Chuyển đổi Quang-điện

BỘ CHUYÊN ĐỔI QUANG ĐIỆN GNET HHD-220G-40

Giá :

1,265,000 vnđ

BỘ CHUYÊN ĐỔI QUANG ĐIỆN GNET HHD-220G-40

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1...

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Gigabit Ethernet sang quang (1 Sợi quang, Single mode, SC, 80KM) 3Onedata Model3012-SS-SC-80KM

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit APTEK APM110

Giá :

605,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit APTEK APM110

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit ApTek APM110-05

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit ApTek APM110-05

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit (B) ApTek AP1115-20B

Giá :

605,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit (B) ApTek AP1115-20B

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit (A) ApTek AP1113-20A

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit (A) ApTek AP1113-20A

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP100-20ADIP

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP100-20ADIP

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20S-PoE

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20S-PoE

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP110-20S

Giá :

476,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP110-20S

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20-PoE

Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20-PoE

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit ApTek AP110-20

Giá :

605,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit ApTek AP110-20

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20

Giá :

350,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20B

Giá :

350,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20B

Mua hàng

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20A

Giá :

350,000 vnđ

Chuyển đổi quang điện Media Converter ApTek AP100-20A

Mua hàng

Khung nguồn tập trung 14 media converter I GNC-RACK2U14 GNETCOM

Khung nguồn tập trung 14 media converter I GNC-RACK2U14 GNETCOM

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000Mps 1 sợi GNC-2111S-20A/B

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000Mps 1 sợi GNC-2111S-20A/B

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 GNETCOM GNC-1111S-20A/B

Bộ chuyển đổi quang điện GNETCOM GNC-1111S-20AB (10/100) 1 sợi

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện GNETCOM 2 Sợi GNC-2211S-20

Bộ chuyển đổi quang điện GNETCOM 2 Sợi GNC-2211S-20

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 GNETCOM GNC-1211S-20 (2 sợi) cao...

Giá :

2,000,000 vnđ

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 GNETCOM GNC-1211S-20 (2 sợi) cao cấp

Mua hàng

SFP Transceiver 100Base-FX Multi-mode D-Link DEM-211

Giá :

767,000 vnđ

SFP Transceiver 100Base-FX Multi-mode D-Link DEM-211

Mua hàng

SFP Transceiver 100BASE-FX Single-Mode D-Link DEM-210

Giá :

745,000 vnđ

SFP Transceiver 100BASE-FX Single-Mode D-Link DEM-210

Mua hàng

SFP Transceiver 100Base-BX-U Single-Mode D-Link DEM-220R

Giá :

730,000 vnđ

SFP Transceiver 100Base-BX-U Single-Mode D-Link DEM-220R

Mua hàng

SFP Transceiver Multimode Fiber D-Link DEM-311GT

SFP Transceiver Multimode Fiber D-Link DEM-311GT

Mua hàng

SFP Transceiver 100Base-BX-D Single-Mode D-Link DEM-220T

Giá :

730,000 vnđ

SFP Transceiver 100Base-BX-D Single-Mode D-Link DEM-220T

Mua hàng

SFP Transceiver Single-Mode Fiber D-Link DEM-310GT

SFP Transceiver Single-Mode Fiber D-Link DEM-310GT

Mua hàng

SFP Transceiver 1000BASE-SX multi-mode D-Link DEM-312GT2

SFP Transceiver 1000BASE-SX multi-mode D-Link DEM-312GT2

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-BX-U Single-mode D-Link DEM-330R

SFP Transceiver 1000Base-BX-U Single-mode D-Link DEM-330R

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-BX-D Single-mode D-Link DEM-330T

SFP Transceiver 1000Base-BX-D Single-mode D-Link DEM-330T

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-LX Single-mode D-Link DEM-314GT

SFP Transceiver 1000Base-LX Single-mode D-Link DEM-314GT

Mua hàng

SFP Transceiver 10/100/1000Base-T (UTP) D-Link DGS-712

SFP Transceiver 10/100/1000Base-T (UTP) D-Link DGS-712

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-BX-U Single-mode D-Link DEM-331R

SFP Transceiver 1000Base-BX-U Single-mode D-Link DEM-331R

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-LX Single-mode D-Link DEM-315GT

SFP Transceiver 1000Base-LX Single-mode D-Link DEM-315GT

Mua hàng

SFP Transceiver 1000Base-BX-D Single-mode D-Link DEM-331T

SFP Transceiver 1000Base-BX-D Single-mode D-Link DEM-331T

Mua hàng

10GBASE-T Copper SFP+ Transceiver D-Link DEM-410T

10GBASE-T Copper SFP+ Transceiver D-Link DEM-410T

Mua hàng

10GBASE-SR (Duplex LC) Multi-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-431XT

10GBASE-SR (Duplex LC) Multi-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-431XT

Mua hàng

10GBASE-LR (Duplex LC) Single-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-432XT

10GBASE-LR (Duplex LC) Single-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-432XT

Mua hàng

10GBASE-ER (Duplex LC) Single-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-433XT

10GBASE-ER (Duplex LC) Single-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-433XT

Mua hàng

10GBASE-LRM (Duplex LC) Multi-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-435XT

10GBASE-LRM (Duplex LC) Multi-mode SFP+ Transceiver D-Link DEM-435XT

Mua hàng

10GBASE-LR-BX-D (Simplex LC Connector) Multi-mode SFP+ Transceiver DEM-436XT-BXD

10GBASE-LR-BX-D (Simplex LC Connector) Multi-mode SFP+ Transceiver DEM-436XT-BXD

Mua hàng

10GBASE-LR-BX-U (Simplex LC Connector) Single-mode SFP+ Transceiver...

10GBASE-LR-BX-U (Simplex LC Connector) Single-mode SFP+ Transceiver DEM-436XT-BXU

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXD

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXD

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXU

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-437XT-BXU

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXD

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXD

Mua hàng

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXU

10G (Simplex LC) BiDi SFP+ Transceiver D-Link DEM-438XT-BXU

Mua hàng

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2801SR

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2801SR

Mua hàng

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2810LR

25 Gigabit SFP28 Transceiver D-Link DEM-S2810LR

Mua hàng

100GBase-SR4 Multi-mode QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2801Q-SR4

100GBase-SR4 Multi-mode QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2801Q-SR4

Mua hàng

100GBase-LR4 Single-mode (10 km) QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2810Q-LR4

100GBase-LR4 Single-mode (10 km) QSFP28 Transceiver D-Link DEM-Q2810Q-LR4

Mua hàng

Transceiver 40GBASE-SR4 Multi-mode QSFP+ D-Link DEM-QX01Q-SR4

Transceiver 40GBASE-SR4 Multi-mode QSFP+ D-Link DEM-QX01Q-SR4

Mua hàng

Transceiver 40G BASE-LR4 Single-mode, 10km QSFP+ D-Link DEM-QX10Q-LR4

Transceiver 40G BASE-LR4 Single-mode, 10km QSFP+ D-Link DEM-QX10Q-LR4

Mua hàng

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link...

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S301SX

Mua hàng

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link...

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S302SX

Mua hàng

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S310LX

Mua hàng

1‑port Mini‑GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1‑port Mini‑GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S330EX

Mua hàng

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S350LHX

Mua hàng

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link...

1‑port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX Single Mode Fiber Transceiver D-Link DIS-S380ZX

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Video Compressed HDMI+USB Converters BTON BT-HDMI-T/R

Giá :

3,240,000 vnđ

Bộ chuyển đổi Video Compressed HDMI+USB Converters BTON BT-HDMI-T/R

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện DAHUA OTE102T/OTE102R

Giá :

4,550,000 vnđ

Bộ chuyển đổi quang điện DAHUA OTE102T/OTE102R

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang điện DAHUA OTE103T/OTE103R

Giá :

1,638,000 vnđ

Bộ chuyển đổi quang điện DAHUA OTE103T/OTE103R

Mua hàng

Media Converter Rack NETONE NO- MCF14-S220

Giá :

3,276,000 vnđ

Media Converter Rack NETONE NO- MCF14-S220

Mua hàng

Media Converter Rack NETONE NO-MCF14-D220

Giá :

3,960,000 vnđ

Media Converter Rack NETONE NO-MCF14-D220

Mua hàng

10/100/1000M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-GSM20/8E

Giá :

2,575,000 vnđ

10/100/1000M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-GSM20/8E

Mua hàng

10/100/1000M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-GSM20/4E

Giá :

1,278,000 vnđ

10/100/1000M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-GSM20/4E

Mua hàng

10/100/1000M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-GSM20/2E

Giá :

666,000 vnđ

10/100/1000M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-GSM20/2E

Mua hàng

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/8E

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/8E

Mua hàng

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/4E

Giá :

846,000 vnđ

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/4E

Mua hàng

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/2E

Giá :

505,000 vnđ

10/100M Dual Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-SM20/2E

Mua hàng

10/100/1000M Single Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-GSM40A/B

Giá :

702,000 vnđ

10/100/1000M Single Fiber Single-Mode Media Converter NETONE NO-MCF-GSM40A/B

Mua hàng