Máy đo nhiệt độ LaserLiner

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm LaserLiner 082.028A

Giá :

450,000 vnđ

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm LaserLiner 082.028A

Mua hàng

Bút đo nhiệt độ LaserLiner 082.030A

Giá :

860,000 vnđ

Bút đo nhiệt độ LaserLiner 082.030A

Mua hàng

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh đo LaserLiner 082.035A

Giá :

2,240,000 vnđ

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh đo LaserLiner 082.035A

Mua hàng

Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc LaserLiner 082.035.2

Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc LaserLiner 082.035.2

Mua hàng

Đầu đo nhiệt độ bề mặt LaserLiner 082.035.4

Giá :

1,280,000 vnđ

Đầu đo nhiệt độ bề mặt LaserLiner 082.035.4

Mua hàng

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.038A

Giá :

1,250,000 vnđ

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.038A

Mua hàng

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại LaserLiner 082.040A

Giá :

1,460,000 vnđ

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại LaserLiner 082.040A

Mua hàng

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.042A

Giá :

1,960,000 vnđ

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.042A

Mua hàng

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm và nhiệt độ điểm sương LaserLiner...

Giá :

2,951,000 vnđ

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm và nhiệt độ điểm sương LaserLiner ClimaData-Box 082.031A

Mua hàng

Camera đo nhiệt độ LaserLiner 082.086A

Giá :

26,624,000 vnđ

Camera đo nhiệt độ LaserLiner 082.086A

Mua hàng

Máy đo cường độ sáng LaserLiner 082.130A

Giá :

3,280,000 vnđ

Máy đo cường độ sáng LaserLiner 082.130A

Mua hàng