Đầu ghi hình HIKVISION

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/FA

Giá :

3,675,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/FA

Giá :

3,322,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K1/E(C)(S)

Giá :

1,826,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K1/E(C)(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HQHI-K1/E(C)(S)

Giá :

1,219,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HQHI-K1/E(C)(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/FA

Giá :

2,101,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-K2(S)

Giá :

2,167,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-K2(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1(S)

Giá :

1,529,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HUHI-K2(S)

Giá :

3,454,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HUHI-K2(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P

Giá :

4,312,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2/Pa

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION...

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-K2/4S

Giá :

4,680,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-K2/4S

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HTHI-K2 (S)

Giá :

7,645,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HTHI-K2 (S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7308HQHI-K4

Giá :

7,040,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7308HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION DS-7208HGHI-K1(S)

Giá :

1,221,000 vnđ

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION DS-7208HGHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K1(S)

Giá :

2,057,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-K1(S)

Giá :

2,350,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2 (S)

Giá :

2,651,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2 (S)

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-F2

Giá :

2,970,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-F2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1(S)

Giá :

3,650,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7216HQHI-M1/S

Giá :

4,620,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7216HQHI-M1/S

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7216HQHI-M1/FA

Giá :

4,796,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7216HQHI-M1/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K1

Giá :

3,993,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K1

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K1(S)

Giá :

3,993,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K2(S)

Giá :

4,565,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K2(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7216HQHI-M2/S

Giá :

5,280,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7216HQHI-M2/S

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7216HQHI-M2/FA

Giá :

5,478,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7216HQHI-M2/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HUHI-K2

Giá :

7,128,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HUHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh HIKVISION DS-7216HUHI-K2(S)

Giá :

7,128,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh HIKVISION DS-7216HUHI-K2(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K2/P

Giá :

7,337,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K2/P

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HGHI-K2

Giá :

4,865,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HGHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HQHI-K2

Giá :

7,920,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HQHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HQHI-K4

Giá :

14,069,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HQHI-K8

Giá :

15,719,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HQHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HUHI-K4

Giá :

22,594,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HUHI-K8

Giá :

22,803,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HUHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HGHI-K2

Giá :

5,753,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HGHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HQHI-K2

Giá :

8,316,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HQHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HQHI-K4

Giá :

17,589,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HQHI-K8

Giá :

18,686,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HQHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HUHI-K4

Giá :

25,157,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HUHI-K8

Giá :

26,257,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HUHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1

Giá :

1,133,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-E1/4P

Giá :

2,332,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-E1/4P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-K1/W/M

Giá :

968,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-K1/W/M

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2

Giá :

2,745,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1/8P (B)

Giá :

3,425,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1/8P (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-E2

Giá :

4,380,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-E2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Giá :

22,715,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

Giá :

30,448,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I8

Giá :

30,448,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

Giá :

48,312,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

Mua hàng

Bộ NAS chuyên dụng ghi hình 16 khe ổ cứng HIKVISION DS-AT1000S/228

Bộ NAS chuyên dụng ghi hình 16 khe ổ cứng HIKVISION DS-AT1000S/228

Mua hàng

Bộ NAS chuyên dụng ghi hình 24 khe ổ cứng HIKVISION DS-AT1000S/432

Bộ NAS chuyên dụng ghi hình 24 khe ổ cứng HIKVISION DS-AT1000S/432

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6901UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6901UDI

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6904UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6904UDI

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6908UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6908UDI

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6910UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6910UDI

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6912UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6912UDI

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6916UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6916UDI

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION IDS-7208HUHI-M2/S

Giá :

3,806,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION IDS-7208HUHI-M2/S

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/S

Giá :

3,410,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/S

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M2/FA

Giá :

3,168,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M2/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/UHK

Giá :

2,795,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/UHK

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/E(S)

Giá :

3,223,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/E(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2(S)

Giá :

2,706,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K1(S)

Giá :

2,365,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K1

Giá :

2,365,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K1

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M2/S

Giá :

2,981,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M2/S

Mua hàng