HOT

Giá đỡ chống sét APC PRM24

Giá :

880,000 vnđ

Giá đỡ chống sét APC PRM24
Mua hàng
HOT

Thiết bị chống sét APC PNET1GB

Giá :

655,500 vnđ

Thiết bị chống sét APC PNET1GB
Mua hàng
HOT

Thiết bị chống sét cho đường thoại APC PTEL2

Giá :

575,000 vnđ

Thiết bị chống sét cho đường thoại APC PTEL2
Mua hàng
HOT

Thiết bị chống sét Module APC PNETR6

Giá :

448,500 vnđ

Thiết bị chống sét Module APC PNETR6
Mua hàng
HOT

Thiết bị chống sét APC PDIGTR

Giá :

460,000 vnđ

Thiết bị chống sét APC PDIGTR
Mua hàng
HOT

Thiết bị chống sét APC PTEL2R

Giá :

448,500 vnđ

Thiết bị chống sét APC PTEL2R
Mua hàng
HOT

Ổ cắm điện Rack ATS APC AP7723

Giá :

26,450,000 vnđ

Ổ cắm điện Rack ATS APC AP7723
Mua hàng
HOT

Thiết bị phân phối nguồn UPD APC AP7553

Giá :

8,510,000 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn UPD APC AP7553
Mua hàng
HOT

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9559

Giá :

4,887,500 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9559
Mua hàng
HOT

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9565

Giá :

3,967,500 vnđ

Thiết bị phân phối nguồn PDU APC AP9565
Mua hàng
HOT

Dây cáp điện từ APC AP9870

Dây cáp điện từ APC AP9870
Mua hàng
HOT

Dây cáp điện từ APC AP9877

Dây cáp điện từ APC AP9877
Mua hàng
HOT

Kệ dùng cho tủ Rack APC AR8123BLK

Giá :

5,704,000 vnđ

Kệ dùng cho tủ Rack APC AR8123BLK
Mua hàng
HOT

Kệ dùng cho tủ Rack APC AR8122BLK

Giá :

2,840,500 vnđ

Kệ dùng cho tủ Rack APC AR8122BLK
Mua hàng
HOT

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit for RT 3/5/8/10kVA APC SRTRK2

Giá :

3,760,500 vnđ

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit for RT 3/5/8/10kVA APC SRTRK2
Mua hàng
HOT

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit for RT 3/5/8/10kVA APC SURTRK2

Giá :

4,105,500 vnđ

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit for RT 3/5/8/10kVA APC SURTRK2
Mua hàng
HOT

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit APC SURTRK

Giá :

4,105,500 vnđ

Smart-UPS RT 19 inch Rail Kit APC SURTRK
Mua hàng
HOT

Tủ Rack APC AR3150

Giá :

44,332,500 vnđ

Tủ Rack APC AR3150
Mua hàng
HOT

Tủ Rack APC AR3100

Giá :

34,845,000 vnđ

Tủ Rack APC AR3100
Mua hàng
HOT

Pack pin 2 Rows 192V UPS APC SURT192RMXLBP2

Giá :

52,095,000 vnđ

Pack pin 2 Rows 192V UPS APC SURT192RMXLBP2
Mua hàng
HOT

Pack Pin 192V UPS APC SURT192XLBP

Giá :

17,710,000 vnđ

Pack Pin 192V UPS APC SURT192XLBP
Mua hàng
HOT

Pack pin 48V USP APC SURT48XLBP

Giá :

10,752,500 vnđ

Pack pin 48V USP APC SURT48XLBP
Mua hàng
HOT

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP2

Giá :

23,034,500 vnđ

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP2
Mua hàng
HOT

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP

Giá :

21,930,500 vnđ

Pack pin 192V UPS APC SRT192RMBP
Mua hàng
HOT

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP2

Giá :

19,607,500 vnđ

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP2
Mua hàng
HOT

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP

Giá :

19,699,500 vnđ

Pack Pin 192V UPS APC SRT192BP
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRILRK (with RailKit)

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRILRK (with RailKit)
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRILRK (with RailKit)

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRILRK (with RailKit)
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV2KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-BR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-BR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL

Bộ lưu điện UPS APC SRV1KIL
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV10KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV6KI-TW
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRIRK-AR

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRIRK-AR
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRIRK

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRIRK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRI

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRI
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRARK

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRARK
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRA

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KRA
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-TW

Bộ lưu điện UPS APC SRV3KI-TW
Mua hàng