Báo cháy HORING

Đầu báo khói và nhiệt HORING AH-0315-2

Đầu báo khói và nhiệt HORING AH-0315-2

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HORING AH-9616

Đầu báo nhiệt cố định HORING AH-9616

Mua hàng

Đầu báo khói tại chỗ HORING AHSS-871

Đầu báo khói tại chỗ HORING AHSS-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212-5L

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212-5L

Mua hàng

Đèn báo cháy HORING AH-9719

Giá :

160,000 vnđ

Đèn báo cháy HORING AH-9719

Mua hàng

Đèn báo phòng HORING AH-413

Giá :

160,000 vnđ

Đèn báo phòng HORING AH-413

Mua hàng

Đầu dò nhiệt gia tăng HORING AHR-871

Giá :

190,000 vnđ

Đầu dò nhiệt gia tăng HORING AHR-871

Mua hàng

Nút ấn khẩn vuông HORING AH-0217

Giá :

220,000 vnđ

Nút ấn khẩn vuông HORING AH-0217

Mua hàng

Chuông báo cháy HORING NQ-418

Giá :

250,000 vnđ

Chuông báo cháy HORING NQ-418

Mua hàng

Chuông báo cháy 4inch 24V HORING NQ-418

Giá :

250,000 vnđ

Chuông báo cháy 4inch 24V HORING NQ-418

Mua hàng

Đầu dò nhiệt cố định HORING AH-9920

Giá :

260,000 vnđ

Đầu dò nhiệt cố định HORING AH-9920

Mua hàng

Nút nhấn khẩn tròn lắp chìm HORING AH-9717

Giá :

260,000 vnđ

Nút nhấn khẩn tròn lắp chìm HORING AH-9717

Mua hàng

Đầu dò khói HORING NQ-9S

Giá :

260,000 vnđ

Đầu dò khói HORING NQ-9S

Mua hàng

Chuông báo cháy 4inch 24VDC HORING AH-9718

Giá :

260,000 vnđ

Chuông báo cháy 4inch 24VDC HORING AH-9718

Mua hàng

Đầu dò nhiệt HORING NQ-9F

Giá :

275,000 vnđ

Đầu dò nhiệt HORING NQ-9F

Mua hàng

Nút ấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ HORING AH-0217

Giá :

280,000 vnđ

Nút ấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ HORING AH-0217

Mua hàng

Chuông báo cháy HORING NQ-618

Giá :

290,000 vnđ

Chuông báo cháy HORING NQ-618

Mua hàng

Chuông báo cháy 6inch 24VDC HORING NQ-618

Giá :

310,000 vnđ

Chuông báo cháy 6inch 24VDC HORING NQ-618

Mua hàng

Đầu báo khói và nhiệt HORING Q05-2

Giá :

315,000 vnđ

Đầu báo khói và nhiệt HORING Q05-2

Mua hàng

Nút nhấn khẩn tròn lắp nổi HORING AH-9717

Giá :

320,000 vnđ

Nút nhấn khẩn tròn lắp nổi HORING AH-9717

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-2

Giá :

340,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-2

Mua hàng

Chai xịt khói HORING AH-03151

Giá :

350,000 vnđ

Chai xịt khói HORING AH-03151

Mua hàng

Chuông báo cháy 6inch 12VDC HORING NQ-618

Giá :

350,000 vnđ

Chuông báo cháy 6inch 12VDC HORING NQ-618

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-4

Giá :

380,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang học HORING AH-0311-4

Mua hàng

Còi báo động HORING AH-03127-S

Giá :

390,000 vnđ

Còi báo động HORING AH-03127-S

Mua hàng

Còi đèn báo động HORING AH-03127-BS

Giá :

460,000 vnđ

Còi đèn báo động HORING AH-03127-BS

Mua hàng

Đầu dò khí Gas HORING AHG-982-24B

Giá :

533,000 vnđ

Đầu dò khí Gas HORING AHG-982-24B

Mua hàng

Đầu dò khí gas HORING AH-0822

Giá :

580,000 vnđ

Đầu dò khí gas HORING AH-0822

Mua hàng

Còi báo cháy địa chỉ HORING TBR9-S

Giá :

715,000 vnđ

Còi báo cháy địa chỉ HORING TBR9-S

Mua hàng

Bảng báo xả khí HORING AH-03233

Giá :

860,000 vnđ

Bảng báo xả khí HORING AH-03233

Mua hàng

Còi đèn báo cháy địa chỉ HORING TBR9-BSR

Giá :

1,066,000 vnđ

Còi đèn báo cháy địa chỉ HORING TBR9-BSR

Mua hàng

Điều khiển xả khí bằng tay HORING AH-03232

Giá :

1,080,000 vnđ

Điều khiển xả khí bằng tay HORING AH-03232

Mua hàng

Điều khiển xả khí bằng tay HORING QSP-32

Giá :

1,105,000 vnđ

Điều khiển xả khí bằng tay HORING QSP-32

Mua hàng

Đầu dò khí CO HORING NDKB1

Giá :

1,485,000 vnđ

Đầu dò khí CO HORING NDKB1

Mua hàng

Đầu dò lửa HORING AH-0014

Giá :

2,480,000 vnđ

Đầu dò lửa HORING AH-0014

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 5 kênh HORING 5-QA12

Giá :

4,510,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 5 kênh HORING 5-QA12

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 4 kênh HORING AH-00212-4L

Giá :

4,584,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 4 kênh HORING AH-00212-4L

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 4 kênh HORING AH-00212

Giá :

4,966,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 4 kênh HORING AH-00212

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 kênh HORING AH-00212-8L

Giá :

5,125,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 kênh HORING AH-00212-8L

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212

Giá :

5,291,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212

Mua hàng

Cây thử khói và nhiệt HORING AH-03128

Giá :

5,400,000 vnđ

Cây thử khói và nhiệt HORING AH-03128

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 6 kênh HORING AH-00212

Giá :

5,434,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 6 kênh HORING AH-00212

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 10 kênh HORING AH-00212-10L

Giá :

5,544,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 10 kênh HORING AH-00212-10L

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 10 kênh HORING QA12

Giá :

5,580,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 10 kênh HORING QA12

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 kênh HORING AH-00212

Giá :

5,860,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 kênh HORING AH-00212

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 10 kênh HORING AH-00212

Giá :

6,260,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 10 kênh HORING AH-00212

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 6 kênh HORING AH-02212-6L

Giá :

6,630,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 6 kênh HORING AH-02212-6L

Mua hàng

Thiết bị tháo đầu báo HORING AH-07128

Giá :

6,760,000 vnđ

Thiết bị tháo đầu báo HORING AH-07128

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 15 kênh HORING AHC-871

Giá :

6,980,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 15 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HORING AH-02120

Giá :

7,480,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HORING AH-02120

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 vùng HORING QSP-120

Giá :

7,748,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 20 kênh HORING AHC-871

Giá :

8,280,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 20 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 2 vùng HORING QSP-120

Giá :

9,438,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 2 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 3 vùng HORING QSP-120

Giá :

11,150,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 3 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 25 kênh HORING AHC-871

Giá :

11,680,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 25 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 4 vùng HORING QSP-120

Giá :

12,805,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 4 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 30 kênh HORING AHC-871

Giá :

12,980,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 30 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 5 vùng HORING QSP-120

Giá :

14,485,000 vnđ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 5 vùng HORING QSP-120

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 35 kênh HORING AHC-871

Giá :

15,580,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 35 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 40 kênh HORING AHC-871

Giá :

16,250,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 40 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ địa chỉ HORING QA-24

Giá :

17,446,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ địa chỉ HORING QA-24

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 45 kênh HORING AHC-871

Giá :

17,450,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 45 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 50 kênh HORING AHC-871

Giá :

17,850,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 50 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

19,605,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop 500 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

20,293,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop 500 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 55 kênh HORING AHC-871

Giá :

21,252,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 55 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 60 kênh HORING AHC-871

Giá :

21,795,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 60 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop 750 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

22,659,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop 750 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop 1000 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

23,348,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop 1000 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 65 kênh HORING AHC-871

Giá :

23,352,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 65 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 70 kênh HORING AHC-871

Giá :

23,835,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 70 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 1500 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

25,332,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 1500 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop 1250 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

26,442,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop 1250 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 75 kênh HORING AHC-871

Giá :

26,592,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 75 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 80 kênh HORING AHC-871

Giá :

27,195,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 80 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

27,443,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 250 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop 1750 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

29,861,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop 1750 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop 2000 địa chỉ HORING QA-16

Giá :

30,862,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop 2000 địa chỉ HORING QA-16

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 85 kênh HORING AHC-871

Giá :

39,195,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 85 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 90 kênh HORING AHC-871

Giá :

39,675,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 90 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 95 kênh HORING AHC-871

Giá :

40,875,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 95 kênh HORING AHC-871

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 100 kênh HORING AHC-871

Giá :

41,475,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 100 kênh HORING AHC-871

Mua hàng