Bộ đàm ICOM

Máy bộ đàm ICOM IC-F3003 VHF (Pin BP-264 , BC-192)

Máy bộ đàm ICOM IC-F3003 VHF (Pin BP-264 , BC-192)

Mua hàng

Máy bộ đàm ICOM IC-F3003 VHF (Pin BP-264, BC-191)

Máy bộ đàm ICOM IC-F3003 VHF (Pin BP-264, BC-191)

Mua hàng

Máy bộ đàm ICOM IC-V86-VHF

Giá :

3,146,000 vnđ

Máy bộ đàm ICOM IC-V86-VHF

Mua hàng

Máy bộ đàm ICOM IC-U86-UHF

Giá :

3,146,000 vnđ

Máy bộ đàm ICOM IC-U86-UHF

Mua hàng

Máy bộ đàm ICOM IC-V88 VHF (Pin BP-278)

Giá :

3,630,000 vnđ

Máy bộ đàm ICOM IC-V88 VHF (Pin BP-278)

Mua hàng

Máy bộ đàm ICOM IC-V88-VHF (Pin BP-279)

Giá :

3,751,000 vnđ

Máy bộ đàm ICOM IC-V88-VHF (Pin BP-279)

Mua hàng

Máy bộ đàm ICOM IC-F3003 VHF (Pin BP-298)

Giá :

3,817,000 vnđ

Máy bộ đàm ICOM IC-F3003 VHF (Pin BP-298)

Mua hàng

Máy bộ đàm ICOM IC-F4033T

Giá :

4,840,000 vnđ

Máy bộ đàm ICOM IC-F4033T

Mua hàng