Báo cháy TELETEK

Nút nhấn khẩn TELETEK SensoMAG MCP50

Giá :

276,000 vnđ

Nút nhấn khẩn TELETEK SensoMAG MCP50

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt thường TELETEK SensoMAG R20

Giá :

480,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt thường TELETEK SensoMAG R20

Mua hàng

Đầu dò báo khói thường TELETEK SensoMAG S30

Giá :

540,000 vnđ

Đầu dò báo khói thường TELETEK SensoMAG S30

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ TELETEK SensoIRIS S130

Giá :

900,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ TELETEK SensoIRIS S130

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ gồm đế TELETEK SensoIRIS T110

Giá :

900,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt địa chỉ gồm đế TELETEK SensoIRIS T110

Mua hàng

Nút nhấn khẩn địa chỉ tích hợp cách ly TELETEK SensoIRIS MCP150

Giá :

1,020,000 vnđ

Nút nhấn khẩn địa chỉ tích hợp cách ly TELETEK SensoIRIS MCP150

Mua hàng

Module cách lý TELETEK SensoIRIS MISO

Giá :

1,020,000 vnđ

Module cách lý TELETEK SensoIRIS MISO

Mua hàng

Còi báo cháy có đèn chớp địa chỉ TELETEK SensoIRIS WS

Giá :

1,500,000 vnđ

Còi báo cháy có đèn chớp địa chỉ TELETEK SensoIRIS WS

Mua hàng

Module giám sát TELETEK SensoIRIS MIO22

Giá :

1,500,000 vnđ

Module giám sát TELETEK SensoIRIS MIO22

Mua hàng

Module kết nối đầu báo thường TELETEK SensoIRIS MC-Z

Giá :

1,620,000 vnđ

Module kết nối đầu báo thường TELETEK SensoIRIS MC-Z

Mua hàng

Module điều khiền TELETEK SensoIRIS MOUT

Giá :

1,740,000 vnđ

Module điều khiền TELETEK SensoIRIS MOUT

Mua hàng

Đèn báo phòng TELETEK SensoMAG FRL-1

Giá :

1,800,001 vnđ

Đèn báo phòng TELETEK SensoMAG FRL-1

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 8 vùng TELETEK MAG 8

Giá :

7,800,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 8 vùng TELETEK MAG 8

Mua hàng

Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 2 Loop TELETEK IRIS (2L)

Giá :

29,400,000 vnđ

Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 2 Loop TELETEK IRIS (2L)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 4 Loop TELETEK IRIS (4L)

Giá :

32,820,000 vnđ

Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 4 Loop TELETEK IRIS (4L)

Mua hàng