Cáp-phụ kiện LS

Cáp mạng 4 đôi U/UTP CAT5e LS UTP-E-C5G-E1VN-X 0.5X4P/BL

Cáp mạng 4 đôi U/UTP CAT5e LS UTP-E-C5G-E1VN-X 0.5X4P/BL

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi F/UTP CAT5e LS FTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BL

Cáp mạng 4 đôi F/UTP CAT5e LS FTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BL

Mua hàng

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx18AWG LS UL2095-AMS 2CX18AWG(1/1.02A)

Giá :

5,902,000 vnđ

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx18AWG LS UL2095-AMS 2CX18AWG(1/1.02A)

Mua hàng

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx16AWG LS UL2095-AMS 2CX16AWG(1/1.3A)

Giá :

8,983,000 vnđ

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx16AWG LS UL2095-AMS 2CX16AWG(1/1.3A)

Mua hàng

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx14AWG LS UL2095-AMS 2CX14AWG(1/1.3A)

Cáp tín hiệu UL2095 2Cx14AWG LS UL2095-AMS 2CX14AWG(1/1.3A)

Mua hàng

Cáp tín hiệu UL2919 1Px16AWG LS UL2919-AME-SB 1PX16AWG(34/0.18TA)

Cáp tín hiệu UL2919 1Px16AWG LS UL2919-AME-SB 1PX16AWG(34/0.18TA)

Mua hàng

Cáp tín hiệu UL2919 1Px22AWG LS UL2919 AME-SB 1PX22AWG

Cáp tín hiệu UL2919 1Px22AWG LS UL2919 AME-SB 1PX22AWG

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi U/UTP CAT5e LS UTP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X4P/OR

Giá :

2,288,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi U/UTP CAT5e LS UTP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X4P/OR

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 2Px24AWG (UL2919-AME-S 2PX24AWG(11/0.16TA))

Giá :

12,259,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2919 2Px24AWG (UL2919-AME-S 2PX24AWG(11/0.16TA))

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-S 1PX18AWG(34/0.18TA))

Giá :

10,114,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-S 1PX18AWG(34/0.18TA))

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2464 6Cx20AWG (UL2464 AME-S TSP#20AWG6C)

Cáp tín hiệu LS UL2464 6Cx20AWG (UL2464 AME-S TSP#20AWG6C)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2464 4Cx20AWG (UL2464 AME-S TSP#20AWG4C)

Giá :

8,268,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2464 4Cx20AWG (UL2464 AME-S TSP#20AWG4C)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px22AWG (UL2919 AME-SB 1PX22AWG GY)

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px22AWG (UL2919 AME-SB 1PX22AWG GY)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px20AWG (UL2919-AME-SB 1PX20AWG (34/0.18TA))

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px20AWG (UL2919-AME-SB 1PX20AWG (34/0.18TA))

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-SB 1PX18AWG (34/0.18TA))

Giá :

14,677,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2919 1Px18AWG (UL2919-AME-SB 1PX18AWG (34/0.18TA))

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2092 4Cx16AWG (UL2092 AME-S 4CX16AWG)

Giá :

24,375,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2092 4Cx16AWG (UL2092 AME-S 4CX16AWG)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx14AWG (UL2092 AME-S 2CX14AWG)

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx14AWG (UL2092 AME-S 2CX14AWG)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx16AWG (UL2092 AME-S 2CX16AWG)

Giá :

13,013,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx16AWG (UL2092 AME-S 2CX16AWG)

Mua hàng

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx18AWG (UL2092 AME-S 2CX18AWG)

Giá :

7,410,000 vnđ

Cáp tín hiệu LS UL2092 2Cx18AWG (UL2092 AME-S 2CX18AWG)

Mua hàng

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS HFBT 7C

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS HFBT 7C

Mua hàng

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS HFBT 5C

Giá :

2,873,000 vnđ

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS HFBT 5C

Mua hàng

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS RG(11) BK

Giá :

3,731,000 vnđ

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS RG(11) BK

Mua hàng

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS RG(6) BK

Giá :

1,404,000 vnđ

Cáp đồng trục - Coaxial Cable LS RG(6) BK

Mua hàng

Cáp mạng 100 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X0100P/GY)

Cáp mạng 100 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X0100P/GY)

Mua hàng

Cáp mạng 100 đôi LS CAT.3 U/UTP copper (UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X0100P/GY)

Cáp mạng 100 đôi LS CAT.3 U/UTP copper (UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X0100P/GY)

Mua hàng

Cáp mạng 50 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X050P/GY)

Giá :

138,000 vnđ

Cáp mạng 50 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X050P/GY)

Mua hàng

Cáp mạng 50 đôi LS CAT.3 U/UTP copper (UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X050P/GY)

Cáp mạng 50 đôi LS CAT.3 U/UTP copper (UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X050P/GY)

Mua hàng

Cáp mạng 25 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X025P/GY)

Giá :

65,000 vnđ

Cáp mạng 25 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X025P/GY)

Mua hàng

Cáp thoại 50 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-X 0.5X050P/GY)

Giá :

140,361,000 vnđ

Cáp thoại 50 đôi LS CAT.5 U/UTP copper (UTP-G-C5G-E1VN-X 0.5X050P/GY)

Mua hàng

Cáp điện thoại 25 đôi LS CAT.3 U/UTP copper (UTP-G-C3G-S1VN-M...

Cáp điện thoại 25 đôi LS CAT.3 U/UTP copper (UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X025P/GY)

Mua hàng

Cáp thoại 2 đôi LS CAT.5 U/UTP copper UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X002P/GY

Giá :

1,833,000 vnđ

Cáp thoại 2 đôi LS CAT.5 U/UTP copper UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X002P/GY

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.7 S/FTP copper (SSP-G-C7G-E1ZN-X 0.5X4P/ORLSZH,...

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.7 S/FTP copper (SSP-G-C7G-E1ZN-X 0.5X4P/ORLSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.7 S/FTP copper (SSP-G-C7G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

11,128,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.7 S/FTP copper (SSP-G-C7G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 SF/UTP copper (SFP-G-C6G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC,...

Giá :

8,684,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 SF/UTP copper (SFP-G-C6G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH,...

Giá :

5,629,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

5,200,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A F/UTP copper (FTP-A-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH,...

Giá :

4,745,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

3,848,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 F/UTP copper (FTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A U/UTP copper (UTP-A-C6G-E1VF-M 0.5X4P/xx)

Giá :

6,682,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6A U/UTP copper (UTP-A-C6G-E1VF-M 0.5X4P/xx)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/xx, LSZH,...

Giá :

2,678,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X4P/xx, LSZH, color option)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/BL, PVC,...

Giá :

3,045,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/BL, PVC, Blue)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-X 0.5X004P/BL)

Giá :

2,912,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-X 0.5X004P/BL)

Mua hàng

Cáp mạng Outdoor 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X004P/BK)

Giá :

3,471,000 vnđ

Cáp mạng Outdoor 4 đôi LS CAT.6 U/UTP copper (UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X004P/BK)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e SF/UTP copper (SFP-E-C5G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC,...

Giá :

6,864,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e SF/UTP copper (SFP-E-C5G-E1VN-M 0.5x4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e F/UTP copper (FTP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH,...

Giá :

3,055,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e F/UTP copper (FTP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X4P/OR, LSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e F/UTP copper (FTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

3,536,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e F/UTP copper (FTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-X 0.5X004P/xx)

Giá :

2,236,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-X 0.5X004P/xx)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BK,...

Giá :

2,821,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BK, Outdoor, Black)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-X 0.5X4P/OR, LSZH,...

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-X 0.5X4P/OR, LSZH, Orange)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC,...

Giá :

2,340,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/GY, PVC, Grey)

Mua hàng

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BL, PVC,...

Giá :

2,340,000 vnđ

Cáp mạng 4 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BL, PVC, Blue)

Mua hàng

Cáp mạng 2 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X002P/GY)

Giá :

1,925,000 vnđ

Cáp mạng 2 đôi LS CAT.5e U/UTP copper (UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X002P/GY)

Mua hàng

Module đầu nối quang (FDM) LS 9 đầu bốn LC

Module đầu nối quang (FDM) LS 9 đầu bốn LC

Mua hàng

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 2U Drawer

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 2U Drawer

Mua hàng

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 1U Drawer

Giá :

2,483,000 vnđ

Vỏ phân phối quang rỗng-Empty Fiber Distribution Frame LS 1U Drawer

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu nối MTP

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu nối MTP

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn...

Giá :

17,252,820 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn Multimode OM4 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn...

Giá :

11,588,460 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn Multimode OM4 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

6,058,260 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM4 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

5,876,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM4 SC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn...

Giá :

16,861,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn Multimode OM3 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn...

Giá :

11,327,160 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn Multimode OM3 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM3 LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

5,738,460 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Multimode OM3 SC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn...

Giá :

17,511,000 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 9 đầu bốn Singlemode LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn...

Giá :

11,757,720 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu bốn Singlemode LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Singlemode LC

Mua hàng

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi...

Giá :

5,955,300 vnđ

Hộp chứa đầu nối quang-Cassette Module (MCM) LS 6 đầu đôi Singlemode SC

Mua hàng