Cáp mạng và phụ kiện

Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)

Giá :

5,640,000 vnđ

Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)

Mua hàng

Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)

Giá :

4,380,000 vnđ

Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)

Mua hàng

Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PE-200

Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PE-200

Mua hàng

Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-200

Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-200

Mua hàng

Cáp mạng CAT.6 FTP ENSOHO (EN-U6BC23)

Giá :

2,860,000 vnđ

Cáp mạng CAT.6 FTP ENSOHO (EN-U6BC23)

Mua hàng

Cáp mạng CAT.6 FTP ENSOHO (EN-U6BC24+)

Giá :

2,678,000 vnđ

Cáp mạng CAT.6 FTP ENSOHO (EN-U6BC24+)

Mua hàng

Cáp mạng CAT.6 FTP ENSOHO (EN-F6CA24)

Giá :

1,274,000 vnđ

Cáp mạng CAT.6 FTP ENSOHO (EN-F6CA24)

Mua hàng

Cáp mạng CAT.6 UTP ENSOHO (EN-U6CA24)

Giá :

1,001,000 vnđ

Cáp mạng CAT.6 UTP ENSOHO (EN-U6CA24)

Mua hàng

Cáp mạng CAT.5e FTP ENSOHO (EN-F5BC24)

Giá :

2,925,000 vnđ

Cáp mạng CAT.5e FTP ENSOHO (EN-F5BC24)

Mua hàng

Cáp mạng CAT.5e UTP ENSOHO (EN-U5BC24)

Giá :

2,184,000 vnđ

Cáp mạng CAT.5e UTP ENSOHO (EN-U5BC24)

Mua hàng

Cáp mạng CAT.5e FTP ENSOHO (EN-F5CA24)

Giá :

1,027,000 vnđ

Cáp mạng CAT.5e FTP ENSOHO (EN-F5CA24)

Mua hàng

Cáp mạng CAT.5e UTP ENSOHO (EN-U5CA24)

Giá :

806,000 vnđ

Cáp mạng CAT.5e UTP ENSOHO (EN-U5CA24)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8 sợi Single mode COMMSCOPE (760003939)

Giá :

39,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8 sợi Single mode COMMSCOPE (760003939)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427453-4)

Giá :

56,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427453-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427452-4)

Giá :

28,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427452-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427451-4)

Giá :

28,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427451-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 6FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427450-4)

Giá :

28,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 6FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427450-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427453-3)

Giá :

216,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427453-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427453-3)

Giá :

216,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427453-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427453-3)

Giá :

216,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427453-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427453-3)

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427453-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427452-3)

Giá :

105,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427452-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427452-3)

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427452-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427452-3)

Giá :

105,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427452-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427452-3)

Giá :

105,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427452-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427451-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427451-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427451-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427451-3)

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-6A FTP (884024508/10)

Giá :

3,880,000 vnđ

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-6A FTP (884024508/10)

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT6 4 đôi UTP (1427071-4)

Cáp mạng COMMSCOPE CAT6 4 đôi UTP (1427071-4)

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT5E 4 đôi U/UTP (884024914/10)

Cáp mạng COMMSCOPE CAT5E 4 đôi U/UTP (884024914/10)

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT6A 4 đôi UTP (1427071-6)

Cáp mạng COMMSCOPE CAT6A 4 đôi UTP (1427071-6)

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort Male ra HDMI Male dài 1.5 mét UGREEN 10239

Giá :

255,000 vnđ

Dây cáp DisplayPort Male ra HDMI Male dài 1.5 mét UGREEN 10239

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort Male ra HDMI Male dài 3 mét UGREEN 10203

Giá :

310,000 vnđ

Dây cáp DisplayPort Male ra HDMI Male dài 3 mét UGREEN 10203

Mua hàng

Bộ chuyển đổi quang ra tương tự UGREEN 30910

Bộ chuyển đổi quang ra tương tự UGREEN 30910

Mua hàng

Bộ chuyển đổi USB 3.0 sang RJ45 UGREEN 20256

Giá :

378,000 vnđ

Bộ chuyển đổi USB 3.0 sang RJ45 UGREEN 20256

Mua hàng

HUB USB 3.0 kiêm sạc 7 cổng UGREEN 20296

Giá :

798,000 vnđ

HUB USB 3.0 kiêm sạc 7 cổng UGREEN 20296

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort dài 1 mét UGREEN 10244

Dây cáp DisplayPort dài 1 mét UGREEN 10244

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort dài 1.5 mét UGREEN 10245

Giá :

168,000 vnđ

Dây cáp DisplayPort dài 1.5 mét UGREEN 10245

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort dài 2 mét UGREEN 10211

Giá :

185,000 vnđ

Dây cáp DisplayPort dài 2 mét UGREEN 10211

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort dài 3 mét UGREEN 10212

Dây cáp DisplayPort dài 3 mét UGREEN 10212

Mua hàng

Dây cáp DisplayPort dài 5 mét UGREEN 10213

Giá :

266,000 vnđ

Dây cáp DisplayPort dài 5 mét UGREEN 10213

Mua hàng

Bộ gộp VGA 4 cổng vào 1 cổng ra UGREEN 50279

Bộ gộp VGA 4 cổng vào 1 cổng ra UGREEN 50279

Mua hàng

Đầu chuyển đổi DVI 24+1 to HDMI UGREEN 20124

Đầu chuyển đổi DVI 24+1 to HDMI UGREEN 20124

Mua hàng

Bộ kéo dài HDMI thông qua cáp mạng LAN CAT5E, CAT6 100m Ugreen 40210

Bộ kéo dài HDMI thông qua cáp mạng LAN CAT5E, CAT6 100m Ugreen 40210

Mua hàng

Bộ nhận tín hiệu HDMI 120M qua cáp mạng RJ45 Cat5e/Cat6 Ugreen 40283...

Bộ nhận tín hiệu HDMI 120M qua cáp mạng RJ45 Cat5e/Cat6 Ugreen 40283 (Receiver)

Mua hàng

Bộ phát tín hiệu HDMI 120M qua cáp mạng RJ45 Cat5e/Cat6 Ugreen 40280...

Bộ phát tín hiệu HDMI 120M qua cáp mạng RJ45 Cat5e/Cat6 Ugreen 40280 (Sender)

Mua hàng

Cáp chuyển đổi HDMI to DVI 24+1 dài 1.5 mét Ugreen HD106 (11150)

Cáp chuyển đổi HDMI to DVI 24+1 dài 1.5 mét Ugreen HD106 (11150)

Mua hàng

Bộ chia HDMI 1 ra 4 UGREEN 40277

Giá :

1,345,000 vnđ

Bộ chia HDMI 1 ra 4 UGREEN 40277

Mua hàng

Bộ chia HDMI 1 ra 2 UGREEN 40276

Giá :

896,000 vnđ

Bộ chia HDMI 1 ra 2 UGREEN 40276

Mua hàng

Dây cáp chuyển đổi USB-C ra HDMI UGREEN 40273

Giá :

546,000 vnđ

Dây cáp chuyển đổi USB-C ra HDMI UGREEN 40273

Mua hàng

Dây cáp chuyển đổi USB-C ra VGA UGREEN 40274

Giá :

505,000 vnđ

Dây cáp chuyển đổi USB-C ra VGA UGREEN 40274

Mua hàng

Dây cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI UGREEN MM1379 (40362)

Giá :

168,000 vnđ

Dây cáp chuyển đổi Displayport sang HDMI UGREEN MM1379 (40362)

Mua hàng

Wireless Bluetooth 4.1 Receiver Audio Adapter UGREEN 30445

Giá :

465,000 vnđ

Wireless Bluetooth 4.1 Receiver Audio Adapter UGREEN 30445

Mua hàng

Dây cáp chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI dài 3 mét UGREEN MD101...

Giá :

240,000 vnđ

Dây cáp chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI dài 3 mét UGREEN MD101 (10419)

Mua hàng

Dây cáp chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI dài 2 mét UGREEN MD101...

Giá :

225,000 vnđ

Dây cáp chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI dài 2 mét UGREEN MD101 (10404)

Mua hàng

Bộ chuyển mini DisplayPort sang VGA UGREEN 10403

Giá :

28,000,010,403 vnđ

Bộ chuyển mini DisplayPort sang VGA UGREEN 10403

Mua hàng

Bộ chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI UGREEN 10401

Giá :

210,000 vnđ

Bộ chuyển đổi mini DisplayPort sang HDMI UGREEN 10401

Mua hàng

Bộ chuyển mini DisplayPort sang HDMI UGREEN MD110 (10451)

Giá :

325,000 vnđ

Bộ chuyển mini DisplayPort sang HDMI UGREEN MD110 (10451)

Mua hàng

Bộ chuyển Mini DP sang HDMI/VGA UGREEN 20422

Giá :

378,000 vnđ

Bộ chuyển Mini DP sang HDMI/VGA UGREEN 20422

Mua hàng

Bộ chuyển Mini DP sang HDMI/VGA UGREEN 20421

Bộ chuyển Mini DP sang HDMI/VGA UGREEN 20421

Mua hàng

Bộ chia HDMI 1 ra 4 UGREEN 40202

Giá :

1,050,000 vnđ

Bộ chia HDMI 1 ra 4 UGREEN 40202

Mua hàng