HOT

Đầu ghi hình HDTVI 24 kênh HDPARAGON HDS-8124FTVI-HDMI/K

Giá :

38,724,000 vnđ

Đầu ghi hình HDTVI 24 kênh HDPARAGON HDS-8124FTVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HDTVI 24 kênh HDPARAGON HDS-8124TVI-HDMI/K

Giá :

27,744,000 vnđ

Đầu ghi hình HDTVI 24 kênh HDPARAGON HDS-8124TVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HDTVI 24 kênh HDPARAGON HDS-7324FTVI-HDMI/K

Giá :

32,256,000 vnđ

Đầu ghi hình HDTVI 24 kênh HDPARAGON HDS-7324FTVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HDTVI 24 kênh HDPARAGON HDS-7324TVI-HDMI/K

Giá :

19,512,000 vnđ

Đầu ghi hình HDTVI 24 kênh HDPARAGON HDS-7324TVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 24 kênh HDPARAGON HDS-7224TVI-HDMI/K

Giá :

10,368,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 24 kênh HDPARAGON HDS-7224TVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-8116TVI-HDMI/N

Giá :

35,664,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-8116TVI-HDMI/N
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 16 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7316FTVI-HDMI/K

Giá :

20,064,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 16 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7316FTVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 16 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI/K

Giá :

14,940,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 16 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 16 kênh HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/K

Giá :

9,696,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 16 kênh HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 16 kênh HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/K

Giá :

7,320,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 16 kênh HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 16 kênh HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/KE

Giá :

6,084,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 16 kênh HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/KE
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/NE

Giá :

2,988,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/NE
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-8108TVI-HDMI/N

Giá :

32,868,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-8108TVI-HDMI/N
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7308FTVI-HDMI/K

Giá :

15,552,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7308FTVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/K

Giá :

11,280,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/SE

Giá :

5,976,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/SE
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

Giá :

5,424,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KE

Giá :

4,812,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KE
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/K

Giá :

3,588,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/NE

Giá :

1,776,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/NE
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-8104TVI-HDMI/N

Giá :

30,180,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-8104TVI-HDMI/N
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7304FTVI-HDMI/K

Giá :

11,280,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7304FTVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI/K

Giá :

8,844,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh TURBO 4,0 HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/S

Giá :

3,780,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/S
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP

Giá :

3,480,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K

Giá :

2,928,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/K

Giá :

2,316,000 vnđ

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/K
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N

Giá :

1,404,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N
Mua hàng
HOT

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IRMF

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IRMF
Mua hàng
HOT

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2,0MP HDPARAGON HDS-PT7230TVI-IR

Giá :

18,480,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome hồng ngoại 2,0MP HDPARAGON HDS-PT7230TVI-IR
Mua hàng
HOT

Camera HD-TVI Speed Dome HDPARAGON HDS-PT5232TVI-DN

Giá :

14,976,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome HDPARAGON HDS-PT5232TVI-DN
Mua hàng
HOT

Camera 4 trong 1 Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7225TVI-IR

Giá :

9,960,000 vnđ

Camera 4 trong 1 Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT7225TVI-IR
Mua hàng
HOT

Camera HD-TVI Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5223TVI-DN

Giá :

10,524,000 vnđ

Camera HD-TVI Speed Dome 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5223TVI-DN
Mua hàng
HOT

Camera HD-TVI Speed Dome 1,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5123TVI-DN

Camera HD-TVI Speed Dome 1,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5123TVI-DN
Mua hàng
HOT

Camera Speed Dome TVI 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5215TVI-DN

Giá :

7,188,000 vnđ

Camera Speed Dome TVI 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-PT5215TVI-DN
Mua hàng
HOT

Camera HD-TVI Fisheye 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897TVI-360P

Giá :

5,064,000 vnđ

Camera HD-TVI Fisheye 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897TVI-360P
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5899TVI-IRZ6F

Giá :

3,444,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5899TVI-IRZ6F
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5887STVI-IRZ3F

Giá :

1,860,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5887STVI-IRZ3F
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5899TVI-IR3F

Giá :

1,896,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5899TVI-IR3F
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5899TVI-IRF

Giá :

1,776,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5899TVI-IRF
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897STVI-IRZ3F

Giá :

3,396,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897STVI-IRZ3F
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897STVI-IR3F

Giá :

2,004,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897STVI-IR3F
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897STVI-IRMF

Giá :

1,776,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897STVI-IRMF
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897DTVI-IRZ3

Giá :

1,956,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897DTVI-IRZ3
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897DTVI-IR3

Giá :

1,116,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897DTVI-IR3
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897DTVI-IRM

Giá :

972,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 5,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5897DTVI-IRM
Mua hàng
HOT

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5895TVI-VFIRZ3

Giá :

3,504,000 vnđ

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5895TVI-VFIRZ3
Mua hàng
HOT

Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 3,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5895DTVI-IRM

Giá :

780,000 vnđ

Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 3,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5895DTVI-IRM
Mua hàng
HOT

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5887STVI-IR3

Giá :

1,500,000 vnđ

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5887STVI-IR3
Mua hàng
HOT

Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5887STVI-IRM

Giá :

1,180,000 vnđ

Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5887STVI-IRM
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5887STVI-IR3F

Giá :

1,140,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5887STVI-IR3F
Mua hàng
HOT

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5887STVI-IRMF

Giá :

1,032,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2,0 Megapixel HDPARAGON HDS-5887STVI-IRMF
Mua hàng