Đèn LED DUHAL

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 5W DUHAL KFX0051

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 5W DUHAL KFX0051

- Công suất: 5W.

- Kích thước (ØxH): 100x45mm.

- KT lắp đặt: Ø76mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 3000K/6500K.

- Quang thông: 550lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 7W DUHAL KFX0071

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 7W DUHAL KFX0071

- Công suất: 7W.

- Kích thước (ØxH): 105x50mm.

- KT lắp đặt: Ø80mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 3000K/6500K.

- Quang thông: 770lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 9W DUHAL KFX0091

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 9W DUHAL KFX0091

- Công suất: 9W.

- Kích thước (ØxH): 115x60mm.

- KT lắp đặt: Ø90mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 3000K/6500K.

- Quang thông: 990lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 12W DUHAL KFX0121

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 12W DUHAL KFX0121

- Công suất: 12W.

- Kích thước (ØxH): 140x80mm.

- KT lắp đặt: Ø110mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 3000K/6500K.

- Quang thông: 1320lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0121

Giá :

189,000 vnđ

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0121

- Công suất: 12W.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Kích thước ØxH: 167x28mm.

- KT lắp đặt: Ø155mm.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 1260lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0091

Giá :

155,000 vnđ

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0091

- Công suất: 9W.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Kích thước ØxH: 144x28 mm.

- KT lắp đặt (mm): Ø130.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 940lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0061

Giá :

114,000 vnđ

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0061

- Công suất: 6W.

- Kích thước ØxH: 106x28 mm.

- KT lắp đặt (mm): Ø90.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 630lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED DUHAL KBBM0401

Giá :

320,000 vnđ

Bóng đèn LED DUHAL KBBM0401

- Công suất: 40W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 120x210 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 4400lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED DUHAL KBBM0301

Giá :

226,000 vnđ

Bóng đèn LED DUHAL KBBM0301

- Công suất: 30W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 100x180 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 3300lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED 20W DUHAL KBBM0201

Giá :

180,000 vnđ

Bóng đèn LED 20W DUHAL KBBM0201

- Công suất: 20W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 80x150 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 2200lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 12W DUHAL KBBM0121

Giá :

98,000 vnđ

Bóng đèn LED đổi màu 12W DUHAL KBBM0121

- Công suất: 12W.

- Kích thước ØxH: 82x115 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 1300lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 10W DUHAL KBBM0101

Giá :

92,000 vnđ

Bóng đèn LED đổi màu 10W DUHAL KBBM0101

- Công suất: 10W.

- Kích thước ØxH: 82x115 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 1100lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 9W DUHAL KBBM0091

Giá :

87,000 vnđ

Bóng đèn LED đổi màu 9W DUHAL KBBM0091

- Công suất: 9W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 65x127 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 900lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 7W DUHAL KBBM0071

Giá :

78,000 vnđ

Bóng đèn LED đổi màu 7W DUHAL KBBM0071

- Công suất: 7W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 60x109 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 740lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 5W DUHAL KBBM0051

Giá :

66,000 vnđ

Bóng LED đổi màu 5W DUHAL KBBM0051

- Công suất: 5W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 55x103 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 550lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 3W DUHAL KBBM0031

Giá :

58,000 vnđ

Bóng LED đổi màu 3W DUHAL KBBM0031

- Công suất: 3W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 55x103 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 330lm.

- CRI: >85.

Mua hàng
HOT

Đèn LED chống thấm 1x18W DUHAL LSI 140

Giá :

639,000 vnđ

Đèn LED chống thấm 1x18W DUHAL LSI 140
Mua hàng
HOT

Đèn LED chống thấm 2x9W DUHAL LSI 220

Giá :

768,000 vnđ

Đèn LED chống thấm 2x9W DUHAL LSI 220
Mua hàng
HOT

Đèn LED chống thấm 1x9W DUHAL LSI 120

Giá :

576,000 vnđ

Đèn LED chống thấm 1x9W DUHAL LSI 120
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x18W DUHAL LDD 440

Giá :

2,449,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x18W DUHAL LDD 440
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x18W DUHAL LDD 340

Giá :

2,018,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x18W DUHAL LDD 340
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LDD 240

Giá :

1,266,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LDD 240
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 1x18W DUHAL LDD 140

Giá :

808,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 1x18W DUHAL LDD 140
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn trần 2x9W DUHAL LDD 6220

Giá :

1,159,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn trần 2x9W DUHAL LDD 6220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x9W DUHAL LDD 420

Giá :

1,648,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x9W DUHAL LDD 420
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x9W DUHAL LDD 320

Giá :

1,268,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x9W DUHAL LDD 320
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LDD 220

Giá :

879,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LDD 220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 1x9W DUHAL LDD 120

Giá :

519,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 1x9W DUHAL LDD 120
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x18W DUHAL LBB 240

Giá :

468,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x18W DUHAL LBB 240
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x18W DUHAL LBB 140

Giá :

339,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x18W DUHAL LBB 140
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x9W DUHAL LBB 220

Giá :

276,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x9W DUHAL LBB 220
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x9W DUHAL LBB 120

Giá :

249,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x9W DUHAL LBB 120
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 36W DUHAL SLA218

Giá :

886,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 36W DUHAL SLA218
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL SLA309

Giá :

699,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL SLA309
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 60W DUHAL PQX125

Giá :

4,149,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 60W DUHAL PQX125
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 45W DUHAL PQX905

Giá :

3,216,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 45W DUHAL PQX905
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL PQX605

Giá :

2,149,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL PQX605
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 8W DUHAL DGV008A

Giá :

509,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 8W DUHAL DGV008A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 5W DUHAL DGV005A

Giá :

396,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 5W DUHAL DGV005A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 22W DUHAL DGT022A

Giá :

846,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 22W DUHAL DGT022A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 15W DUHAL DGT015A

Giá :

738,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 15W DUHAL DGT015A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 8W DUHAL DGT008A

Giá :

509,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 8W DUHAL DGT008A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 5W DUHAL DGT005A

Giá :

396,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 5W DUHAL DGT005A
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần nổi vuông 25W DUHAL DGV025N

Giá :

1,089,000 vnđ

Đèn LED gắn trần nổi vuông 25W DUHAL DGV025N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần nổi vuông 18W DUHAL DGV018N

Giá :

878,000 vnđ

Đèn LED gắn trần nổi vuông 18W DUHAL DGV018N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần nổi vuông 12W DUHAL DGV012N

Giá :

719,000 vnđ

Đèn LED gắn trần nổi vuông 12W DUHAL DGV012N
Mua hàng
HOT

Đèn LED chóa công nghiệp T5 36W DUHAL SAPA218

Giá :

508,000 vnđ

Đèn LED chóa công nghiệp T5 36W DUHAL SAPA218
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 22W DUHAL DGV022A

Giá :

846,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 22W DUHAL DGV022A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 15W DUHAL DGV015A

Giá :

738,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 15W DUHAL DGV015A
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 25W DUHAL DGT025N

Giá :

1,089,000 vnđ

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 25W DUHAL DGT025N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 18W DUHAL DGT018N

Giá :

878,000 vnđ

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 18W DUHAL DGT018N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 12W DUHAL DGT012N

Giá :

719,000 vnđ

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 12W DUHAL DGT012N
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần dạng vuông 25W DUHAL DGV025AN

Giá :

958,000 vnđ

Đèn LED âm trần dạng vuông 25W DUHAL DGV025AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần dạng vuông 18W DUHAL DGV018AN

Giá :

767,000 vnđ

Đèn LED âm trần dạng vuông 18W DUHAL DGV018AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần dạng vuông 12W DUHAL DGV012AN

Giá :

626,000 vnđ

Đèn LED âm trần dạng vuông 12W DUHAL DGV012AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 25W DUHAL DGT025AN

Giá :

958,000 vnđ

Đèn LED âm trần 25W DUHAL DGT025AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 18W DUHAL DGT018AN

Giá :

767,000 vnđ

Đèn LED âm trần 18W DUHAL DGT018AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 12W DUHAL DGT012AN

Giá :

626,000 vnđ

Đèn LED âm trần 12W DUHAL DGT012AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 64W DUHAL DGA205

Giá :

3,748,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 64W DUHAL DGA205
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA204

Giá :

2,159,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA204
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA203

Giá :

1,988,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA203
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 20W DUHAL DGA202

Giá :

999,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 20W DUHAL DGA202
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 12W DUHAL DGA201

Giá :

749,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 12W DUHAL DGA201
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 60W DUHAL SBNL560A

Giá :

249,000 vnđ

Bóng đèn LED 60W DUHAL SBNL560A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 40W DUHAL SBNL540A

Giá :

196,000 vnđ

Bóng đèn LED 40W DUHAL SBNL540A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530A

Giá :

168,000 vnđ

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520A

Giá :

136,000 vnđ

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530

Giá :

156,000 vnđ

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520

Giá :

126,000 vnđ

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 18W DUHAL DHA803B

Giá :

150,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 18W DUHAL DHA803B
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 18W DUHAL DHA803G

Giá :

150,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 18W DUHAL DHA803G
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 12W DUHAL DHA803R

Giá :

150,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 12W DUHAL DHA803R
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 7W DUHAL BNL507

Giá :

44,000 vnđ

Bóng đèn LED 7W DUHAL BNL507
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 5W DUHAL BNL505

Giá :

32,000 vnđ

Bóng đèn LED 5W DUHAL BNL505
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 3W DUHAL BNL503

Giá :

28,000 vnđ

Bóng đèn LED 3W DUHAL BNL503
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 6W DUDAL DHA801B

Giá :

90,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 6W DUDAL DHA801B
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 9W DUDAL DHA801G

Giá :

90,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 9W DUDAL DHA801G
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 6W DUDAL DHA801R

Giá :

90,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 6W DUDAL DHA801R
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED kiểu Batten 18W DUHAL SDHD118

Giá :

116,000 vnđ

Máng đèn LED kiểu Batten 18W DUHAL SDHD118
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED kiểu Batten 9W DUHAL SDHD109

Giá :

90,000 vnđ

Máng đèn LED kiểu Batten 9W DUHAL SDHD109
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp nano 18W DUHAL SDH1003

Giá :

88,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp nano 18W DUHAL SDH1003
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp nano 9W DUHAL SDH1001

Giá :

66,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp nano 9W DUHAL SDH1001
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp 18W DUHAL DHD803

Giá :

69,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp 18W DUHAL DHD803
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp 9W DUHAL DHD801

Giá :

53,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp 9W DUHAL DHD801
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tán quang 15W DUHAL DFA515

Giá :

397,000 vnđ

Đèn LED âm trần tán quang 15W DUHAL DFA515
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tán quang 9W DUHAL DFA509

Giá :

236,000 vnđ

Đèn LED âm trần tán quang 9W DUHAL DFA509
Mua hàng