Máy chấm công

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào...

Giá :

11,475,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào GIGATA TFT 900
Mua hàng

Máy chấm công bằng Khuôn mặt-Bàn tay-Vân tay GIGATA FA1-P

Giá :

10,125,000 vnđ

Máy chấm công bằng Khuôn mặt-Bàn tay-Vân tay GIGATA FA1-P
Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng...

Giá :

2,970,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng GIGATA T8A
Mua hàng

Đầu đọc thẻ GIGATA CR10M

Giá :

1,380,000 vnđ

Đầu đọc thẻ GIGATA CR10M
Mua hàng

Đầu đọc thẻ GIGATA CR10E

Giá :

850,000 vnđ

Đầu đọc thẻ GIGATA CR10E
Mua hàng

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay GIGATA FA-113

Giá :

7,780,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay GIGATA FA-113
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa GIGATA 879A

Giá :

5,380,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa GIGATA 879A
Mua hàng

Máy chấm công vân tay GIGATA 879C

Giá :

4,380,000 vnđ

Máy chấm công vân tay GIGATA 879C
Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng GIGATA 909

Giá :

3,480,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng GIGATA 909
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T8

Giá :

2,850,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T8
Mua hàng