Chuyển đổi Quang-điện

Chuyển đổi quang điện Media Converter G-Net HHD-220G-20

Chuyển đổi quang điện Media Converter G-Net HHD-220G-20

Mua hàng

Bộ chuyển HDMI + USB KVM qua dây mạng LAN 200M có cổng USB...

Bộ chuyển HDMI + USB KVM qua dây mạng LAN 200M có cổng USB HL-HDMI-200KVM

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-914SFP-GE

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-914SFP-GE

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-60A/B

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-60A/B

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-80A/B

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-80A/B

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/8E

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/8E

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/4E

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/4E

Mua hàng

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/8E

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/8E

Mua hàng

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S380ZX

Mua hàng

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S350LHX

Mua hàng

1‑port Mini‑GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1‑port Mini‑GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S330EX

Mua hàng

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S310LX

Mua hàng

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link...

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S302SX

Mua hàng

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link...

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S301SX

Mua hàng

Transceiver 40G BASE-LR4 Single-mode, 10km QSFP+ D-Link DEM-QX10Q-LR4

Transceiver 40G BASE-LR4 Single-mode, 10km QSFP+ D-Link DEM-QX10Q-LR4

Mua hàng

Transceiver 40GBASE-SR4 Multi-mode QSFP+ D-Link DEM-QX01Q-SR4

Transceiver 40GBASE-SR4 Multi-mode QSFP+ D-Link DEM-QX01Q-SR4

Mua hàng

100GBase-LR4 Single-mode (10 km) QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2810Q-LR4

100GBase-LR4 Single-mode (10 km) QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2810Q-LR4

Mua hàng

100GBase-SR4 Multi-mode QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2801Q-SR4

100GBase-SR4 Multi-mode QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2801Q-SR4

Mua hàng

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2810LR

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2810LR

Mua hàng

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2801SR

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2801SR

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXU

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXU

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXD

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXD

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXU

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXU

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXD

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXD

Mua hàng

10GBASE-LR-BX-U (Simplex LC Connector) Single-mode SFP+ Transceiver...

10GBASE-LR-BX-U (Simplex LC Connector) Single-mode SFP+ Transceiver DEM-436XT-BXU

Mua hàng

10GBASE-LR-BX-D (Simplex LC Connector) Multi-mode SFP+ Transceiver DEM-436XT-BXD

10GBASE-LR-BX-D (Simplex LC Connector) Multi-mode SFP+ Transceiver DEM-436XT-BXD

Mua hàng