Thiết bị thông minh-Smart home

Mini Smart Wi-Fi Plug TP-LINK Tapo P105 (1-pack)

Mini Smart Wi-Fi Plug TP-LINK Tapo P105 (1-pack)

Mua hàng

Mini Smart Wi-Fi Socket TP-LINK Tapo P100 (1-pack)

Giá :

238,000 vnđ

Mini Smart Wi-Fi Socket TP-LINK Tapo P100 (1-pack)

Mua hàng

Smart Wi-Fi LED Light Bulb TP-LINK LB100

Giá :

507,000 vnđ

Smart Wi-Fi LED Light Bulb TP-LINK LB100

Mua hàng

Smart Wi-Fi Light Bulb TP-LINK Tapo L530E

Giá :

266,000 vnđ

Smart Wi-Fi Light Bulb TP-LINK Tapo L530E

Mua hàng

Smart Wi-Fi Light Bulb TP-LINK Tapo L510E

Giá :

210,000 vnđ

Smart Wi-Fi Light Bulb TP-LINK Tapo L510E

Mua hàng

Camera IP thông minh Wifi KAWA IPC2

Giá :

988,000 vnđ

Camera IP thông minh Wifi KAWA IPC2

Mua hàng

Ổ cắm thông minh Wifi KAWA TS02

Giá :

420,000 vnđ

Ổ cắm thông minh Wifi KAWA TS02

Mua hàng

Công tắc thông minh thanh ray Wifi KAWA CB20A

Giá :

806,000 vnđ

Công tắc thông minh thanh ray Wifi KAWA CB20A

Mua hàng

Công tắc thông minh âm tường KAWA AT01

Giá :

565,500 vnđ

Công tắc thông minh âm tường KAWA AT01

Mua hàng

Vòi rửa tay cảm ứng KAWA KW-8505

Giá :

2,457,000 vnđ

Vòi rửa tay cảm ứng KAWA KW-8505

Mua hàng

Van cảm ứng xả tiểu nam KAWA KW-8407

Giá :

1,781,000 vnđ

Van cảm ứng xả tiểu nam KAWA KW-8407

Mua hàng

Van cảm ứng xả tiểu nam âm tường KAWA KW-8511

Giá :

2,275,000 vnđ

Van cảm ứng xả tiểu nam âm tường KAWA KW-8511

Mua hàng

Trung tâm kết nối nhà thông minh Zigbee SmartZ GZ3

Trung tâm kết nối nhà thông minh Zigbee SmartZ GZ3

Mua hàng

Thiết bị mở rộng sóng và cảm biến nhiệt độ SmartZ SRE (pin)

Giá :

650,000 vnđ

Thiết bị mở rộng sóng và cảm biến nhiệt độ SmartZ SRE (pin)

Mua hàng

Trung tâm điều khiển nhà thông minh SmartZ STK

Giá :

2,041,000 vnđ

Trung tâm điều khiển nhà thông minh SmartZ STK

Mua hàng

Thiết bị mở rộng sóng và cảm biến nhiệt độ SmartZ SRE-AC...

Giá :

767,000 vnđ

Thiết bị mở rộng sóng và cảm biến nhiệt độ SmartZ SRE-AC (Adapter)

Mua hàng

Trung tâm điều khiển nhà thông minh SmartZ STK V2 (STK mini)

Giá :

1,313,000 vnđ

Trung tâm điều khiển nhà thông minh SmartZ STK V2 (STK mini)

Mua hàng