Access Control GeoVision

Bộ điều khiển truy cập GeoVision GV-AS8111

Bộ điều khiển truy cập GeoVision GV-AS8111

Mua hàng

Bộ điều khiển truy cập GeoVision GV-AS4111

Bộ điều khiển truy cập GeoVision GV-AS4111

Mua hàng

Đầu đọc vân tay GeoVision GV-GF1922 với cảm biến quang học...

Đầu đọc vân tay GeoVision GV-GF1922 với cảm biến quang học (13,56MHz)

Mua hàng

Geovision GV-AS120

Geovision GV-AS120 Controller with built-in Card Reader 

Mua hàng

Đầu đọc bãi đậu xe RFID GeoVision GV-RU9003 UHF

Đầu đọc bãi đậu xe RFID GeoVision GV-RU9003 UHF

Mua hàng

Đầu đọc thẻ GeoVision GV-RK1352

Đầu đọc thẻ GeoVision GV-RK1352 

Mua hàng

Geovision GV-IB65

Geovision GV-IB65 Infrared Button 81-IRBIB65-001 - 4.53 x 2.76 x 1.18 in

Mua hàng
HOT

Geovision PB22

Geovision PB22 Push Button Switch 81-PB220-001

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Geovision GV-WTR Wiegand sang RS485

Bộ chuyển đổi Geovision GV-WTR Wiegand sang RS485

Mua hàng

Geovision GV-Reader 1251

Geovision GV-Reader 1251 Card Reader

Mua hàng

Geovision GV-PCR1352 13.56MHz Mifare Enrollment Reader

Geovision GV-PCR1352 13.56MHz Mifare Enrollment Reader

Mua hàng

Geovision GV-PCR1251

Geovision GV-PCR1251 Enrollment Reader

Mua hàng

Geovision GV-IB85

Geovision GV-IB85 Infrared Button

Mua hàng

Đầu đọc vân tay GeoVision GV-GF1921

Đầu đọc vân tay GeoVision GV-GF1921 

Mua hàng

Bộ điều khiển IP 1 cửa Geovision GV-AS1010

Bộ điều khiển IP 1 cửa Geovision GV-AS1010

Mua hàng

GeoVision GV-AS1520 Bộ điều khiển bãi đậu xe GeoVision GV-AS1520...

Bộ điều khiển bãi đậu xe GeoVision GV-AS1520 với đầu đọc UHF RFID tích hợp

Mua hàng

Đầu đọc nhận dạng khuôn mặt GeoVision GV-FR2020

Đầu đọc nhận dạng khuôn mặt GeoVision GV-FR2020

Mua hàng

Bộ điều khiển IP 4 cửa GeoVision GV-AS4110

Bộ điều khiển IP 4 cửa GeoVision GV-AS4110

Mua hàng

Bộ điều khiển IP 8 cửa GeoVision GV-AS8110

Bộ điều khiển IP 8 cửa GeoVision GV-AS8110

Mua hàng

Bộ điều khiển thang máy 24 tầng GeoVision GV-EV48-24

Bộ điều khiển thang máy 24 tầng GeoVision GV-EV48-24

Mua hàng

Đầu đọc tần số xa RFID UHF ngoài trời 26 bit Geovision GV-RU9003

Đầu đọc tần số xa RFID UHF ngoài trời 26 bit Geovision GV-RU9003

Mua hàng

Đầu đọc thẻ Geovision GV-PCR1251 125KHz

Đầu đọc thẻ Geovision GV-PCR1251 125KHz

Mua hàng