Báo cháy COFEM

Hệ thống bình chữa cháy nhà bếp 25L COFEM EXACOC25L

Hệ thống bình chữa cháy nhà bếp 25L COFEM EXACOC25L

Mua hàng

Hệ thống bình chữa cháy nhà bếp 12L COFEM EXACOC12L

Hệ thống bình chữa cháy nhà bếp 12L COFEM EXACOC12L

Mua hàng

Hệ thống bình chữa cháy nhà bếp 9L COFEM EXACOC

Hệ thống bình chữa cháy nhà bếp 9L COFEM EXACOC

Mua hàng

Bảng đèn tín hiệu chữa cháy COFEM LLH23

Bảng đèn tín hiệu chữa cháy COFEM LLH23

Mua hàng

Bảng đèn tín hiệu chữa cháy COFEM LLHST

Bảng đèn tín hiệu chữa cháy COFEM LLHST

Mua hàng

Bảng đèn tín hiệu chữa cháy COFEM LLH

Bảng đèn tín hiệu chữa cháy COFEM LLH

Mua hàng

Tủ trung tâm chữa cháy CLVR 2 zones COFEM CLVR02EXT

Tủ trung tâm chữa cháy CLVR 2 zones COFEM CLVR02EXT

Mua hàng

Trung tâm điều khiển MINICO 1 zone 20 đầu báo COFEM MCO120DVB

Trung tâm điều khiển MINICO 1 zone 20 đầu báo COFEM MCO120DVB

Mua hàng

Trung tâm điều khiển MINICO 1 zone 20 đầu báo COFEM MCO120

Trung tâm điều khiển MINICO 1 zone 20 đầu báo COFEM MCO120

Mua hàng

Trung tâm điều khiển MINICO 1 zone 10 đầu báo COFEM MCO110

Trung tâm điều khiển MINICO 1 zone 10 đầu báo COFEM MCO110

Mua hàng

Còi báo động ngoài trời 24V COFEM CAEPLH

Còi báo động ngoài trời 24V COFEM CAEPLH

Mua hàng

Còi báo động ngoài trời 24V COFEM CAEPL

Còi báo động ngoài trời 24V COFEM CAEPL

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE05Y

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE05Y

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE03Y

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE03Y

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS5

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS5

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS2

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS2

Mua hàng

Đầu báo khói, nhiệt và CO COFEM A30XHTCO

Đầu báo khói, nhiệt và CO COFEM A30XHTCO

Mua hàng

Đầu báo nhiệt địa chỉ COFEM A30XTA

Đầu báo nhiệt địa chỉ COFEM A30XTA

Mua hàng

Module quản lý đầu báo thường COFEM KMAY32

Module quản lý đầu báo thường COFEM KMAY32

Mua hàng

Card kết nối điều khiển từ xa COFEM MDCRM

Card kết nối điều khiển từ xa COFEM MDCRM

Mua hàng

Module giám sát ngõ vào COFEM MSTAY

Giá :

1,246,000 vnđ

Module giám sát ngõ vào COFEM MSTAY

Mua hàng

Module điều khiển 1 ngõ ra COFEM MDA1Y

Giá :

1,534,000 vnđ

Module điều khiển 1 ngõ ra COFEM MDA1Y

Mua hàng

Module quản lý thiết bị thường COFEM KMAY

Giá :

1,339,000 vnđ

Module quản lý thiết bị thường COFEM KMAY

Mua hàng

Module 8 Relay không điện áp COFEM MDL-8

Module 8 Relay không điện áp COFEM MDL-8

Mua hàng

Module 2 Relay không điện áp COFEM MDL2R

Module 2 Relay không điện áp COFEM MDL2R

Mua hàng

Module 1 Relay không điện áp COFEM MDL1R

Module 1 Relay không điện áp COFEM MDL1R

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 48 zones COFEM CDL48L

Trung tâm điều khiển London 48 zones COFEM CDL48L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 44 zones COFEM CDL44L

Trung tâm điều khiển London 44 zones COFEM CDL44L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 40 zones COFEM CDL40L

Trung tâm điều khiển London 40 zones COFEM CDL40L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 36 zones COFEM CDL36L

Trung tâm điều khiển London 36 zones COFEM CDL36L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 32 zones COFEM CDL32L

Trung tâm điều khiển London 32 zones COFEM CDL32L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 28 zones COFEM CDL28L

Trung tâm điều khiển London 28 zones COFEM CDL28L

Mua hàng