Chuyển đổi Quang-điện

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/E

Giá :

24,973,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/E

Mua hàng

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/A9A

Giá :

15,756,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910T/A9A

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913W4B+ V2

Giá :

14,625,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913W4B+ V2

Mua hàng

16 Slot Chassis for DMC Series Media Converters D-Link DMC-1000

Giá :

13,624,000 vnđ

16 Slot Chassis for DMC Series Media Converters D-Link DMC-1000

Mua hàng

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/E

Giá :

12,337,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/E

Mua hàng

16 Slots Media Converter Rack EDIMAX ET-950MCR

Giá :

11,947,000 vnđ

16 Slots Media Converter Rack EDIMAX ET-950MCR

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913W4A+ V2

Giá :

11,453,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913W4A+ V2

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913W2B+ V2

Giá :

10,725,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913W2B+ V2

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC8+ V2

Giá :

9,002,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC8+ V2

Mua hàng

16 Slots Media Converter Rack EDIMAX ET-940MCR

Giá :

8,528,000 vnđ

16 Slots Media Converter Rack EDIMAX ET-940MCR

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC6+ V2

Giá :

8,281,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC6+ V2

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913W2A+ V2

Giá :

8,281,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913W2A+ V2

Mua hàng

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-LX (SC) Single-mode Media Converter D-Link...

Giá :

8,086,000 vnđ

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-LX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-810SC/E

Mua hàng

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/A9A

Giá :

7,787,000 vnđ

1000Base-TX to 1000Base-LX Single Fiber Media converter D-Link DMC-1910R/A9A

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC5+ V2

Giá :

7,553,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC5+ V2

Mua hàng

1-Channel 4-in-1 Video Fiber Converter PLANET VF-102G-KIT

Giá :

7,163,000 vnđ

1-Channel 4-in-1 Video Fiber Converter PLANET VF-102G-KIT

Mua hàng

1-Channel 4-in-1 Video Fiber Converter PLANET VF-101G-KIT

Giá :

7,059,000 vnđ

1-Channel 4-in-1 Video Fiber Converter PLANET VF-101G-KIT

Mua hàng

15-Slot Media Converter Classis PLANET MC-1500

Giá :

6,880,000 vnđ

15-Slot Media Converter Classis PLANET MC-1500

Mua hàng

Redundant Power Supply Unit for DMC-1000 D-Link DMC-1001

Giá :

6,604,000 vnđ

Redundant Power Supply Unit for DMC-1000 D-Link DMC-1001

Mua hàng

SNMP Management Module for DMC-1000 D-Link DMC-1002

Giá :

6,383,000 vnđ

SNMP Management Module for DMC-1000 D-Link DMC-1002

Mua hàng

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KIT

Giá :

6,276,000 vnđ

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KIT

Mua hàng

100TX to 100FX (SC) Media Converter ALLIED TELESIS AT-MC103XL-60

Giá :

6,110,000 vnđ

100TX to 100FX (SC) Media Converter ALLIED TELESIS AT-MC103XL-60

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SCA+

Giá :

5,993,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SCA+

Mua hàng

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KIT

Giá :

5,750,000 vnđ

Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KIT

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC3+ V2

Giá :

5,603,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC3+ V2

Mua hàng
HOT

Module quang WINTOP YT-10G-SFP-AS

Giá :

5,115,000 vnđ

Module quang WINTOP YT-10G-SFP-AS

Mua hàng

10/100/1000M Optical Fibre Transceiver VIVANCO VCSD81000

Giá :

5,083,000 vnđ

10/100/1000M Optical Fibre Transceiver VIVANCO VCSD81000

Mua hàng

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-SX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link...

Giá :

5,070,000 vnđ

1000Base-TX (UTP) to 1000Base-SX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link DMC-700SC/E

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC2+ V2

Giá :

4,966,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC2+ V2

Mua hàng

10/100/1000M Optical Fibre Transceiver VIVANCO VCSD61000

Giá :

4,654,000 vnđ

10/100/1000M Optical Fibre Transceiver VIVANCO VCSD61000

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SC8+

Giá :

4,628,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SC8+

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-100A/B

Giá :

4,605,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-100A/B

Mua hàng

7-Slot Media Converter Classis PLANET MC-700

Giá :

4,548,000 vnđ

7-Slot Media Converter Classis PLANET MC-700

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912W4B+

Giá :

4,485,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912W4B+

Mua hàng

14-Slot Rackmount Chassis TP-LINK TL-MC1400

Giá :

4,450,000 vnđ

14-Slot Rackmount Chassis TP-LINK TL-MC1400

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC1+ V2

Giá :

4,381,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SC1+ V2

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SC6+

Giá :

4,238,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SC6+

Mua hàng

VDSL Media Converter ALLIED TELESIS AT-MC605-60

Giá :

4,121,000 vnđ

VDSL Media Converter ALLIED TELESIS AT-MC605-60

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912W4A+

Giá :

4,043,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912W4A+

Mua hàng

Media Converter Rack NETONE NO-MCF14-D220

Giá :

3,960,000 vnđ

Media Converter Rack NETONE NO-MCF14-D220

Mua hàng
- 3%

Bộ chuyển đổi HDMI qua cáp quang có cổng USB HL-HDMI-1USB-SC-20T/R

Giá :

3,800,000 vnđ

3,900,000 vnđ

Bộ chuyển đổi HDMI qua cáp quang có cổng USB HL-HDMI-1USB-SC-20T/R

Mua hàng

Media Converter Chassis Power Supply EDIMAX ET-940PS

Giá :

3,900,000 vnđ

Media Converter Chassis Power Supply EDIMAX ET-940PS

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-80A/B

Giá :

3,765,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-80A/B

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SC5+

Giá :

3,757,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SC5+

Mua hàng

1000BASE-X to 10/100/1000BASE-T PoE+ Media Converter PLANET IGTP-802TS

Giá :

3,675,000 vnđ

1000BASE-X to 10/100/1000BASE-T PoE+ Media Converter PLANET IGTP-802TS

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110GSA-11-120-AS

Giá :

3,668,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110GSA-11-120-AS

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912W2B+

Giá :

3,653,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912W2B+

Mua hàng

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link...

Giá :

3,614,000 vnđ

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-530SC/E

Mua hàng

Bộ chuyển đổi HDMI quang HOLINK HL-HDMI-1F-20T/R

Giá :

3,520,000 vnđ

Bộ chuyển đổi HDMI quang HOLINK HL-HDMI-1F-20T/R

Mua hàng

Bộ chuyển đổi HDMI quang HOLINK HL-HDMI-1USB-20T/R

Giá :

3,500,000 vnđ

Bộ chuyển đổi HDMI quang HOLINK HL-HDMI-1USB-20T/R

Mua hàng

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link...

Giá :

3,445,000 vnđ

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Single-mode Media Converter D-Link DMC-515SC/E

Mua hàng

1000Base-TX (UTP) to GBIC Media Converter D-Link DMC-805G/E

Giá :

3,445,000 vnđ

1000Base-TX (UTP) to GBIC Media Converter D-Link DMC-805G/E

Mua hàng

10/100M Optical Fibre Transceiver VIVANCO VCSD1100

Giá :

3,380,000 vnđ

10/100M Optical Fibre Transceiver VIVANCO VCSD1100

Mua hàng

Module quang WINTOP YTPD-G527-45-80L

Giá :

3,280,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-G527-45-80L

Mua hàng

Module quang WINTOP YTPD-G547-61-80L

Giá :

3,280,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPD-G547-61-80L

Mua hàng

Media Converter Rack NETONE NO- MCF14-S220

Giá :

3,276,000 vnđ

Media Converter Rack NETONE NO- MCF14-S220

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SC4+

Giá :

3,263,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SC4+

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912W2A+

Giá :

3,263,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912W2A+

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-981SFP-GE

Giá :

3,240,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-981SFP-GE

Mua hàng

Khung giá 17 khe cắm Management Media Converter WINTOP YT-81/7-2A

Giá :

3,237,000 vnđ

Khung giá 17 khe cắm Management Media Converter WINTOP YT-81/7-2A

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913MSC+ V2

Giá :

3,172,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913MSC+ V2

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802S

Giá :

3,050,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802S

Mua hàng

Bộ chuyển đổi HDMI qua cáp quang 1FO cổng vuông HO-LINK...

Giá :

2,950,000 vnđ

Bộ chuyển đổi HDMI qua cáp quang 1FO cổng vuông HO-LINK HL-HDMI-1SC-20T/R

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

2,880,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-982SM-20A/B

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

2,880,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-982SM-20

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SA-14-100

Giá :

2,850,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SA-14-100

Mua hàng

100TX to 100FX (SC) Media Converter ALLIED TELESIS AT-MC102XL

Giá :

2,808,000 vnđ

100TX to 100FX (SC) Media Converter ALLIED TELESIS AT-MC102XL

Mua hàng

Media Converter D-Link DMC-300SC

Giá :

2,769,000 vnđ

Media Converter D-Link DMC-300SC

Mua hàng

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920R

Giá :

2,769,000 vnđ

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920R

Mua hàng

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920T

Giá :

2,769,000 vnđ

10/100Base-TX to 100Base-FX Single Fiber Media converter D-Link DMC-920T

Mua hàng

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link...

Giá :

2,769,000 vnđ

10/100Base-TX (UTP) to 100Base-FX (SC) Multi-mode Media Converter D-Link DMC-300SC/E

Mua hàng

Khung giá 14 khe cắm Media Converter WINTOP YT-81/4-2A

Giá :

2,755,000 vnđ

Khung giá 14 khe cắm Media Converter WINTOP YT-81/4-2A

Mua hàng

Khung giá 16 khe cắm Media Converter WINTOP YT-81/6-2A

Giá :

2,717,000 vnđ

Khung giá 16 khe cắm Media Converter WINTOP YT-81/6-2A

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-100

Giá :

2,715,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-100

Mua hàng

10/100/1000M Optical Fibre Transceiver VIVANCO VCSD41000

Giá :

2,704,000 vnđ

10/100/1000M Optical Fibre Transceiver VIVANCO VCSD41000

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802

Giá :

2,650,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SFP

Giá :

2,639,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-913SFP

Mua hàng

10/100/1000M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-GSM20/8E

Giá :

2,575,000 vnđ

10/100/1000M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-GSM20/8E

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205A

Giá :

2,500,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205A

Mua hàng

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF16-D48

Giá :

2,400,000 vnđ

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF16-D48

Mua hàng

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF16-D220

Giá :

2,400,000 vnđ

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF16-D220

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802S

Giá :

2,360,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802S

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON...

Giá :

2,325,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter Unmanaged Fiber Switch BTON BT-918SM-20

Mua hàng

Module quang WINTOP YTPS-G45-80L

Giá :

2,280,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-G45-80L

Mua hàng

Module quang WINTOP YTPS-G54-80L

Giá :

2,280,000 vnđ

Module quang WINTOP YTPS-G54-80L

Mua hàng

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF16-S48

Giá :

2,250,000 vnđ

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF16-S48

Mua hàng

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF16-S220

Giá :

2,250,000 vnđ

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF16-S220

Mua hàng

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-D48

Giá :

2,250,000 vnđ

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-D48

Mua hàng

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-D220

Giá :

2,250,000 vnđ

Khung lắp Media Converter BTON BT-EF14-D220

Mua hàng

10/100/1000M Optical Fibre Transceiver VIVANCO VCSD1000

Giá :

2,197,000 vnđ

10/100/1000M Optical Fibre Transceiver VIVANCO VCSD1000

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SC3+

Giá :

2,197,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện EDIMAX ET-912SC3+

Mua hàng

1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202A

Giá :

2,196,000 vnđ

1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202A

Mua hàng

10/100Base-TX to 100Base-FX Industrial Media Converter PLANET IFT-802TS15

Giá :

2,196,000 vnđ

10/100Base-TX to 100Base-FX Industrial Media Converter PLANET IFT-802TS15

Mua hàng