Đèn LED DUHAL

HOT

Bóng đèn LED tuýp 9W DUHAL DHD801

Giá :

53,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp 9W DUHAL DHD801
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp 18W DUHAL DHD803

Giá :

69,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp 18W DUHAL DHD803
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp nano 9W DUHAL SDH1001

Giá :

66,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp nano 9W DUHAL SDH1001
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp nano 18W DUHAL SDH1003

Giá :

88,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp nano 18W DUHAL SDH1003
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED kiểu Batten 9W DUHAL SDHD109

Giá :

90,000 vnđ

Máng đèn LED kiểu Batten 9W DUHAL SDHD109
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED kiểu Batten 18W DUHAL SDHD118

Giá :

116,000 vnđ

Máng đèn LED kiểu Batten 18W DUHAL SDHD118
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 6W DUDAL DHA801R

Giá :

90,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 6W DUDAL DHA801R
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 9W DUDAL DHA801G

Giá :

90,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 9W DUDAL DHA801G
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 6W DUDAL DHA801B

Giá :

90,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 6W DUDAL DHA801B
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 3W DUHAL BNL503

Giá :

28,000 vnđ

Bóng đèn LED 3W DUHAL BNL503
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 5W DUHAL BNL505

Giá :

32,000 vnđ

Bóng đèn LED 5W DUHAL BNL505
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 7W DUHAL BNL507

Giá :

44,000 vnđ

Bóng đèn LED 7W DUHAL BNL507
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 12W DUHAL DHA803R

Giá :

150,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 12W DUHAL DHA803R
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 18W DUHAL DHA803G

Giá :

150,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 18W DUHAL DHA803G
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 18W DUHAL DHA803B

Giá :

150,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 18W DUHAL DHA803B
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520

Giá :

126,000 vnđ

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530

Giá :

156,000 vnđ

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520A

Giá :

136,000 vnđ

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530A

Giá :

168,000 vnđ

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 40W DUHAL SBNL540A

Giá :

196,000 vnđ

Bóng đèn LED 40W DUHAL SBNL540A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 60W DUHAL SBNL560A

Giá :

249,000 vnđ

Bóng đèn LED 60W DUHAL SBNL560A
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 12W DUHAL DGA201

Giá :

749,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 12W DUHAL DGA201
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 20W DUHAL DGA202

Giá :

999,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 20W DUHAL DGA202
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA203

Giá :

1,988,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA203
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA204

Giá :

2,159,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA204
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 64W DUHAL DGA205

Giá :

3,748,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 64W DUHAL DGA205
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 12W DUHAL DGT012AN

Giá :

626,000 vnđ

Đèn LED âm trần 12W DUHAL DGT012AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 18W DUHAL DGT018AN

Giá :

767,000 vnđ

Đèn LED âm trần 18W DUHAL DGT018AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 25W DUHAL DGT025AN

Giá :

958,000 vnđ

Đèn LED âm trần 25W DUHAL DGT025AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần dạng vuông 12W DUHAL DGV012AN

Giá :

626,000 vnđ

Đèn LED âm trần dạng vuông 12W DUHAL DGV012AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần dạng vuông 18W DUHAL DGV018AN

Giá :

767,000 vnđ

Đèn LED âm trần dạng vuông 18W DUHAL DGV018AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần dạng vuông 25W DUHAL DGV025AN

Giá :

958,000 vnđ

Đèn LED âm trần dạng vuông 25W DUHAL DGV025AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 12W DUHAL DGT012N

Giá :

719,000 vnđ

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 12W DUHAL DGT012N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 18W DUHAL DGT018N

Giá :

878,000 vnđ

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 18W DUHAL DGT018N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 25W DUHAL DGT025N

Giá :

1,089,000 vnđ

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 25W DUHAL DGT025N
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 15W DUHAL DGV015A

Giá :

738,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 15W DUHAL DGV015A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 22W DUHAL DGV022A

Giá :

846,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 22W DUHAL DGV022A
Mua hàng
HOT

Đèn LED chóa công nghiệp T5 36W DUHAL SAPA218

Giá :

508,000 vnđ

Đèn LED chóa công nghiệp T5 36W DUHAL SAPA218
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần nổi vuông 12W DUHAL DGV012N

Giá :

719,000 vnđ

Đèn LED gắn trần nổi vuông 12W DUHAL DGV012N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần nổi vuông 18W DUHAL DGV018N

Giá :

878,000 vnđ

Đèn LED gắn trần nổi vuông 18W DUHAL DGV018N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần nổi vuông 25W DUHAL DGV025N

Giá :

1,089,000 vnđ

Đèn LED gắn trần nổi vuông 25W DUHAL DGV025N
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 5W DUHAL DGT005A

Giá :

396,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 5W DUHAL DGT005A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 8W DUHAL DGT008A

Giá :

509,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 8W DUHAL DGT008A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 15W DUHAL DGT015A

Giá :

738,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 15W DUHAL DGT015A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 22W DUHAL DGT022A

Giá :

846,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 22W DUHAL DGT022A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 5W DUHAL DGV005A

Giá :

396,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 5W DUHAL DGV005A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 8W DUHAL DGV008A

Giá :

509,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 8W DUHAL DGV008A
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL PQX605

Giá :

2,149,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL PQX605
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 45W DUHAL PQX905

Giá :

3,216,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 45W DUHAL PQX905
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 60W DUHAL PQX125

Giá :

4,149,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 60W DUHAL PQX125
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL SLA309

Giá :

699,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL SLA309
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 36W DUHAL SLA218

Giá :

886,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 36W DUHAL SLA218
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x9W DUHAL LBB 120

Giá :

249,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x9W DUHAL LBB 120
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x9W DUHAL LBB 220

Giá :

276,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x9W DUHAL LBB 220
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x18W DUHAL LBB 140

Giá :

339,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x18W DUHAL LBB 140
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x18W DUHAL LBB 240

Giá :

468,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x18W DUHAL LBB 240
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 1x9W DUHAL LDD 120

Giá :

519,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 1x9W DUHAL LDD 120
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LDD 220

Giá :

879,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LDD 220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x9W DUHAL LDD 320

Giá :

1,268,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x9W DUHAL LDD 320
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x9W DUHAL LDD 420

Giá :

1,648,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x9W DUHAL LDD 420
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn trần 2x9W DUHAL LDD 6220

Giá :

1,159,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn trần 2x9W DUHAL LDD 6220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 1x18W DUHAL LDD 140

Giá :

808,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 1x18W DUHAL LDD 140
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LDD 240

Giá :

1,266,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LDD 240
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x18W DUHAL LDD 340

Giá :

2,018,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x18W DUHAL LDD 340
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x18W DUHAL LDD 440

Giá :

2,449,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x18W DUHAL LDD 440
Mua hàng
HOT

Đèn LED chống thấm 1x9W DUHAL LSI 120

Giá :

576,000 vnđ

Đèn LED chống thấm 1x9W DUHAL LSI 120
Mua hàng
HOT

Đèn LED chống thấm 2x9W DUHAL LSI 220

Giá :

768,000 vnđ

Đèn LED chống thấm 2x9W DUHAL LSI 220
Mua hàng
HOT

Đèn LED chống thấm 1x18W DUHAL LSI 140

Giá :

639,000 vnđ

Đèn LED chống thấm 1x18W DUHAL LSI 140
Mua hàng
HOT

Đèn LED chống thấm 2x18W DUHAL LSI 240

Giá :

868,000 vnđ

Đèn LED chống thấm 2x18W DUHAL LSI 240
Mua hàng
HOT

Đèn chóa công nghiệp 250W DUHAL HBM 250

Giá :

388,000 vnđ

Đèn chóa công nghiệp 250W DUHAL HBM 250
Mua hàng
HOT

Đèn chóa công nghiệp 125W DUHAL HDC 125

Giá :

188,000 vnđ

Đèn chóa công nghiệp 125W DUHAL HDC 125
Mua hàng
HOT

Đèn chóa công nghiệp 250W DUHAL HDC 250

Giá :

259,000 vnđ

Đèn chóa công nghiệp 250W DUHAL HDC 250
Mua hàng
HOT

Đèn chóa công nghiệp 400W DUHAL HDK 400

Giá :

658,000 vnđ

Đèn chóa công nghiệp 400W DUHAL HDK 400
Mua hàng
HOT

Hộp đựng ballast DUHAL HBL

Giá :

688,000 vnđ

Hộp đựng ballast DUHAL HBL
Mua hàng
HOT

Đèn sân thi đấu 400W DUHAL LSL 400

Giá :

2,448,000 vnđ

Đèn sân thi đấu 400W DUHAL LSL 400
Mua hàng
HOT

Đèn sân thi đấu 400W DUHAL LSH 400

Giá :

2,576,000 vnđ

Đèn sân thi đấu 400W DUHAL LSH 400
Mua hàng
HOT

Đèn sân thi đấu 1000W DUHAL LSH 1000

Giá :

3,149,000 vnđ

Đèn sân thi đấu 1000W DUHAL LSH 1000
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LDD 6240

Giá :

1,778,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LDD 6240
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 1x9W DUHAL LLA 120

Giá :

408,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 1x9W DUHAL LLA 120
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LLA 220

Giá :

656,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LLA 220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 3x9W DUHAL LLA 320

Giá :

1,048,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 3x9W DUHAL LLA 320
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 3x18W DUHAL LLA 340

Giá :

1,658,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 3x18W DUHAL LLA 340
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LLA 6220

Giá :

1,016,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LLA 6220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn trần 4x9W DUHAL LLA 420

Giá :

1,239,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn trần 4x9W DUHAL LLA 420
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 2x9W DUHAL LLN 6220

Giá :

1,016,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 2x9W DUHAL LLN 6220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 1x18W DUHAL LLN 140

Giá :

598,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 1x18W DUHAL LLN 140
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 2x18W DUHAL LLN 240

Giá :

928,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 2x18W DUHAL LLN 240
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 3x18W DUHAL LLN 340

Giá :

1,658,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 3x18W DUHAL LLN 340
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 4x18W DUHAL LLN 440

Giá :

1,798,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 4x18W DUHAL LLN 440
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 2x18W DUHAL LLN 6240

Giá :

1,589,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 2x18W DUHAL LLN 6240
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 4x18W DUHAL LLA 440

Giá :

1,798,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 4x18W DUHAL LLA 440
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LLA 6240

Giá :

1,589,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LLA 6240
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 1x9W DUHAL LLN 120

Giá :

408,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 1x9W DUHAL LLN 120
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LLP 220

Giá :

1,149,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LLP 220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 3x9W DUHAL LLP 320

Giá :

1,438,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 3x9W DUHAL LLP 320
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LLP 240

Giá :

1,589,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LLP 240
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang chống thấm gắn âm trần 2x18W DUHAL LSO 240/D

Giá :

2,047,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang chống thấm gắn âm trần 2x18W DUHAL LSO 240/D
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 2x9W DUHAL LLN 220

Giá :

656,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 2x9W DUHAL LLN 220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 3x9W DUHAL LLN 320

Giá :

1,048,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 3x9W DUHAL LLN 320
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 4x9W DUHAL LLN 420

Giá :

1,239,000 vnđ

Máng đèn LED tán quang gắn nổi 4x9W DUHAL LLN 420
Mua hàng