Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1108HS-S3-DSS
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1104HS-S3-DSS
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-4KL-X

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-4KL-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5116H-4KL-X

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5116H-4KL-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-4KL-X

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-4KL-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104H-4KL-X

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104H-4KL-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-4KL-X

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-4KL-X
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR608-64-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR608-64-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR608-32-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR608-32-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5832-4KS2

Giá :

17,784,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5832-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5432-4KS2

Giá :

12,636,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5432-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5232-4KS2

Giá :

8,905,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5232-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR4232-4KS2

Giá :

6,019,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR4232-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5416-4KS2

Giá :

11,765,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5416-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5216-4KS2

Giá :

7,735,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5216-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR4216-4KS2

Giá :

5,161,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR4216-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR2B16

Giá :

4,303,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR2B16
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR4116HS-4KS2

Giá :

3,341,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR4116HS-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR2116HS-4KS2

Giá :

2,470,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR2116HS-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR5208-4KS2

Giá :

7,150,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR5208-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR4208-4KS2

Giá :

4,745,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR4208-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1B08HS-8P

Giá :

4,368,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1B08HS-8P
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108-8P-4KS2

Giá :

4,160,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108-8P-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR4108HS-4KS2

Giá :

2,769,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR4108HS-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108HS-4KS2

Giá :

2,145,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108HS-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1B08/L

Giá :

1,690,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1B08/L
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh không dây DAHUA NVR4104HS-W-S2

Giá :

3,926,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh không dây DAHUA NVR4104HS-W-S2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh không dây DAHUA NVR4104-W

Giá :

3,926,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh không dây DAHUA NVR4104-W
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1B04HS-4P

Giá :

3,120,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1B04HS-4P
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104-P-4KS2

Giá :

2,925,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104-P-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR4104HS-4KS2

Giá :

2,652,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR4104HS-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-4KS2

Giá :

1,950,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-4KS2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1B04/L

Giá :

1,560,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1B04/L
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP/HDCVI/TVI/AHD 32 kênh DAHUA XVR5432L

Giá :

14,404,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP/HDCVI/TVI/AHD 32 kênh DAHUA XVR5432L
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 32 kênh DAHUA XVR5232AN-X

Giá :

10,205,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 32 kênh DAHUA XVR5232AN-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 32 kênh DAHUA XVR5232AN-S2

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 32 kênh DAHUA XVR5232AN-S2
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 32 kênh DAHUA XVR4232AN-X

Giá :

7,280,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 32 kênh DAHUA XVR4232AN-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-4KL

Giá :

7,085,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-4KL
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-X

Giá :

6,110,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5116H-4KL

Giá :

5,967,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5116H-4KL
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-S2

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5216AN-S2
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5116HS-X

Giá :

4,277,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR5116HS-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR4116HS-X

Giá :

3,055,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR4116HS-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-4KL

Giá :

4,030,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-4KL
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-X

Giá :

3,289,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR4108HS-X1

Giá :

2,405,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR4108HS-X1
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR4108C-X1

Giá :

2,080,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR4108C-X1
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR1A08

Giá :

1,690,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR1A08
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR7104HE-4KL-X

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR7104HE-4KL-X
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104H-4M

Giá :

2,847,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104H-4M
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-4M

Giá :

2,405,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-4M
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104HS-X1

Giá :

2,080,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104HS-X1
Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-X

Giá :

1,950,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-X
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5464-4KS2

Giá :

13,845,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5464-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5864-4KS2

Giá :

20,176,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5864-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-W-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-W-4KS2

Mua hàng
- 15%

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR4104C-X1

Giá :

1,430,000 vnđ

1,690,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR4104C-X1

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR1A04

Giá :

1,111,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR1A04

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR4104HS-X1

Giá :

1,500,000 vnđ

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR4104HS-X1

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1B04-4P/L

Giá :

2,600,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1B04-4P/L

Mua hàng