Đèn LED DUHAL

HOT

Đèn LED chống thấm 1x18W DUHAL LSI 140

Giá :

639,000 vnđ

Đèn LED chống thấm 1x18W DUHAL LSI 140
Mua hàng
HOT

Đèn LED chống thấm 2x9W DUHAL LSI 220

Giá :

768,000 vnđ

Đèn LED chống thấm 2x9W DUHAL LSI 220
Mua hàng
HOT

Đèn LED chống thấm 1x9W DUHAL LSI 120

Giá :

576,000 vnđ

Đèn LED chống thấm 1x9W DUHAL LSI 120
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x18W DUHAL LDD 440

Giá :

2,449,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x18W DUHAL LDD 440
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x18W DUHAL LDD 340

Giá :

2,018,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x18W DUHAL LDD 340
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LDD 240

Giá :

1,266,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x18W DUHAL LDD 240
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 1x18W DUHAL LDD 140

Giá :

808,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 1x18W DUHAL LDD 140
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn trần 2x9W DUHAL LDD 6220

Giá :

1,159,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn trần 2x9W DUHAL LDD 6220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x9W DUHAL LDD 420

Giá :

1,648,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 4x9W DUHAL LDD 420
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x9W DUHAL LDD 320

Giá :

1,268,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 3x9W DUHAL LDD 320
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LDD 220

Giá :

879,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn âm trần 2x9W DUHAL LDD 220
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 1x9W DUHAL LDD 120

Giá :

519,000 vnđ

Máng đèn LED phản quang gắn nổi 1x9W DUHAL LDD 120
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x18W DUHAL LBB 240

Giá :

468,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x18W DUHAL LBB 240
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x18W DUHAL LBB 140

Giá :

339,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x18W DUHAL LBB 140
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x9W DUHAL LBB 220

Giá :

276,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 2x9W DUHAL LBB 220
Mua hàng
HOT

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x9W DUHAL LBB 120

Giá :

249,000 vnđ

Đèn công nghiệp chóa phản quang 1x9W DUHAL LBB 120
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 36W DUHAL SLA218

Giá :

886,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 36W DUHAL SLA218
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL SLA309

Giá :

699,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL SLA309
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 60W DUHAL PQX125

Giá :

4,149,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 60W DUHAL PQX125
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 45W DUHAL PQX905

Giá :

3,216,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 45W DUHAL PQX905
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL PQX605

Giá :

2,149,000 vnđ

Máng đèn LED âm trần 30W DUHAL PQX605
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 8W DUHAL DGV008A

Giá :

509,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 8W DUHAL DGV008A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 5W DUHAL DGV005A

Giá :

396,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 5W DUHAL DGV005A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 22W DUHAL DGT022A

Giá :

846,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 22W DUHAL DGT022A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 15W DUHAL DGT015A

Giá :

738,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 15W DUHAL DGT015A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 8W DUHAL DGT008A

Giá :

509,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 8W DUHAL DGT008A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tròn driver rời 5W DUHAL DGT005A

Giá :

396,000 vnđ

Đèn LED âm trần tròn driver rời 5W DUHAL DGT005A
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần nổi vuông 25W DUHAL DGV025N

Giá :

1,089,000 vnđ

Đèn LED gắn trần nổi vuông 25W DUHAL DGV025N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần nổi vuông 18W DUHAL DGV018N

Giá :

878,000 vnđ

Đèn LED gắn trần nổi vuông 18W DUHAL DGV018N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần nổi vuông 12W DUHAL DGV012N

Giá :

719,000 vnđ

Đèn LED gắn trần nổi vuông 12W DUHAL DGV012N
Mua hàng
HOT

Đèn LED chóa công nghiệp T5 36W DUHAL SAPA218

Giá :

508,000 vnđ

Đèn LED chóa công nghiệp T5 36W DUHAL SAPA218
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 22W DUHAL DGV022A

Giá :

846,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 22W DUHAL DGV022A
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần vuông driver rời 15W DUHAL DGV015A

Giá :

738,000 vnđ

Đèn LED âm trần vuông driver rời 15W DUHAL DGV015A
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 25W DUHAL DGT025N

Giá :

1,089,000 vnđ

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 25W DUHAL DGT025N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 18W DUHAL DGT018N

Giá :

878,000 vnđ

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 18W DUHAL DGT018N
Mua hàng
HOT

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 12W DUHAL DGT012N

Giá :

719,000 vnđ

Đèn LED gắn trần dạng nổi tròn 12W DUHAL DGT012N
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần dạng vuông 25W DUHAL DGV025AN

Giá :

958,000 vnđ

Đèn LED âm trần dạng vuông 25W DUHAL DGV025AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần dạng vuông 18W DUHAL DGV018AN

Giá :

767,000 vnđ

Đèn LED âm trần dạng vuông 18W DUHAL DGV018AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần dạng vuông 12W DUHAL DGV012AN

Giá :

626,000 vnđ

Đèn LED âm trần dạng vuông 12W DUHAL DGV012AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 25W DUHAL DGT025AN

Giá :

958,000 vnđ

Đèn LED âm trần 25W DUHAL DGT025AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 18W DUHAL DGT018AN

Giá :

767,000 vnđ

Đèn LED âm trần 18W DUHAL DGT018AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 12W DUHAL DGT012AN

Giá :

626,000 vnđ

Đèn LED âm trần 12W DUHAL DGT012AN
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 64W DUHAL DGA205

Giá :

3,748,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 64W DUHAL DGA205
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA204

Giá :

2,159,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA204
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA203

Giá :

1,988,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 40W DUHAL DGA203
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 20W DUHAL DGA202

Giá :

999,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 20W DUHAL DGA202
Mua hàng
HOT

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 12W DUHAL DGA201

Giá :

749,000 vnđ

Đèn LED cao cấp gắn trần tấm 12W DUHAL DGA201
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 60W DUHAL SBNL560A

Giá :

249,000 vnđ

Bóng đèn LED 60W DUHAL SBNL560A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 40W DUHAL SBNL540A

Giá :

196,000 vnđ

Bóng đèn LED 40W DUHAL SBNL540A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530A

Giá :

168,000 vnđ

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520A

Giá :

136,000 vnđ

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520A
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530

Giá :

156,000 vnđ

Bóng đèn LED 30W DUHAL SBNL530
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520

Giá :

126,000 vnđ

Bóng đèn LED 20W DUHAL SBNL520
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 18W DUHAL DHA803B

Giá :

150,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 18W DUHAL DHA803B
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 18W DUHAL DHA803G

Giá :

150,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 18W DUHAL DHA803G
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 12W DUHAL DHA803R

Giá :

150,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 12W DUHAL DHA803R
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 7W DUHAL BNL507

Giá :

44,000 vnđ

Bóng đèn LED 7W DUHAL BNL507
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 5W DUHAL BNL505

Giá :

32,000 vnđ

Bóng đèn LED 5W DUHAL BNL505
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED 3W DUHAL BNL503

Giá :

28,000 vnđ

Bóng đèn LED 3W DUHAL BNL503
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 6W DUDAL DHA801B

Giá :

90,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh dương 6W DUDAL DHA801B
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 9W DUDAL DHA801G

Giá :

90,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu xanh lá 9W DUDAL DHA801G
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 6W DUDAL DHA801R

Giá :

90,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp màu đỏ 6W DUDAL DHA801R
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED kiểu Batten 18W DUHAL SDHD118

Giá :

116,000 vnđ

Máng đèn LED kiểu Batten 18W DUHAL SDHD118
Mua hàng
HOT

Máng đèn LED kiểu Batten 9W DUHAL SDHD109

Giá :

90,000 vnđ

Máng đèn LED kiểu Batten 9W DUHAL SDHD109
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp nano 18W DUHAL SDH1003

Giá :

88,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp nano 18W DUHAL SDH1003
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp nano 9W DUHAL SDH1001

Giá :

66,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp nano 9W DUHAL SDH1001
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp 18W DUHAL DHD803

Giá :

69,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp 18W DUHAL DHD803
Mua hàng
HOT

Bóng đèn LED tuýp 9W DUHAL DHD801

Giá :

53,000 vnđ

Bóng đèn LED tuýp 9W DUHAL DHD801
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tán quang 15W DUHAL DFA515

Giá :

397,000 vnđ

Đèn LED âm trần tán quang 15W DUHAL DFA515
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tán quang 9W DUHAL DFA509

Giá :

236,000 vnđ

Đèn LED âm trần tán quang 9W DUHAL DFA509
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tán quang 5W DUHAL DFA505

Giá :

166,000 vnđ

Đèn LED âm trần tán quang 5W DUHAL DFA505
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần tán quang 3W DUHAL DFA503

Giá :

128,000 vnđ

Đèn LED âm trần tán quang 3W DUHAL DFA503
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 18W DUHAL DFN218

Giá :

439,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 18W DUHAL DFN218
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 15W DUHAL DFN215

Giá :

348,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 15W DUHAL DFN215
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 12W DUHAL DFN212

Giá :

316,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 12W DUHAL DFN212
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 9W DUHAL DFN209

Giá :

269,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 9W DUHAL DFN209
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 7W DUHAL DFN207

Giá :

218,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 7W DUHAL DFN207
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 5W DUHAL DFN205

Giá :

186,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 5W DUHAL DFN205
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 3W DUHAL DFN203

Giá :

139,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 3W DUHAL DFN203
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 18W DUHAL DFA218

Giá :

399,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 18W DUHAL DFA218
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 15W DUHAL DFA215

Giá :

318,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 15W DUHAL DFA215
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 12W DUHAL DFA212

Giá :

286,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 12W DUHAL DFA212
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 9W DUHAL DFA209

Giá :

238,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 9W DUHAL DFA209
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 7W DUHAL DFA207

Giá :

198,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 7W DUHAL DFA207
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 5W DUHAL DFA205

Giá :

166,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 5W DUHAL DFA205
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 3W DUHAL DFA203

Giá :

129,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 3W DUHAL DFA203
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 28W DUHAL DFC208

Giá :

828,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 28W DUHAL DFC208
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 21W DUHAL DFC207

Giá :

676,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 21W DUHAL DFC207
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 14W DUHAL DFC206

Giá :

516,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 14W DUHAL DFC206
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 7W DUHAL DFC205

Giá :

349,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 7W DUHAL DFC205
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 12W DUHAL DFC204

Giá :

368,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 12W DUHAL DFC204
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 9W DUHAL DFC203

Giá :

309,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 9W DUHAL DFC203
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 6W DUHAL DFC202

Giá :

266,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 6W DUHAL DFC202
Mua hàng
HOT

Đèn LED chiếu điểm âm trần 3W DUHAL DFC201

Giá :

177,000 vnđ

Đèn LED chiếu điểm âm trần 3W DUHAL DFC201
Mua hàng
HOT

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA416

Giá :

1,566,000 vnđ

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA416
Mua hàng
HOT

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA415

Giá :

1,566,000 vnđ

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA415
Mua hàng
HOT

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA414

Giá :

886,000 vnđ

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA414
Mua hàng
HOT

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA413

Giá :

886,000 vnđ

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA413
Mua hàng
HOT

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA412

Giá :

636,000 vnđ

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA412
Mua hàng
HOT

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA411

Giá :

636,000 vnđ

Đèn LED Downlight chiếu điểm DUHAL DFA411
Mua hàng