Đầu đọc vân tay GeoVision GV-GF1922 với cảm biến quang học (13,56MHz)

Đầu đọc vân tay GeoVision GV-GF1922 với cảm biến quang học (13,56MHz)

  • MS 000007484
  • GEOVISION
Giá : Liên hệ

Đầu đọc vân tay GeoVision GV-GF1922 với cảm biến quang học (13,56MHz)

Đầu đọc vân tay GeoVision GV-GF1922 với cảm biến quang học (13,56MHz)

- 13,56MHz

- Làm việc với Bộ điều khiển GV-AS / GV-EV và GV-ASManager

- Có thể là một đầu đọc dấu vân tay độc lập

- Ba loại chế độ truy cập: chỉ thẻ, chỉ vân tay và thẻ cộng với dấu vân tay

- Kết nối với Bộ điều khiển GV-AS thông qua giao diện TCP / IP (WAN)

- Đăng ký vân tay thông qua kết nối TCP / IP với GV-ASManager (Chế độ chỉ vân tay)

Ghi chú: 

- Để đồng bộ hóa dữ liệu với GV-ASController và GV-ASManager thông qua Ethernet, nó chỉ hỗ trợ phiên bản phần mềm điều khiển và phiên bản phần mềm sau: 

- GV-ASManager: V4.0 trở lên

- GV-AS210 / 410/810: V1.1 trở lên

- GV-AS2110 / 4110/8110: V1.23 trở lên

- GV-GF1921 / 1922 không hỗ trợ bộ điều khiển của bên thứ ba.

Tổng quát

- Đầu đọc dấu vân tay có thể hoạt động với Bộ điều khiển GV-AS / GV-EV và GV-ASManager để tạo ra một hệ thống kiểm soát truy cập hoàn chỉnh. Ba loại chế độ hoạt động được hỗ trợ: Thẻ + Vân tay, Chỉ vân tay và Chỉ thẻ.

Bình luận