Hội nghị truyền hình

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER C36i

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER C36i

Mua hàng

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER E32c

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER E32c

Mua hàng

Tủ sạc và đồng bộ dữ liệu AVER E24c

Tủ sạc và đồng bộ dữ liệu AVER E24c

Mua hàng

Bộ điều khiển camera hội nghị PTZ AVER CL01

Bộ điều khiển camera hội nghị PTZ AVER CL01

Mua hàng

Microphone mở rộng cho hệ thống AVER SVC

Microphone mở rộng cho hệ thống AVER SVC

Mua hàng

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Mua hàng

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Mua hàng

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520+

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520+

Mua hàng

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VB342+

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VB342+

Mua hàng

Camera Tracking đào tạo từ xa AVER DL30

Camera Tracking đào tạo từ xa AVER DL30

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER PTC500S

Camera hội nghị truyền hình AVER PTC500S

Mua hàng

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310U

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310U

Mua hàng

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310H

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310H

Mua hàng

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310

Mua hàng

Camera hội nghị auto tracking AVER PTC115

Camera hội nghị auto tracking AVER PTC115

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM340+

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM340+

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM130

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM130

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro (PoE)

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro (PoE)

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM540

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM540

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC500

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC500

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC100

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC100

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC130

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC130

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC150

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC150

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC158

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC158

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC170

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC170

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC300

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC300

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC350

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC350

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC540

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC540

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC520 Pro

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC520 Pro

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB342+

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB342+

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB130

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB130

Mua hàng

Thiết bị MCU điều khiển đa điểm SONY PCS-VCSH24

Thiết bị MCU điều khiển đa điểm SONY PCS-VCSH24

Mua hàng

Thiết bị MCU điều khiển đa điểm SONY PCS-VCSH16

Thiết bị MCU điều khiển đa điểm SONY PCS-VCSH16

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XL55

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XL55

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XA80

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XA80

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XA55

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XA55

Mua hàng

Thiết bị Hội nghị truyền hình SONY PCS-XG80

Thiết bị Hội nghị truyền hình SONY PCS-XG80

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XG55

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XG55

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-G60DP

Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-G60DP

Mua hàng

Màn hình tương tác 86-inch MAXHUB C86FA

Giá :

258,668,000 vnđ

Màn hình tương tác 86-inch MAXHUB C86FA

Mua hàng

Màn hình tương tác 75-inch MAXHUB C75FA

Giá :

177,190,000 vnđ

Màn hình tương tác 75-inch MAXHUB C75FA

Mua hàng

Màn hình tương tác 65-inch MAXHUB C65FA

Giá :

115,996,000 vnđ

Màn hình tương tác 65-inch MAXHUB C65FA

Mua hàng

Màn hình tương tác 55-inch MAXHUB C55FA

Giá :

86,574,000 vnđ

Màn hình tương tác 55-inch MAXHUB C55FA

Mua hàng

Wireless Dongle MAXHUB WT01A

Giá :

5,640,000 vnđ

Wireless Dongle MAXHUB WT01A

Mua hàng

Thiết bị trình chiếu không dây MAXHUB WB01

Giá :

18,198,000 vnđ

Thiết bị trình chiếu không dây MAXHUB WB01

Mua hàng

Camera hội nghị MAXHUB UC M30

Giá :

24,485,000 vnđ

Camera hội nghị MAXHUB UC M30

Mua hàng

Camera hội nghị MAXHUB UC P10

Giá :

27,495,000 vnđ

Camera hội nghị MAXHUB UC P10

Mua hàng

Camera hội nghị MAXHUB UC W21

Giá :

8,269,000 vnđ

Camera hội nghị MAXHUB UC W21

Mua hàng

Camera hội nghị MAXHUB UC W20

Giá :

6,251,000 vnđ

Camera hội nghị MAXHUB UC W20

Mua hàng

Camera hội nghị MAXHUB UC W10

Giá :

2,444,000 vnđ

Camera hội nghị MAXHUB UC W10

Mua hàng

Loa hội nghị không dây Bluetooth MAXHUB BM21E

Giá :

6,298,000 vnđ

Loa hội nghị không dây Bluetooth MAXHUB BM21E

Mua hàng

Loa hội nghị không dây Bluetooth MAXHUB BM21

Giá :

9,776,000 vnđ

Loa hội nghị không dây Bluetooth MAXHUB BM21

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình MAXHUB UC S10

Giá :

27,119,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình MAXHUB UC S10

Mua hàng

Hub kết nối Jabra PanaCast USB-A Hub

Giá :

2,076,000 vnđ

Hub kết nối Jabra PanaCast USB-A Hub

Mua hàng

Cáp kết nối Jabra PanaCast USB Cable

Giá :

396,000 vnđ

Cáp kết nối Jabra PanaCast USB Cable

Mua hàng

Giá để bàn Jabra PanaCast Table Stand

Giá :

1,320,000 vnđ

Giá để bàn Jabra PanaCast Table Stand

Mua hàng

Camera hội nghị Jabra Panacast MS

Giá :

24,240,000 vnđ

Camera hội nghị Jabra Panacast MS

Mua hàng