIFI(B/W)

Giá :

689,000 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2V-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3V-WIFI(B/W)

Giá :

718,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3V-WIFI(B/W)

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG14E

Giá :

170,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG14E

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16

Giá :

143,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16A

Giá :

156,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16A

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG15

Giá :

169,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG15

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2C

Giá :

260,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2C

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2D

Giá :

234,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2D

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38

Giá :

416,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38B

Giá :

468,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38B

Mua hàng

Công tắc thời gian KAWA TS181D

Giá :

572,000 vnđ

Công tắc thời gian KAWA TS181D

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17/ TS17C

Giá :

286,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17/ TS17C

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17B

Giá :

325,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17B

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17S

Giá :

445,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17S

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA PTS15C

Giá :

365,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA PTS15C

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS601

Giá :

572,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS601

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS611

Giá :

663,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS611

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS622

Giá :

780,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS622

Mua hàng

Đầu báo khói quang điện tích hợp còi VISONIC SMD-426 PG2

Đầu báo khói quang điện tích hợp còi VISONIC SMD-426 PG2

Mua hàng

Cảm biến chấn động không dây VISONIC SD-304C PG2

Giá :

1,885,000 vnđ

Cảm biến chấn động không dây VISONIC SD-304C PG2

Mua hàng

Đầu báo kính bị đập vỡ không dây VISONIC GB-501 PG2

Giá :

3,081,000 vnđ

Đầu báo kính bị đập vỡ không dây VISONIC GB-501 PG2

Mua hàng

Cảm biến rò rỉ nước không dây VISONIC FLD-550 PG2

Giá :

1,781,000 vnđ

Cảm biến rò rỉ nước không dây VISONIC FLD-550 PG2

Mua hàng

Cảm biến báo động nồng độ Carbon Monoxide không dây VISONIC...

Cảm biến báo động nồng độ Carbon Monoxide không dây VISONIC GSD-442 PG2

Mua hàng

Chuông báo động không dây VISONIC SR-720B PG2

Giá :

5,473,000 vnđ

Chuông báo động không dây VISONIC SR-720B PG2

Mua hàng

Chuông báo động không dây VISONIC SR-740 PG2

Giá :

5,525,000 vnđ

Chuông báo động không dây VISONIC SR-740 PG2

Mua hàng

Nút nhấn báo động không dây VISONIC PB-101 PG2

Giá :

1,144,000 vnđ

Nút nhấn báo động không dây VISONIC PB-101 PG2

Mua hàng

Điều khiển không dây VISONIC KF-234 PG2 (wireless KeyFob)

Giá :

1,118,000 vnđ

Điều khiển không dây VISONIC KF-234 PG2 (wireless KeyFob)

Mua hàng

Điều khiển không dây VISONIC KF-235 PG2

Điều khiển không dây VISONIC KF-235 PG2

Mua hàng

Module báo sự kiện báo động VISONIC WCDMA-3G PG2

Giá :

3,744,000 vnđ

Module báo sự kiện báo động VISONIC WCDMA-3G PG2

Mua hàng

Chân đế gắn cảm biến VISONIC BR-3

Giá :

156,000 vnđ

Chân đế gắn cảm biến VISONIC BR-3

Mua hàng

Bộ Test Hoạt Động Đầu Báo Kính Vỡ RISCO VITRON TESTER

Giá :

3,580,000 vnđ

Bộ Test Hoạt Động Đầu Báo Kính Vỡ RISCO VITRON TESTER

Mua hàng

Đầu Báo Kính Vỡ Không Dây RISCO RWT6G-GLASSBREAK DETECTOR

Giá :

2,980,000 vnđ

Đầu Báo Kính Vỡ Không Dây RISCO RWT6G-GLASSBREAK DETECTOR

Mua hàng

Đầu Báo Kính Vỡ RISCO RG71FM - ViTRON™ Plus Glassbreak

Giá :

1,590,000 vnđ

Đầu Báo Kính Vỡ RISCO RG71FM - ViTRON™ Plus Glassbreak

Mua hàng

Đầu Báo Rung Kỹ Thuật Số RISCO RK600S-Digital Shock Detectors

Giá :

1,020,000 vnđ

Đầu Báo Rung Kỹ Thuật Số RISCO RK600S-Digital Shock Detectors

Mua hàng