Hội nghị truyền hình

Phần mềm mở rộng tính năng dùng cho hội nghị truyền hình...

Phần mềm mở rộng tính năng dùng cho hội nghị truyền hình PANASONIC

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình Polycom EagleEye MSR

Camera hội nghị truyền hình Polycom EagleEye MSR

Mua hàng

Polycom Studio USB 4K Video Bar (7200-85830-102)

Polycom Studio USB 4K Video Bar (7200-85830-102)

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3220

Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3220

Mua hàng

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Small Business)

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Small Business)

Mua hàng

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Basic)

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Basic)

Mua hàng

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Pro)

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Pro)

Mua hàng

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-16 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-16 (Server 2U)

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-25 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-25 (Server 2U)

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-32 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-32 (Server 2U)

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-49 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-49 (Server 2U)

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-98 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-98 (Server 2U)

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-120 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-120 (Server 2U)

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AIKYO AMF85

Camera hội nghị truyền hình AIKYO AMF85

Mua hàng