Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5864-4KS2

Giá :

16,740,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5864-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5464-4KS2

Giá :

11,848,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5464-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5432-4KS2

Giá :

10,448,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5432-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5416-4KS2

Giá :

9,768,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5416-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 32 kênh DAHUA XVR5232AN-X

Giá :

8,292,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 32 kênh DAHUA XVR5232AN-X

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5232-4KS2

Giá :

7,740,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5232-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5216-4KS2

Giá :

6,420,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5216-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR7116HE-4KL-X

Giá :

6,408,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR7116HE-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình Penta-brid 8 kênh DAHUA DH-XVR7208A-4K-X

Giá :

6,408,000 vnđ

Đầu ghi hình Penta-brid 8 kênh DAHUA DH-XVR7208A-4K-X

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-4KL-X

Giá :

6,048,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR5208-4KS2

Giá :

5,928,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR5208-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 32 kênh DAHUA XVR4232AN-X

Giá :

5,915,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 32 kênh DAHUA XVR4232AN-X

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5116H-4KL-X

Giá :

5,665,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5116H-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-X

Giá :

4,968,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-X

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR4232-4KS2

Giá :

4,884,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR4232-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-4KL

Giá :

4,800,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-4KL

Mua hàng

Đầu ghi hình Penta-brid 8 kênh DAHUA DH-XVR7108HE-4KL-X

Giá :

4,416,000 vnđ

Đầu ghi hình Penta-brid 8 kênh DAHUA DH-XVR7108HE-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5116HS-X

Giá :

4,405,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5116HS-X

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR7104HE-4KL-X

Giá :

3,625,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR7104HE-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA DH-XVR5108H-4KL-X

Giá :

3,480,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA DH-XVR5108H-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108-8P-4KS2

Giá :

3,300,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108-8P-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L

Giá :

3,168,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L

Giá :

2,840,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1B04-4P/L

Giá :

2,600,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1B04-4P/L

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR4116HS-X

Giá :

2,485,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR4116HS-X

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-X

Giá :

2,480,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-X

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104-P-4KS2

Giá :

2,376,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104-P-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104H-4KL-X

Giá :

2,376,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104H-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L

Giá :

2,256,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-4KL-X

Giá :

2,232,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA DH-XVR5104HS-4KL-X

Giá :

2,172,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA DH-XVR5104HS-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình Penta-brid 4 kênh DAHUA DH-XVR5104HS-I3

Giá :

2,030,000 vnđ

Đầu ghi hình Penta-brid 4 kênh DAHUA DH-XVR5104HS-I3

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR4108HS-X1

Giá :

1,980,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR4108HS-X1

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L

Giá :

1,968,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR2116HS-4KS2

Giá :

1,956,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR2116HS-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L

Giá :

1,728,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR4108C-X1

Giá :

1,645,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR4108C-X1

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR4104HS-X1

Giá :

1,500,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR4104HS-X1

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104HS-X1

Giá :

1,488,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104HS-X1

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR4104C-X1

Giá :

1,368,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR4104C-X1

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H

Giá :

1,248,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR1A08

Giá :

1,236,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR1A08

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H

Giá :

1,152,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1B08HC/E

Giá :

1,116,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1B08HC/E

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1B04HC/E

Giá :

1,020,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1B04HC/E

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR1A04

Giá :

990,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR1A04

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-W-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-W-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh DAHUA DHI-NVR616-128-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh DAHUA DHI-NVR616-128-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh DAHUA DHI-NVR608-128-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh DAHUA DHI-NVR608-128-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA DHI-NVR616-64-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA DHI-NVR616-64-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR608-64-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR608-64-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA DHI-NVR5832-R-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA DHI-NVR5832-R-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR608-32-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR608-32-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5216-8P-I

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5216-8P-I

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR4216-I

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR4216-I

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 12 kênh cho camera giao thông DAHUA ITSE0804-GN5B-D

Đầu ghi hình camera IP 12 kênh cho camera giao thông DAHUA ITSE0804-GN5B-D

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR4208-8P-I

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR4208-8P-I

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108HS-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108HS-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh không dây DAHUA NVR4104HS-W-S2

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh không dây DAHUA NVR4104HS-W-S2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR4104HS-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR4104HS-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP/HDCVI/TVI/AHD 32 kênh DAHUA XVR5432L

Đầu ghi hình camera IP/HDCVI/TVI/AHD 32 kênh DAHUA XVR5432L

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-4KL-X

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-CVI 4 kênh DAHUA HCVR7204A

Đầu ghi hình HD-CVI 4 kênh DAHUA HCVR7204A

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-4M

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-4M

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-X1

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-X1

Mua hàng