Thiết bị mạng Mikrotik

Thiết Bị Mạng Router Mikrotik RB1100AHx4

13 cổng mạng Gigabit (WAN/LAN) tốc độ 10/100/1000, 500 User 

Chuẩn rack 1U, 1 khe cắm thẻ nhớ MicroSD, 1 cổng RS232

CPU 4 core 1.4Ghz, Ram 1GB, Bộ nhớ NAND 128MB

2 cổng nguồn 220V hoặc PoE in 20-57V, hoặc 2 cổng nối nguồn -48 (12-57V)

Công suất sử dụng tối đa 20Wat

Kèm 1 nguồn cắm adapter 24V-2.5Ah

Kích thước: 113x89x28mm

Trọng lượng: 129g

Mua hàng

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB941-2nD (hAP lite classic)

Giá :

820,000 vnđ

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB941-2nD (hAP lite classic)

Mua hàng

Mikrotik RBmAPL-2nD (mAP lite)

Giá :

885,000 vnđ

Wireless Access Point Mikrotik RBmAPL-2nD (mAP lite)

Mua hàng

SOHO Hotspot Router Mikrotik RB750-r2 (hEX lite)

Giá :

1,230,500 vnđ

SOHO Hotspot Router Mikrotik RB750-r2 (hEX lite)

Mua hàng

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2nD (hAP)

Giá :

1,378,000 vnđ

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2nD (hAP)

Mua hàng

Mikrotik RB952Ui-5ac2nD-TC (hAP ac lite tower)

Giá :

1,380,000 vnđ

Router Wifi Mikrotik RB952Ui-5ac2nD-TC (hAP ac lite tower)

Mua hàng
- 11%

Wireless Access Point Mikrotik RBmAP2n (mAP)

Giá :

1,245,000 vnđ

1,404,000 vnđ

Wireless Access Point Mikrotik RBmAP2n (mAP)

Mua hàng

Mikrotik RB260GS

Giá :

1,495,000 vnđ

SOHO Switch Mikrotik RB260GS

Mua hàng

Router Wifi Mikrotik RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite)

Giá :

1,521,000 vnđ

Router Wifi Mikrotik RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite)

Mua hàng

Router MIKROTIK RB750Gr3

Giá :

1,610,000 vnđ

Router MIKROTIK RB750Gr3

Mua hàng

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2HnD

Giá :

1,807,000 vnđ

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2HnD

Mua hàng

Mikrotik RB260GSP

Giá :

1,850,000 vnđ

SOHO Switch Mikrotik RB260GSP

Mua hàng

Router MIKROTIK RBD52G-5HacD2HnD-TC

Giá :

1,850,000 vnđ

Router MIKROTIK RBD52G-5HacD2HnD-TC

Mua hàng

Router MIKROTIK RB760iGS

Giá :

1,850,000 vnđ

Router MIKROTIK RB760iGS

Mua hàng

Router Mikrotik RB750-Gr3 (hEX)

Giá :

1,860,000 vnđ

Router Mikrotik RB750-Gr3 (hEX)

Mua hàng

Router Mikrotik RB2011iL-IN

Giá :

2,702,500 vnđ

Router Mikrotik RB2011iL-IN

Mua hàng

Mikrotik RB2011iLS-IN

Giá :

3,105,000 vnđ

Router Mikrotik RB2011iLS-IN

Mua hàng

Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

Giá :

3,185,500 vnđ

Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

Mua hàng

Mikrotik RB2011UiAS-RM

Giá :

3,277,500 vnđ

Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

Mua hàng

Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT (hAP ac)

Giá :

3,795,000 vnđ

Router Wifi Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT (hAP ac)

Mua hàng

24-Port 10/100/1000 Ethernet+2-Port SFP Switch Mikrotik CSS326-24G-2S+RM

Giá :

3,795,000 vnđ

24-Port 10/100/1000 Ethernet+2-Port SFP Switch Mikrotik CSS326-24G-2S+RM

Mua hàng

Cloud Router Switch Mikrotik CRS109-8G-1S-2HnD-IN

Giá :

4,220,500 vnđ

Cloud Router Switch Mikrotik CRS109-8G-1S-2HnD-IN

Mua hàng

Mikrotik RB3011UiAS-RM

Giá :

4,795,500 vnđ

Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

Mua hàng

Mikrotik CRS125-24G-1S-IN Router Switch

Giá :

4,922,000 vnđ

Router Switch Mikrotik CRS125-24G-1S-IN

Mua hàng

Cloud Router Switch Mikrotik CRS112-8P-4S-IN

Giá :

5,060,000 vnđ

Cloud Router Switch Mikrotik CRS112-8P-4S-IN

Mua hàng

Router MIKROTIK RB4011iGS+RM

Giá :

5,324,500 vnđ

Router MIKROTIK RB4011iGS+RM

Mua hàng

Cloud Router Switch Mikrotik CRS326-24G-2S+IN

Giá :

5,462,500 vnđ

Cloud Router Switch Mikrotik CRS326-24G-2S+IN

Mua hàng

Router Mikrotik CRS125-24G-1S-RM

Giá :

5,462,500 vnđ

Router Switch Mikrotik CRS125-24G-1S-RM

Mua hàng

Smart Switch Gigabit Mikrotik CRS212-1G-10S-1S+IN

Giá :

7,015,000 vnđ

Smart Switch Gigabit Mikrotik CRS212-1G-10S-1S+IN

Mua hàng

Router Mikrotik RB1100AHx4

Giá :

7,575,000 vnđ

Router Mikrotik RB1100AHx4

Mua hàng

16-Port Gigabit Ethernet+2-Port 10G SFP+ Switch PoE Mikrotik CRS318-16P-2S+OUT

Giá :

7,877,500 vnđ

16-Port Gigabit Ethernet+2-Port 10G SFP+ Switch PoE Mikrotik CRS318-16P-2S+OUT

Mua hàng

Mikrotik RB1100AHx2

Giá :

9,177,000 vnđ

Router Mikrotik RB1100AHx2

Mua hàng

Smart Switch Gigabit Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM

Giá :

11,040,000 vnđ

Smart Switch Gigabit Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM

Mua hàng

Cloud Router Switch Mikrotik CRS328-24P-4S+RM

Giá :

11,212,500 vnđ

Cloud Router Switch Mikrotik CRS328-24P-4S+RM

Mua hàng

Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

Giá :

12,745,000 vnđ

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

Mua hàng

Router MIKROTIK CCR1009-7G-1C-1S+

Giá :

13,225,000 vnđ

Router MIKROTIK CCR1009-7G-1C-1S+

Mua hàng

Cloud Router Switch Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM

Giá :

14,007,000 vnđ

Cloud Router Switch Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM

Mua hàng

Mikrotik CCR1016-12G Enterprise Core Router

Giá :

16,548,500 vnđ

Enterprise Core Router Mikrotik CCR1016-12G

Mua hàng

Router MIKROTIK CCCR1016-12G

Giá :

17,250,000 vnđ

Router MIKROTIK CCCR1016-12G

Mua hàng

Mikrotik CCR1016-12S-1S+ Enterprise Core Router

Giá :

20,182,500 vnđ

Enterprise Core Router Mikrotik CCR1016-12S-1S+

Mua hàng

48-Port Gigabit Ethernet+4-Port 10G SFP+ Switch PoE Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM

Giá :

25,300,000 vnđ

48-Port Gigabit Ethernet+4-Port 10G SFP+ Switch PoE Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM

Mua hàng

Mikrotik CCR1036-12G-4S Enterprise Core Router

Giá :

26,622,500 vnđ

Enterprise Core Router Mikrotik CCR1036-12G-4S

Mua hàng

Mikrotik CCR1036-8G-2S+ Enterprise Core Router

Giá :

27,625,000 vnđ

Enterprise Core Router Mikrotik CCR1036-8G-2S+

Mua hàng

Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM Enterprise Core Router

Giá :

30,141,500 vnđ

Enterprise Core Router Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM

Mua hàng

Mikrotik CCR1036-8G-2S+EM Enterprise Core Router

Giá :

32,660,000 vnđ

Enterprise Core Router Mikrotik CCR1036-8G-2S+EM

Mua hàng

Router MIKROTIK CCR1072-1G-8S+

Giá :

81,880,000 vnđ

Router MIKROTIK CCR1072-1G-8S+

Mua hàng