Cáp mạng và phụ kiện

Bộ chuyển mini DisplayPort sang VGA UGREEN 10403

Giá :

28,000,010,403 vnđ

Bộ chuyển mini DisplayPort sang VGA UGREEN 10403

Mua hàng

Cáp thoại 50 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-X 0.5X050P/GY)

Giá :

140,361,000 vnđ

Cáp thoại 50 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-X 0.5X050P/GY)

Mua hàng

Bộ dụng cụ bấm đầu cáp quang COMMSCOPE

Giá :

94,500,000 vnđ

Bộ dụng cụ bấm đầu cáp quang COMMSCOPE

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 16AWG 4 Pair (301-CI9504-0000)

Giá :

58,500,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 16AWG 4 Pair (301-CI9504-0000)

Mua hàng

Bộ dụng cụ cắt sợi quang (Fiber Cleaver) COMMSCOPE

Giá :

32,250,000 vnđ

Bộ dụng cụ cắt sợi quang (Fiber Cleaver) COMMSCOPE

Mua hàng

Cáp điều khiển có lưới 30 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10530

Giá :

31,104,000 vnđ

Cáp điều khiển có lưới 30 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10530

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 18AWG 4 Pair (301-CI9404-0000)

Giá :

29,600,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 18AWG 4 Pair (301-CI9404-0000)

Mua hàng

Cáp điều khiển có lưới 25 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10525

Giá :

27,264,000 vnđ

Cáp điều khiển có lưới 25 lõi SH-500 ALTEK KABEL SH-10525

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2092 4Cx16AWG (UL2092 AME-S 4CX16AWG)

Giá :

24,375,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2092 4Cx16AWG (UL2092 AME-S 4CX16AWG)

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 16AWG 2 Pair (301-CI9502-0000)

Giá :

20,800,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 16AWG 2 Pair (301-CI9502-0000)

Mua hàng

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16 AWG LSZH

Giá :

18,850,000 vnđ

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16 AWG LSZH

Mua hàng

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 14 AWG (301-CI9601-0500)

Giá :

18,850,000 vnđ

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 14 AWG (301-CI9601-0500)

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn...

Giá :

17,511,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn Singlemode LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn...

Giá :

17,252,820 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn Multimode OM4 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn...

Giá :

16,861,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn Multimode OM3 LC

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 18AWG 2 Pair (301-CI9402-0000)

Giá :

15,300,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 18AWG 2 Pair (301-CI9402-0000)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-SB 1PX18AWG (34/0.18TA))

Giá :

14,677,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-SB 1PX18AWG (34/0.18TA))

Mua hàng

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6A STP

Giá :

13,320,000 vnđ

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6A STP

Mua hàng

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6A STP (760237047/ 2153449-2)

Giá :

13,320,000 vnđ

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6A STP (760237047/ 2153449-2)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx16AWG (UL2092 AME-S 2CX16AWG)

Giá :

13,013,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx16AWG (UL2092 AME-S 2CX16AWG)

Mua hàng

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16AWG (500m/rl)

Giá :

12,987,000 vnđ

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16AWG (500m/rl)

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 16AWG 1 Pair (301-CI9501-0000)

Giá :

12,600,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 16AWG 1 Pair (301-CI9501-0000)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 2Px24AWG (UL2919-AME-S 2PX24AWG(11/0.16TA))

Giá :

12,259,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2919 2Px24AWG (UL2919-AME-S 2PX24AWG(11/0.16TA))

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 22AWG 4 Pair (301-CI9204-0000)

Giá :

12,000,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 22AWG 4 Pair (301-CI9204-0000)

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn...

Giá :

11,757,720 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn Singlemode LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn...

Giá :

11,588,460 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn Multimode OM4 LC

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 20AWG 2 Pair (301-CI9302-0000)

Giá :

11,350,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 20AWG 2 Pair (301-CI9302-0000)

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn...

Giá :

11,327,160 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn Multimode OM3 LC

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.7 S/FTP copper (SSP-G-C7G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

11,128,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.7 S/FTP copper (SSP-G-C7G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18AWG LSZH

Giá :

10,920,000 vnđ

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18AWG LSZH

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 4 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10054

Giá :

10,808,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 4 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10054

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-S 1PX18AWG(34/0.18TA))

Giá :

10,114,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-S 1PX18AWG(34/0.18TA))

Mua hàng

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx16AWG LS UL2095-AMS 2CX16AWG(1/1.3A)

Giá :

8,983,000 vnđ

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx16AWG LS UL2095-AMS 2CX16AWG(1/1.3A)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 SF/UTP copper (SFP-G-C6G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC,...

Giá :

8,684,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 SF/UTP copper (SFP-G-C6G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2464 4Cx20AWG (UL2464 AME-S TSP#20AWG4C)

Giá :

8,268,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2464 4Cx20AWG (UL2464 AME-S TSP#20AWG4C)

Mua hàng

Kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT6 COMMSCOPE

Giá :

8,180,000 vnđ

Kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT6 COMMSCOPE

Mua hàng

Bộ kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT5E COMMSCOPE

Giá :

7,980,000 vnđ

Bộ kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT5E COMMSCOPE

Mua hàng

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18 AWG (500m/rl)

Giá :

7,787,000 vnđ

Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18 AWG (500m/rl)

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 3 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10053

Giá :

7,584,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 3 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10053

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 22AWG 2 Pair (301-CI9202-0000)

Giá :

7,450,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 22AWG 2 Pair (301-CI9202-0000)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx18AWG (UL2092 AME-S 2CX18AWG)

Giá :

7,410,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx18AWG (UL2092 AME-S 2CX18AWG)

Mua hàng

Patch panel 24 port COMMSCOPE CAT6A STP

Giá :

7,200,000 vnđ

Patch panel 24 port COMMSCOPE CAT6A STP

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6A S-FTP (1105-06008)

Giá :

7,180,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6A S-FTP (1105-06008)

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6 S-FTP bọc lưới đồng (1107-04001CH)

Giá :

6,923,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6 S-FTP bọc lưới đồng (1107-04001CH)

Mua hàng

Cáp mạng ngoài trời Cat6 FTP Alantek 301-60F08LG-P3BL-D000

Giá :

6,916,000 vnđ

Cáp mạng ngoài trời Cat6 FTP Alantek 301-60F08LG-P3BL-D000

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 20AWG 1 Pair (301-CI9301-0000)

Giá :

6,900,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 20AWG 1 Pair (301-CI9301-0000)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e SF/UTP copper (SFP-E-C5G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC,...

Giá :

6,864,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e SF/UTP copper (SFP-E-C5G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A U/UTP copper (UTP-A-C6G-E1VF-M 0.5X4P/xx)

Giá :

6,682,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A U/UTP copper (UTP-A-C6G-E1VF-M 0.5X4P/xx)

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 18AWG 1 Pair (301-CI9401-0000)

Giá :

6,450,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 18AWG 1 Pair (301-CI9401-0000)

Mua hàng

Cáp mạng thang máy Cat6 UTP Alantek 301-60FP80-DSBU

Giá :

6,240,000 vnđ

Cáp mạng thang máy Cat6 UTP Alantek 301-60FP80-DSBU

Mua hàng

Cáp mạng ngoài trời Cat6 UTP Alantek 301-6J08LG-P3BL

Giá :

6,240,000 vnđ

Cáp mạng ngoài trời Cat6 UTP Alantek 301-6J08LG-P3BL

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

6,058,260 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM4 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

5,955,300 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Singlemode SC

Mua hàng

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx18AWG LS UL2095-AMS 2CX18AWG(1/1.02A)

Giá :

5,902,000 vnđ

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx18AWG LS UL2095-AMS 2CX18AWG(1/1.02A)

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 22AWG 1 Pair (301-CI9201-0000)

Giá :

5,900,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 22AWG 1 Pair (301-CI9201-0000)

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

5,876,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM4 SC

Mua hàng

Alantek Rack Mount Blank Panel 4U 19 inch

Giá :

5,863,000 vnđ

Alantek Rack Mount Blank Panel 4U 19 inch

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

5,738,460 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM3 SC

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6A U/FTP (1105-06003)

Giá :

5,650,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6A U/FTP (1105-06003)

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6A FTP (1105-06006)

Giá :

5,650,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6A FTP (1105-06006)

Mua hàng

Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)

Giá :

5,640,000 vnđ

Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH,...

Giá :

5,629,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp điều khiển không lưới 2 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10052

Giá :

5,568,000 vnđ

Cáp điều khiển không lưới 2 lõi CT-500 ALTEK KABEL CT-10052

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6 U-FTP (1107-04004CH)

Giá :

5,480,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6 U-FTP (1107-04004CH)

Mua hàng

Bidirectional Amplifier Indoor Alantek 308-IA3086-3000

Giá :

5,460,000 vnđ

Bidirectional Amplifier Indoor Alantek 308-IA3086-3000

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.5E S-FTP (1105-03001)

Giá :

5,280,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.5E S-FTP (1105-03001)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

5,200,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6

Giá :

5,080,000 vnđ

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6

Mua hàng

Cáp mạng Alantek Cat6A F/UTP LSZH (Grey)

Giá :

5,070,000 vnđ

Cáp mạng Alantek Cat6A F/UTP LSZH (Grey)

Mua hàng

Cáp mạng ngoài trời Cat5E FTP Alantek 301-10F08E-P3BL-D000

Giá :

5,005,000 vnđ

Cáp mạng ngoài trời Cat5E FTP Alantek 301-10F08E-P3BL-D000

Mua hàng

Kềm bấm đầu sợi quang đa năng COMMSCOPE

Giá :

4,960,000 vnđ

Kềm bấm đầu sợi quang đa năng COMMSCOPE

Mua hàng

Cáp Alantek Cat5e UTP lõi mềm (cho thang máy)

Giá :

4,940,000 vnđ

Cáp Alantek Cat5e UTP lõi mềm (cho thang máy)

Mua hàng

Cáp mạng Golden Link PLUS CAT.6 F/UTP (305 mét)

Giá :

4,797,000 vnđ

Cáp mạng Golden Link PLUS CAT.6 F/UTP (305 mét)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH,...

Giá :

4,745,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp mạng Dintek CAT.6A UTP (1101-06001)

Giá :

4,675,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.6A UTP (1101-06001)

Mua hàng
HOT

Cáp mạng Dintek CAT.5E S-FTP (1105-03001CH)

Giá :

4,660,000 vnđ

Cáp mạng CAT.5E FTP Dintek 4 đôi, bọc nhôm chống nhiễu cho từng đôi cáp và bọc lưới đồng ở ngoài, 305m/thùng.

Mua hàng

Cáp điều khiển Alantek 301-CI9201-0500

Giá :

4,602,000 vnđ

Cáp điều khiển Alantek 301-CI9201-0500

Mua hàng

Cáp mạng outdoor Dintek CAT.6 UTP (1101-04013)

Giá :

4,460,000 vnđ

Cáp mạng outdoor Dintek CAT.6 UTP (1101-04013)

Mua hàng

Dây cáp đồng trục Alantek RG11 301-RG1100-QSBK-1223

Giá :

4,400,000 vnđ

Dây cáp đồng trục Alantek RG11 301-RG1100-QSBK-1223

Dây cáp đồng trục Alantek

Alantek RG-11, 75 ohm Copper Covered Steel Gas Expanded Polyethylene, dielectric Coaxial Cable, Quad-shield, Outer Shield of 34 AWG PE Jacket

Sử dụng hệ thống Camera, TV, ...

Chống nhiễu Quad- Shield (có 2 lớp lưới, 2 lớp bạc)

60% Braid

Điện trở: 75 Ohm

Điện dung: 54 pF/m

Sự suy hao: 20dB min (3000MHz)

Lõi dây bằng đồng

Bảo vệ dây: PVC

Cuộn 305 mét

Màu: Trắng, đen

Mua hàng

Dây cáp đồng trục Alantek RG59 + 2C nguồn (301- RG590C-14Y3-0500)

Giá :

4,400,000 vnđ

Dây cáp đồng trục Alantek RG59 + 2C nguồn ( 301- RG590C-14Y3-0500 )

Alantek  CCTV RG59 Coaxial Cable 75 Ohms, Solid Copper Conductor, 95% CU Braid, with 2-Core 0.50mm2 Power conductor, PVC Black, 305m

Dây cáp đồng trục Alantek RG59 + 2C

Sử dụng hệ thống Camera, 

90% Braid

Điện trở: 75 Ohm

Điện dung: 54 pF/m

Sự suy hao: 20dB min (3000MHz)

Lõi dây bằng đồng

Bảo vệ dây: PVC

Cuộn 305 mét

Màu: đen

Bảo hành: Chính hãng 1 năm

Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Giao hàng: Miễn phí

Mua hàng

Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)

Giá :

4,380,000 vnđ

Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)

Mua hàng

Cáp mạng CAT.6 FTP đồng nguyên chất Golden Link (GL01011)

Giá :

4,368,000 vnđ

Cáp mạng CAT.6 FTP đồng nguyên chất Golden Link (GL01011)

Mua hàng

Cáp Unitek HDMI 1.4 70m

Giá :

4,320,000 vnđ

Cáp Unitek HDMI 1.4 70m

Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Quad-shield

Giá :

4,095,000 vnđ

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Quad-shield

Mua hàng

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG1100-QSBK-1223

Giá :

4,093,700 vnđ

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG1100-QSBK-1223

Mua hàng
- 9%

Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair

Giá :

3,555,000 vnđ

3,900,000 vnđ

Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-6A FTP (884024508/10)

Giá :

3,880,000 vnđ

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-6A FTP (884024508/10)

Mua hàng

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT5E

Giá :

3,860,000 vnđ

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT5E

Mua hàng

Cáp mạng outdoor Dintek CAT.5E UTP (1101-03011A hoặc 1101-03026)

Giá :

3,860,000 vnđ

Cáp mạng outdoor Dintek CAT.5E UTP (1101-03011A hoặc 1101-03026)

Mua hàng

Patch panel 48 Port Dintek CAT.6 19 inch (1402-04012)

Giá :

3,860,000 vnđ

Patch panel 48 Port Dintek CAT.6 19 inch (1402-04012)

Mua hàng

Cáp Unitek HDMI 1.4 60m

Giá :

3,850,000 vnđ

Cáp Unitek HDMI 1.4 60m

Mua hàng

Patch panel 48-port CAT5e UTP Alantek

Giá :

3,848,000 vnđ

Patch panel 48-port CAT5e UTP Alantek

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

3,848,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT-6A FTP

Giá :

3,833,000 vnđ

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-6A FTP

Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Tri-Shield no Messenger

Giá :

3,783,000 vnđ

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Tri-Shield no Messenger

Mua hàng

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS RG(11) BK

Giá :

3,731,000 vnđ

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS RG(11) BK

Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Standard Shield with Flooding...

Giá :

3,718,000 vnđ

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Standard Shield with Flooding Compound

Mua hàng

Kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT5E COMMSCOPE

Giá :

3,560,000 vnđ

Kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT5E COMMSCOPE

Mua hàng