Hội nghị truyền hình Panasonic

Phần mềm mở rộng tính năng dùng cho hội nghị truyền hình...

Phần mềm mở rộng tính năng dùng cho hội nghị truyền hình PANASONIC

Mua hàng

Analog Micro Panasonic KX-VCA002

Giá :

9,750,000 vnđ

Analog Micro Panasonic KX-VCA002

Mua hàng

Digital Micro Panasonic KX-VCA001

Giá :

28,990,000 vnđ

Digital Micro Panasonic KX-VCA001

Mua hàng

Camera HD Panasonic GP-VD131

Giá :

48,360,000 vnđ

Camera HD Panasonic GP-VD131

Mua hàng

Camera HD Panasonic GP-VD151

Giá :

67,470,000 vnđ

Camera HD Panasonic GP-VD151

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình HD PANASONIC KX-VC1300

Giá :

74,650,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình HD PANASONIC KX-VC1300

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình HD PANASONIC KX-VC1600

Giá :

139,490,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình HD PANASONIC KX-VC1600

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình HD PANSONIC KX-VC2000

Giá :

562,640,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình HD PANSONIC KX-VC2000

Mua hàng