Chuyển đổi Quang-điện

Chuyển đổi quang điện Media Converter G-Net HHD-220G-20

Chuyển đổi quang điện Media Converter G-Net HHD-220G-20

Mua hàng

Bộ chuyển HDMI + USB KVM qua dây mạng LAN 200M có cổng USB...

Bộ chuyển HDMI + USB KVM qua dây mạng LAN 200M có cổng USB HL-HDMI-200KVM

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-914SFP-GE

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-914SFP-GE

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-60A/B

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-60A/B

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-80A/B

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-80A/B

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/8E

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/8E

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/4E

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20/4E

Mua hàng

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/8E

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/8E

Mua hàng

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S380ZX

Mua hàng

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S350LHX

Mua hàng

1‑port Mini‑GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1‑port Mini‑GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S330EX

Mua hàng

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S310LX

Mua hàng

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link...

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S302SX

Mua hàng

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link...

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S301SX

Mua hàng

Transceiver 40G BASE-LR4 Single-mode, 10km QSFP+ D-Link DEM-QX10Q-LR4

Transceiver 40G BASE-LR4 Single-mode, 10km QSFP+ D-Link DEM-QX10Q-LR4

Mua hàng

Transceiver 40GBASE-SR4 Multi-mode QSFP+ D-Link DEM-QX01Q-SR4

Transceiver 40GBASE-SR4 Multi-mode QSFP+ D-Link DEM-QX01Q-SR4

Mua hàng

100GBase-LR4 Single-mode (10 km) QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2810Q-LR4

100GBase-LR4 Single-mode (10 km) QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2810Q-LR4

Mua hàng

100GBase-SR4 Multi-mode QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2801Q-SR4

100GBase-SR4 Multi-mode QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2801Q-SR4

Mua hàng

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2810LR

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2810LR

Mua hàng

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2801SR

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2801SR

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXU

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXU

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXD

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXD

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXU

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXU

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXD

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXD

Mua hàng

10GBASE-LR-BX-U (Simplex LC Connector) Single-mode SFP+ Transceiver...

10GBASE-LR-BX-U (Simplex LC Connector) Single-mode SFP+ Transceiver DEM-436XT-BXU

Mua hàng

10GBASE-LR-BX-D (Simplex LC Connector) Multi-mode SFP+ Transceiver DEM-436XT-BXD

10GBASE-LR-BX-D (Simplex LC Connector) Multi-mode SFP+ Transceiver DEM-436XT-BXD

Mua hàng

10GBASE-LRM (Duplex LC) Multi-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-435XT

10GBASE-LRM (Duplex LC) Multi-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-435XT

Mua hàng

10GBASE-ER (Duplex LC) Single-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-433XT

10GBASE-ER (Duplex LC) Single-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-433XT

Mua hàng

10GBASE-LR (Duplex LC) Single-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-432XT

10GBASE-LR (Duplex LC) Single-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-432XT

Mua hàng

10GBASE-SR (Duplex LC) Multi-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-431XT

10GBASE-SR (Duplex LC) Multi-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-431XT

Mua hàng

10GBASE-T Copper SFP+ Transceiver D-Link DEM-410T

10GBASE-T Copper SFP+ Transceiver D-Link DEM-410T

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-BX-D Single-mode D-Link DEM-331T

SFP Transceiver 1000Base-BX-D Single-mode D-Link DEM-331T

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-LX Single-mode D-Link DEM-315GT

SFP Transceiver 1000Base-LX Single-mode D-Link DEM-315GT

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-BX-U Single-mode D-Link DEM-331R

SFP Transceiver 1000Base-BX-U Single-mode D-Link DEM-331R

Mua hàng

SFP Transceiver 10/100/1000Base-T (UTP) D-Link DGS-712

SFP Transceiver 10/100/1000Base-T (UTP) D-Link DGS-712

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-LX Single-mode D-Link DEM-314GT

SFP Transceiver 1000Base-LX Single-mode D-Link DEM-314GT

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-BX-D Single-mode D-Link DEM-330T

SFP Transceiver 1000Base-BX-D Single-mode D-Link DEM-330T

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-BX-U Single-mode D-Link DEM-330R

SFP Transceiver 1000Base-BX-U Single-mode D-Link DEM-330R

Mua hàng

SFP Transceiver 1000BASE-SX multi-mode D-Link DEM-312GT2

SFP Transceiver 1000BASE-SX multi-mode D-Link DEM-312GT2

Mua hàng

SFP Transceiver Single-Mode Fiber D-Link DEM-310GT

SFP Transceiver Single-Mode Fiber D-Link DEM-310GT

Mua hàng

SFP Transceiver Multimode Fiber D-Link DEM-311GT

SFP Transceiver Multimode Fiber D-Link DEM-311GT

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện GNETCOM 2 Sợi GNC-2211S-20

Bộ chuyển đổi quang điện GNETCOM 2 Sợi GNC-2211S-20

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 GNETCOM GNC-1111S-20A/B

Bộ chuyển đổi quang điện GNETCOM GNC-1111S-20AB (10/100) 1 sợi

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000Mps 1 sợi GNC-2111S-20A/B

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000Mps 1 sợi GNC-2111S-20A/B

Mua hàng

Khung nguồn tập trung 14 media converter I GNC-RACK2U14 GNETCOM

Khung nguồn tập trung 14 media converter I GNC-RACK2U14 GNETCOM

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20-PoE

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20-PoE

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20S-PoE

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20S-PoE

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP100-20ADIP

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP100-20ADIP

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit (A) ApTek AP1113-20A

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit (A) ApTek AP1113-20A

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit ApTek APM110-05

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit ApTek APM110-05

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1...

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 80KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-80KM

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25A/B

Giá :

323,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25A/B

Mua hàng

10/100Mbps WDM Media Converter TP-LINK TL-FC111A-20

Giá :

325,000 vnđ

10/100Mbps WDM Media Converter TP-LINK TL-FC111A-20

Mua hàng

10/100Mbps WDM Media Converter TP-LINK TL-FC111B-20

Giá :

325,000 vnđ

10/100Mbps WDM Media Converter TP-LINK TL-FC111B-20

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950MM-2

Giá :

325,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950MM-2

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25

Giá :

325,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950SM-25

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20A

Giá :

350,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20A

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20B

Giá :

350,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20B

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20

Giá :

350,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20

Mua hàng

10/100M Single Fiber Multi-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-MM 2A/B

Giá :

378,000 vnđ

10/100M Single Fiber Multi-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-MM 2A/B

Mua hàng

10/100M Single Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM25A/B

Giá :

378,000 vnđ

10/100M Single Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM25A/B

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110MA-11-2

Giá :

390,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110MA-11-2

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-20B

Giá :

391,500 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-20B

Mua hàng

10/100M Dual Fiber Multi-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-MM2

Giá :

396,000 vnđ

10/100M Dual Fiber Multi-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-MM2

Mua hàng

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM25

Giá :

396,000 vnđ

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM25

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SFP-FE

Giá :

400,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SFP-FE

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110-SFP

Giá :

406,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110-SFP

Mua hàng

Gigabit WDM Media Converter TP-LINK TL-FC311A-2

Giá :

416,000 vnđ

Gigabit WDM Media Converter TP-LINK TL-FC311A-2

Mua hàng

Gigabit WDM Media Converter TP-LINK TL-FC311B-2

Giá :

416,000 vnđ

Gigabit WDM Media Converter TP-LINK TL-FC311B-2

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SA-11-20

Giá :

450,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SA-11-20

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-20A

Giá :

450,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SB-11-20A

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110G-SFP-AS

Giá :

464,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110G-SFP-AS

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SA-11-40

Giá :

465,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8110SA-11-40

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP110-20S

Giá :

476,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP110-20S

Mua hàng

Gigabit WDM Media Converter TP-LINK TL-FC311B-20

Giá :

481,000 vnđ

Gigabit WDM Media Converter TP-LINK TL-FC311B-20

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM

Giá :

494,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM-2

Giá :

494,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GM-2

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20

Giá :

494,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media BTON BT-950GS-20

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SFP-GE

Giá :

494,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950SFP-GE

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-20A

Giá :

495,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter BTON BT-950GS-20A

Mua hàng

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/2E

Giá :

505,000 vnđ

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/2E

Mua hàng

Gigabit WDM Media Converter TP-LINK TL-FC311A-20

Giá :

520,000 vnđ

Gigabit WDM Media Converter TP-LINK TL-FC311A-20

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-20A

Giá :

522,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-20A

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-20B

Giá :

522,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112SB-20B

Mua hàng

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM40

Giá :

522,000 vnđ

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM40

Mua hàng

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112MA-2

Giá :

525,000 vnđ

Chuyển đổi Quang-Điện Media Converter WINTOP YT-8112MA-2

Mua hàng