Đầu ghi hình HIKVISION

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I24

Giá :

116,941,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I24

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Giá :

92,818,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I24

Giá :

84,623,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I24

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

Giá :

48,312,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I8

Giá :

30,448,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

Giá :

30,448,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16/8P

Giá :

30,444,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16

Giá :

27,894,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N

Giá :

27,390,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HUHI-K8

Giá :

26,257,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HUHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HUHI-K4

Giá :

25,157,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N

Giá :

25,152,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HUHI-K8

Giá :

22,803,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HUHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Giá :

22,715,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HUHI-K4

Giá :

22,594,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HQHI-K8

Giá :

18,686,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HQHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HQHI-K4

Giá :

17,589,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HQHI-K8

Giá :

15,719,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HQHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P

Giá :

14,940,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8

Giá :

14,234,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HQHI-K4

Giá :

14,069,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7316HUHI-K4

Giá :

14,058,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7316HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/16P(B)

Giá :

13,651,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/16P(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh HIKVISION DS-7324HGHI-SH

Giá :

12,309,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh HIKVISION DS-7324HGHI-SH

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-8616NI-K8

Giá :

12,199,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-8616NI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P(B)

Giá :

11,517,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P(B)

Mua hàng
- 32%

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4

Giá :

7,728,000 vnđ

11,334,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Giá :

11,220,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7316HQHI-K4

Giá :

10,769,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7316HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh H.265 HIKVISION DS-7732NI-I4(B)

Giá :

10,230,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh H.265 HIKVISION DS-7732NI-I4(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

Giá :

10,110,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7308HUHI-K4

Giá :

9,900,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7308HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4/16P

Giá :

9,372,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh H.265 HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Giá :

8,945,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh H.265 HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP 16 kênh Hybrid HIKVISION DS-7616HI-ST

Giá :

8,892,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP 16 kênh Hybrid HIKVISION DS-7616HI-ST

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HQHI-K2

Giá :

8,316,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HQHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Giá :

8,305,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4

Giá :

8,052,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HQHI-K2

Giá :

7,920,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HQHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HTHI-K2 (S)

Giá :

7,645,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HTHI-K2 (S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K2/P

Giá :

7,337,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K2/P

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh HIKVISION DS-7216HUHI-K2(S)

Giá :

7,128,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh HIKVISION DS-7216HUHI-K2(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HUHI-K2

Giá :

7,128,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HUHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7308HQHI-K4

Giá :

7,040,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7308HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7304HUHI-K4

Giá :

6,820,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7304HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4

Giá :

6,504,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4

Giá :

6,248,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Giá :

6,205,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HGHI-K2

Giá :

5,753,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HGHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7304HQHI-K4

Giá :

5,522,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7304HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7216HQHI-M2/FA

Giá :

5,478,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7216HQHI-M2/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K2

Giá :

5,286,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7216HQHI-M2/S

Giá :

5,280,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7216HQHI-M2/S

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2

Giá :

5,093,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HGHI-K2

Giá :

4,865,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh HIKVISION DS-7224HGHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7216HQHI-M1/FA

Giá :

4,796,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7216HQHI-M1/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-K2/4S

Giá :

4,680,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-K2/4S

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1

Giá :

4,674,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7216HQHI-M1/S

Giá :

4,620,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7216HQHI-M1/S

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K2(S)

Giá :

4,565,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K2(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Giá :

4,532,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K2 (S)

Giá :

4,444,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K2 (S)

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-E2

Giá :

4,380,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-E2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K2/4S

Giá :

4,320,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K2/4S

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P

Giá :

4,312,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2/Pa

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K1(S)

Giá :

3,993,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K1

Giá :

3,993,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7216HQHI-K1

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1(S)

Giá :

3,927,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K1/4S

Giá :

3,810,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K1/4S

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION IDS-7208HUHI-M2/S

Giá :

3,806,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION IDS-7208HUHI-M2/S

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/FA

Giá :

3,675,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Giá :

3,652,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1(S)

Giá :

3,650,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION...

Giá :

3,504,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2

Giá :

3,454,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HUHI-K2(S)

Giá :

3,454,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HUHI-K2(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1/8P (B)

Giá :

3,425,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1/8P (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/S

Giá :

3,410,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/S

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/FA

Giá :

3,322,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/E(S)

Giá :

3,223,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/E(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2

Giá :

3,204,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M2/FA

Giá :

3,168,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M2/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1 (hỗ...

Giá :

3,150,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1 (hỗ trợ Alarm)

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N

Giá :

3,140,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2

Giá :

3,125,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M2/S

Giá :

2,981,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M2/S

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-F2

Giá :

2,970,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-F2

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K2

Giá :

2,898,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M1/FA

Giá :

2,895,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M1/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/UHK

Giá :

2,795,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/UHK

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2

Giá :

2,745,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2(S)

Giá :

2,706,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

Giá :

2,655,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Giá :

2,651,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2 (S)

Giá :

2,651,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2 (S)

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Giá :

2,640,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M1/S

Giá :

2,607,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M1/S

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (B)

Giá :

2,575,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P

Giá :

2,508,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1

Giá :

2,442,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1

Mua hàng