Âm thanh TOA

Tai nghe TOA YP-E5000

Giá :

1,066,000 vnđ

Tai nghe TOA YP-E5000

Mua hàng

Tai nghe dùng cho bộ thu không dây TOA YP-E401

Giá :

755,000 vnđ

Tai nghe dùng cho bộ thu không dây TOA YP-E401

Mua hàng

Bộ phát không dây để bàn TOA WM-2110

Giá :

7,410,000 vnđ

Bộ phát không dây để bàn TOA WM-2110

Mua hàng

Bộ thu không dây di động UHF TOA WT-5100

Giá :

5,330,000 vnđ

Bộ thu không dây di động UHF TOA WT-5100

Mua hàng

Bộ thu không dây di động UHF TOA WT-2100

Giá :

5,343,000 vnđ

Bộ thu không dây di động UHF TOA WT-2100

Mua hàng

Bộ phát không dây di động TOA WM-2100

Giá :

6,877,000 vnđ

Bộ phát không dây di động TOA WM-2100

Mua hàng

Bộ phát không dây TOA WM-5325

Giá :

3,744,000 vnđ

Bộ phát không dây TOA WM-5325

Mua hàng

Bộ micro choàng qua đầu không dây UHF TOA WS-5325H

Giá :

9,205,000 vnđ

Bộ micro choàng qua đầu không dây UHF TOA WS-5325H

Mua hàng

Bộ micro không dây cài áo TOA WS-5325U

Giá :

9,789,000 vnđ

Bộ micro không dây cài áo TOA WS-5325U

Mua hàng

Bộ micro cài áo không dây UHF TOA WS-5325M

Giá :

8,931,000 vnđ

Bộ micro cài áo không dây UHF TOA WS-5325M

Mua hàng

Bộ micro không dây cài áo TOA WS-Z100L

Giá :

6,565,000 vnđ

Bộ micro không dây cài áo TOA WS-Z100L

Mua hàng

Bộ micro không dây cầm tay TOA WS-5265

Giá :

9,139,000 vnđ

Bộ micro không dây cầm tay TOA WS-5265

Mua hàng

Bộ micro cầm tay không dây UHF TOA WS-5225

Giá :

8,476,000 vnđ

Bộ micro cầm tay không dây UHF TOA WS-5225

Mua hàng

Bộ thu không dây UHF TOA WT-5800

Giá :

7,371,000 vnđ

Bộ thu không dây UHF TOA WT-5800

Mua hàng

Micro không dây UHF TOA WM-5265

Giá :

4,823,000 vnđ

Micro không dây UHF TOA WM-5265

Mua hàng

Microphone cổ ngỗng TOA EM-800

Giá :

4,446,000 vnđ

Microphone cổ ngỗng TOA EM-800

Mua hàng

Micro điện động dạng cầm tay TOA DM-1200D

Giá :

1,911,000 vnđ

Micro điện động dạng cầm tay TOA DM-1200D

Mua hàng

Pre-Amplifier Mixer TOA MX-113-AS

Giá :

7,198,000 vnđ

Pre-Amplifier Mixer TOA MX-113-AS

Mua hàng

Dual Channel 500W Digital Mixing Amplifier TOA A-9500D2-AS

Giá :

32,318,000 vnđ

Dual Channel 500W Digital Mixing Amplifier TOA A-9500D2-AS

Mua hàng

Mixer Pre Amplifier 14W TOA MX-9200-AS

Giá :

19,720,000 vnđ

Mixer Pre Amplifier 14W TOA MX-9200-AS

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo TOA TS-780

Giá :

21,060,000 vnđ

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo TOA TS-780

Mua hàng

Central Unit TOA TS-690-AS

Giá :

8,320,000 vnđ

Central Unit TOA TS-690-AS

Mua hàng

Micro cần dài TOA TS-904

Giá :

2,223,000 vnđ

Micro cần dài TOA TS-904

Mua hàng

Micro cần ngắn TOA TS-903

Giá :

1,495,000 vnđ

Micro cần ngắn TOA TS-903

Mua hàng

Bộ sạc pin TOA WG-TC12A-AS

Giá :

10,543,000 vnđ

Bộ sạc pin TOA WG-TC12A-AS

Mua hàng

Digital Wireless Guide Transmitter TOA WG-D100T-AS

Giá :

5,993,000 vnđ

Digital Wireless Guide Transmitter TOA WG-D100T-AS

Mua hàng

Digital Wireless Guide Receiver TOA WG-D100R-AS

Giá :

5,564,000 vnđ

Digital Wireless Guide Receiver TOA WG-D100R-AS

Mua hàng

Antenna Distributor TOA WD-5800

Giá :

6,942,000 vnđ

Antenna Distributor TOA WD-5800

Mua hàng

Loa gắn trần TOA PC-2360

Giá :

793,000 vnđ

Loa gắn trần TOA PC-2360

Mua hàng

Loa âm trần chống cháy TOA PC-1860F

Giá :

1,001,000 vnđ

Loa âm trần chống cháy TOA PC-1860F

Mua hàng

Loa gắn trần TOA PC-1860

Giá :

650,000 vnđ

Loa gắn trần TOA PC-1860

Mua hàng

Đế gắn tủ Rack TOA MB-TS920

Giá :

1,664,000 vnđ

Đế gắn tủ Rack TOA MB-TS920

Mua hàng

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-YL

Giá :

5,694,000 vnđ

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-YL

Mua hàng

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-WH

Giá :

5,694,000 vnđ

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-WH

Mua hàng

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-BK

Giá :

5,694,000 vnđ

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-BK

Mua hàng

Satellite Speaker TOA BS-S20B

Giá :

780,000 vnđ

Satellite Speaker TOA BS-S20B

Mua hàng

Satellite Speaker TOA BS-S20W

Giá :

780,000 vnđ

Satellite Speaker TOA BS-S20W

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-432-AS

Giá :

14,574,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-432-AS

Mua hàng

Bộ Micro không dây 1 kênh TOA WS-430-AS

Giá :

7,124,000 vnđ

Bộ Micro không dây 1 kênh TOA WS-430-AS

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-422-AS

Giá :

14,248,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-422-AS

Mua hàng

Bộ Micro không dây 1 kênh TOA WS-420-AS

Giá :

7,410,000 vnđ

Bộ Micro không dây 1 kênh TOA WS-420-AS

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-402-AS

Giá :

15,093,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-402-AS

Mua hàng

Micro không dây TOA WM-5420-AS

Giá :

16,354,000 vnđ

Micro không dây TOA WM-5420-AS

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 480W TOA A-3648D

Giá :

24,856,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 480W TOA A-3648D

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 240W TOA A-3624D

Giá :

19,383,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 240W TOA A-3624D

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 120W TOA A-3612D

Giá :

15,899,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 120W TOA A-3612D

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 60W TOA A-3606D

Giá :

13,858,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 60W TOA A-3606D

Mua hàng

Amply Mixer ClassD 480W TOA A-3248D-AS

Giá :

14,001,000 vnđ

Amply Mixer ClassD 480W TOA A-3248D-AS

Mua hàng

Amply Mixer ClassD 240W TOA A-3224D-AS

Giá :

9,711,000 vnđ

Amply Mixer ClassD 240W TOA A-3224D-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 và Zones 480W TOA A-3248DMZ-AS

Amply Mixer MP3 và Zones 480W TOA A-3248DMZ-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 480W TOA A-3248DM-AS

Giá :

14,534,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 480W TOA A-3248DM-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 240W TOA A-3224DM-AS

Giá :

11,375,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 240W TOA A-3224DM-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 120W TOA A-3212DM-AS

Giá :

8,827,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 120W TOA A-3212DM-AS

Mua hàng

Amply công suất ClassD 480W TOA P-3248D AS

Giá :

12,337,000 vnđ

Amply công suất ClassD 480W TOA P-3248D AS

Mua hàng

Mixer Amplifier ClassD 240W chọn 5 vùng loa TOA A-3224DMZ-AS

Giá :

15,691,000 vnđ

Mixer Amplifier ClassD 240W chọn 5 vùng loa TOA A-3224DMZ-AS

Mua hàng

Mixer Amplifier ClassD 120W chọn 5 vùng loa TOA A-3212DMZ-AS

Giá :

10,335,000 vnđ

Mixer Amplifier ClassD 120W chọn 5 vùng loa TOA A-3212DMZ-AS

Mua hàng

Bộ chia tín hiệu hồng ngoại TOA YW-1022 Y

Giá :

3,146,000 vnđ

Bộ chia tín hiệu hồng ngoại TOA YW-1022 Y

Mua hàng

Micro cài tai TOA YP-M5000E

Giá :

2,431,000 vnđ

Micro cài tai TOA YP-M5000E

Mua hàng

Micro choàng đầu TOA YP-M5000H

Giá :

2,444,000 vnđ

Micro choàng đầu TOA YP-M5000H

Mua hàng

Micro cài tai TOA YP-MS4E

Giá :

2,535,000 vnđ

Micro cài tai TOA YP-MS4E

Mua hàng

Micro choàng đầu TOA YP-MS4H

Giá :

2,444,000 vnđ

Micro choàng đầu TOA YP-MS4H

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Giá :

15,035,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W chọn 2 vùng TOA A-1724

Giá :

10,985,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W chọn 2 vùng TOA A-1724

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W TOA P-1812

Giá :

7,878,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W TOA P-1812

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng TOA A-1712

Giá :

8,775,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng TOA A-1712

Mua hàng