Cáp-phụ kiện VINACAP

Dây điện thoại 2 đôi có dầu VINACAP FS-JF-LAP 2Pr

Giá :

696,000 vnđ

Dây điện thoại 2 đôi có dầu VINACAP FS-JF-LAP 2Pr

Mua hàng

Cáp điện thoại 2 đôi vinacap dùng trong nhà cuộn 200m

Giá :

900,000 vnđ

Cáp điện thoại 2 đôi vinacap dùng trong nhà cuộn 200m

Mua hàng

Cáp đồng trục 5C đồng dầu VINACAP 5C-FB-CUJ

Giá :

900,000 vnđ

Cáp đồng trục 5C đồng dầu VINACAP 5C-FB-CUJ

Mua hàng

Cáp mạng cat5e UTP Vinacap

Giá :

1,800,000 vnđ

Cáp mạng cat5e UTP Vinacap

Mua hàng

Dây Dropwire Camera bọc chặt VINACAP 2x(2x0.5)Cu + (7x0.33) St-PVC

Giá :

1,800,000 vnđ

Dây Dropwire Camera bọc chặt VINACAP 2x(2x0.5)Cu + (7x0.33) St-PVC

Mua hàng

Cáp mạng VINACAP CAT5E 4Pr x 0.45

Giá :

2,030,000 vnđ

Cáp mạng VINACAP CAT5E 4Pr x 0.45

Mua hàng

Cáp mạng VINACAP CAT5E UTP 4Pr x 0.5

Giá :

2,712,000 vnđ

Cáp mạng VINACAP CAT5E UTP 4Pr x 0.5

Mua hàng

Cáp mạng VINACAP CAT5E UTP PE 4Pr x 0.5

Giá :

2,715,000 vnđ

Cáp mạng VINACAP CAT5E UTP PE 4Pr x 0.5

Mua hàng

Cáp mạng VINACAP CAT6 4Pr x 0.5

Giá :

2,715,000 vnđ

Cáp mạng VINACAP CAT6 4Pr x 0.5

Mua hàng

Cáp mạng VINACAP CAT5E UTP PE St 1.2mm 4Pr x 0.5

Giá :

2,844,000 vnđ

Cáp mạng VINACAP CAT5E UTP PE St 1.2mm 4Pr x 0.5

Mua hàng

Cáp mạng cat6 UTP Vinacap

Giá :

2,850,000 vnđ

Cáp mạng cat6 UTP Vinacap

Mua hàng

Cáp mạng VINACAP CAT5E FTP 4Pr x 0.5

Giá :

3,576,000 vnđ

Cáp mạng VINACAP CAT5E FTP 4Pr x 0.5

Mua hàng

Cáp mạng VINACAP CAT6 UTP 4Pr x 0.57

Giá :

3,710,000 vnđ

Cáp mạng VINACAP CAT6 UTP 4Pr x 0.57

Mua hàng

Cáp mạng VINACAP CAT6 FTP 4Pr x 0.57

Giá :

4,656,000 vnđ

Cáp mạng VINACAP CAT6 FTP 4Pr x 0.57

Mua hàng