Cáp-phụ kiện LS

Cáp thoại 50 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-X 0.5X050P/GY)

Giá :

140,361,000 vnđ

Cáp thoại 50 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-X 0.5X050P/GY)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2092 4Cx16AWG (UL2092 AME-S 4CX16AWG)

Giá :

24,375,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2092 4Cx16AWG (UL2092 AME-S 4CX16AWG)

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn...

Giá :

17,511,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn Singlemode LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn...

Giá :

17,252,820 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn Multimode OM4 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn...

Giá :

16,861,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn Multimode OM3 LC

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-SB 1PX18AWG (34/0.18TA))

Giá :

14,677,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-SB 1PX18AWG (34/0.18TA))

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx16AWG (UL2092 AME-S 2CX16AWG)

Giá :

13,013,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx16AWG (UL2092 AME-S 2CX16AWG)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 2Px24AWG (UL2919-AME-S 2PX24AWG(11/0.16TA))

Giá :

12,259,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2919 2Px24AWG (UL2919-AME-S 2PX24AWG(11/0.16TA))

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn...

Giá :

11,757,720 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn Singlemode LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn...

Giá :

11,588,460 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn Multimode OM4 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn...

Giá :

11,327,160 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn Multimode OM3 LC

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.7 S/FTP copper (SSP-G-C7G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

11,128,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.7 S/FTP copper (SSP-G-C7G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-S 1PX18AWG(34/0.18TA))

Giá :

10,114,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-S 1PX18AWG(34/0.18TA))

Mua hàng

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx16AWG LS UL2095-AMS 2CX16AWG(1/1.3A)

Giá :

8,983,000 vnđ

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx16AWG LS UL2095-AMS 2CX16AWG(1/1.3A)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 SF/UTP copper (SFP-G-C6G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC,...

Giá :

8,684,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 SF/UTP copper (SFP-G-C6G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2464 4Cx20AWG (UL2464 AME-S TSP#20AWG4C)

Giá :

8,268,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2464 4Cx20AWG (UL2464 AME-S TSP#20AWG4C)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx18AWG (UL2092 AME-S 2CX18AWG)

Giá :

7,410,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx18AWG (UL2092 AME-S 2CX18AWG)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e SF/UTP copper (SFP-E-C5G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC,...

Giá :

6,864,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e SF/UTP copper (SFP-E-C5G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A U/UTP copper (UTP-A-C6G-E1VF-M 0.5X4P/xx)

Giá :

6,682,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A U/UTP copper (UTP-A-C6G-E1VF-M 0.5X4P/xx)

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

6,058,260 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM4 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

5,955,300 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Singlemode SC

Mua hàng

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx18AWG LS UL2095-AMS 2CX18AWG(1/1.02A)

Giá :

5,902,000 vnđ

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx18AWG LS UL2095-AMS 2CX18AWG(1/1.02A)

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

5,876,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM4 SC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

5,738,460 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM3 SC

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH,...

Giá :

5,629,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

5,200,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH,...

Giá :

4,745,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

3,848,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS RG(11) BK

Giá :

3,731,000 vnđ

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS RG(11) BK

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e F/UTP copper (FTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

3,536,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e F/UTP copper (FTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng Outdoor 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X004P/BK)

Giá :

3,471,000 vnđ

Cáp mạng Outdoor 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X004P/BK)

Mua hàng

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 4U Outer

Giá :

3,276,000 vnđ

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 4U Outer

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e F/UTP copper (FTP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH,...

Giá :

3,055,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e F/UTP copper (FTP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/BL, PVC,...

Giá :

3,045,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/BL, PVC, Blue)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-X 0.5X004P/BL)

Giá :

2,912,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-X 0.5X004P/BL)

Mua hàng

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS HFBT 5C

Giá :

2,873,000 vnđ

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS HFBT 5C

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BK,...

Giá :

2,821,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BK, Outdoor, Black)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/xx, LSZH,...

Giá :

2,678,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/xx, LSZH, color option)

Mua hàng

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 1U Drawer

Giá :

2,483,000 vnđ

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 1U Drawer

Mua hàng

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 3U Outer

Giá :

2,358,720 vnđ

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 3U Outer

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BL, PVC,...

Giá :

2,340,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BL, PVC, Blue)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

2,340,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi U/UTP CAT5e LS UTP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X4P/OR

Giá :

2,288,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi U/UTP CAT5e LS UTP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X4P/OR

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-X 0.5X004P/xx)

Giá :

2,236,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-X 0.5X004P/xx)

Mua hàng

Cáp mạng 2 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X002P/GY)

Giá :

1,925,000 vnđ

Cáp mạng 2 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X002P/GY)

Mua hàng

Cáp thoại 2 đôi LS CAT.5 U/UTP copper UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X002P/GY

Giá :

1,833,000 vnđ

Cáp thoại 2 đôi LS CAT.5 U/UTP copper UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X002P/GY

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang (MCF) LS 9 đầu bốn LC

Giá :

1,808,820 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang (MCF) LS 9 đầu bốn LC

Mua hàng

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS RG(6) BK

Giá :

1,404,000 vnđ

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS RG(6) BK

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang (MCF) LS 6 đầu bốn LC

Giá :

1,352,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang (MCF) LS 6 đầu bốn LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang (MCF) LS 9 đầu nối đôi SC

Giá :

1,040,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang (MCF) LS 9 đầu nối đôi SC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang (MCF) LS 6 đầu nối đôi LC

Giá :

1,007,600 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang (MCF) LS 6 đầu nối đôi LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang (MCF) LS 6 đầu nối đôi SC

Giá :

936,160 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang (MCF) LS 6 đầu nối đôi SC

Mua hàng

Module đầu nối quang (FDM) LS 6 đầu bốn LC

Giá :

859,560 vnđ

Module đầu nối quang (FDM) LS 6 đầu bốn LC

Mua hàng

Module đầu nối quang (FDM) LS 9 đầu đôi SC

Giá :

585,780 vnđ

Module đầu nối quang (FDM) LS 9 đầu đôi SC

Mua hàng

Module đầu nối quang (FDM) LS 6 đầu đôi LC

Giá :

567,060 vnđ

Module đầu nối quang (FDM) LS 6 đầu đôi LC

Mua hàng

Dây nhảy quang LS Multimode OM3 LC/LC

Giá :

457,860 vnđ

Dây nhảy quang LS Multimode OM3 LC/LC

Mua hàng

Dây nhảy quang LS Multimode OM3 LC/SC

Giá :

428,220 vnđ

Dây nhảy quang LS Multimode OM3 LC/SC

Mua hàng

Dây nhảy quang LS Multimode OM3 SC/SC

Giá :

407,940 vnđ

Dây nhảy quang LS Multimode OM3 SC/SC

Mua hàng

Front panel LS 4 modules

Giá :

377,000 vnđ

- Part Number: LS-FDP-BK-4M.

- Khung rỗng có 4 lỗ.

- Đặt trên rack tiêu chuẩn 19 inch.

- Sử dụng để lắp module FDM, MCF, MCM.

Mua hàng

Dây nhảy quang LS Multimode OM2 LC/LC

Giá :

269,880 vnđ

Dây nhảy quang LS Multimode OM2 LC/LC

Mua hàng

Dây nhảy quang LS SingleMode LC/LC

Giá :

262,080 vnđ

Dây nhảy quang LS SingleMode LC/LC

Mua hàng

Dây nhảy quang LS Multimode OM2 LC/SC

Giá :

255,060 vnđ

Dây nhảy quang LS Multimode OM2 LC/SC

Mua hàng

Dây nhảy quang LS SingleMode LC/SC

Giá :

226,200 vnđ

Dây nhảy quang LS SingleMode LC/SC

Mua hàng

Module đầu nối quang (FDM) LS 6 đầu đơn SC

Giá :

223,080 vnđ

Module đầu nối quang (FDM) LS 6 đầu đơn SC

Mua hàng

Dây nhảy quang LS Multimode OM2 SC/SC

Giá :

204,360 vnđ

Dây nhảy quang LS Multimode OM2 SC/SC

Mua hàng

Dây nhảy quang LS SingleMode SC/SC

Giá :

195,560 vnđ

Dây nhảy quang LS SingleMode SC/SC

Mua hàng

Cáp mạng 50 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X050P/GY)

Giá :

138,000 vnđ

Cáp mạng 50 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X050P/GY)

Mua hàng

Khay đựng mối hàn-Splicing Tray LS 48 cores

Giá :

106,860 vnđ

- Số lượng: Tối đa 48 lõi quang.

- Khay đựng mối hàn được sử dụng để giữ và bảo vệ các mối nối cáp quang riêng lẻ. 

- Khay đựng mối hàn thường dùng làm phụ kiện cho các thiết bị khác nhau như kết nối cáp quang, hộp phân phối sợi quang…

- Nhỏ gọn nên dễ dàng lắp đặt.

Mua hàng

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor MX Multimode 24 cores

Giá :

94,380 vnđ

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor MX Multimode 24 cores

Mua hàng

Cáp quang luồn ống LS Outdoor MX Multimode 24 cores

Giá :

86,580 vnđ

Cáp quang luồn ống LS Outdoor MX Multimode 24 cores

Mua hàng

Nắp đệm giữ cáp đi vào-Cable Plastic Gland LS D13.5

Giá :

81,900 vnđ

- Part Number: LS-GLAND-D13.5.

- Đường kính cáp: 6~12 mm.

- Chất liệu: Nhựa.

- Nhỏ gọn, dễ dàng lắp ráp.

- Nắp đệm giữ cáp giúp ngăn bụi, bẩn, chất lỏng.

Mua hàng

Nắp đệm giữ cáp đi vào-Cable Plastic Gland LS D16

Giá :

81,900 vnđ

- Part Number: LS-GLAND-D16.

- Đường kính cáp: 10~14 mm.

- Chất liệu: Nhựa.

- Nhỏ gọn, dễ dàng lắp ráp.

- Nắp đệm giữ cáp giúp ngăn bụi, bẩn, chất lỏng.

Mua hàng

Cáp mạng 25 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X025P/GY)

Giá :

65,000 vnđ

Cáp mạng 25 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X025P/GY)

Mua hàng

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor MG Multimode 24 cores

Giá :

60,480 vnđ

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor MG Multimode 24 cores

Mua hàng

Cáp quang luồn ống LS Outdoor MG Multimode 24 cores

Giá :

52,248 vnđ

Cáp quang luồn ống LS Outdoor MG Multimode 24 cores

Mua hàng

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 24 cores

Giá :

39,144 vnđ

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 24 cores

Mua hàng

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor MX Multimode 4 cores

Giá :

36,288 vnđ

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor MX Multimode 4 cores

Mua hàng

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 12 cores

Giá :

29,736 vnđ

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 12 cores

Mua hàng

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor MG Multimode 4 cores

Giá :

29,148 vnđ

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor MG Multimode 4 cores

Mua hàng

Cáp quang luồn ống LS Outdoor MX Multimode 4 cores

Giá :

28,812 vnđ

Cáp quang luồn ống LS Outdoor MX Multimode 4 cores

Mua hàng

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 8 cores

Giá :

27,384 vnđ

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 8 cores

Mua hàng

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 4 cores

Giá :

23,520 vnđ

Cáp quang chôn trực tiếp LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 4 cores

Mua hàng

Cáp quang LS Outdoor MG Multimode 4 cores (LT-DJBGEXX/BRN MG4XXX)

Giá :

21,756 vnđ

Cáp quang LS Outdoor MG Multimode 4 cores (LT-DJBGEXX/BRN MG4XXX)

- Part Number: LT-DJBGEXX/BRN MG4XXX (06T2.00).

- Loại cáp quang: Multimode.

- Cáp quang OM2 đạt băng thông 500 MHz/km.

- Số lõi quang: 4 lõi.

- Đường kính lõi: 50/125 µm.

- Vỏ cáp: Polyethylene (PE) Non-armor.

- Ống đệm lỏng (loose tube) là ống trụ tròn dài làm bằng chất dẻo bảo vệ sợi quang khỏi áp lực tác động lên cấu trúc cáp trong quá trình thi công.

- Màu sắc dây cáp: Màu đen.

- Thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời.

- Lắp đặt ngoài trời phải luồn cáp trong ống.

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS (Hạn chế chất độc hại).

- Tiêu chuẩn: Telcordia GR-20-CORE, IEC 60793/IEC 60794, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEEE 383.

- Nhiệt độ hoạt động: -40ºC ~ 70ºC.

- Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

Cáp quang luồn ống LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 24 cores

Giá :

18,312 vnđ

Cáp quang luồn ống LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 24 cores

Mua hàng

Cáp quang luồn ống LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 12 cores

Giá :

13,776 vnđ

Cáp quang luồn ống LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 12 cores

Mua hàng

Cáp quang luồn ống LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 8 cores

Giá :

12,432 vnđ

Cáp quang luồn ống LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 8 cores

Mua hàng

Cáp quang luồn ống LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 4 cores

Giá :

10,668 vnđ

Cáp quang luồn ống LS Outdoor SE Singlemode Enhanced 4 cores

Mua hàng

Khay đựng mối hàn-Splicing Tray LS 24 cores

- Số lượng: Tối đa 24 lõi quang.

- Khay đựng mối hàn được sử dụng để giữ và bảo vệ các mối nối cáp quang riêng lẻ. 

- Khay đựng mối hàn thường dùng làm phụ kiện cho các thiết bị khác nhau như kết nối cáp quang, hộp phân phối sợi quang…

- Nhỏ gọn nên dễ dàng lắp đặt.

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Singlemode LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM3 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu nối MTP

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu nối MTP

Mua hàng

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 2U Drawer

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 2U Drawer

Mua hàng

Module đầu nối quang (FDM) LS 9 đầu bốn LC

Module đầu nối quang (FDM) LS 9 đầu bốn LC

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-X 0.5X4P/OR, LSZH,...

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-X 0.5X4P/OR, LSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.7 S/FTP copper (SSP-G-C7G-E1ZN-X 0.5X4P/ORLSZH,...

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.7 S/FTP copper (SSP-G-C7G-E1ZN-X 0.5X4P/ORLSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp điện thoại 25 đôi LS CAT.3 U/UTP copper (UTP-G-C3G-S1VN-M...

Cáp điện thoại 25 đôi LS CAT.3 U/UTP copper (UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X025P/GY)

Mua hàng

Cáp mạng 50 đôi LS CAT.3 U/UTP copper (UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X050P/GY)

Cáp mạng 50 đôi LS CAT.3 U/UTP copper (UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X050P/GY)

Mua hàng